DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1890 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 280 —


po vlastitom svojem nazivu razlikuje ođ običnoga klena po obliku lista šest vrsti sa
7 slika od lista i sjemena; platan; tulipa; grab s tri varieteta ; kesten; divlji kesten ;
orah s dvje vrsti; lipa s pet vrsti; joha s tri vrsti; topola sa 6 vrsti; vrba s 19
vrsti; oskoraš s Četiri vrsti; kruška i jabuka divlja; aronika; tunja ili gunja; muSmulja;
mušmuljica ; šljiva i trešnja s 9 raznih vrsti; badem; dud s tri vrsti; trnovac ;
bagrem. Daleko bi nas zavelo, da nabrajamo i daljnje vrsti, koje je g. Ettinger opisao
u svojem djelu, jer jih ima još 79 vrsti domaćeg grmlja i žbunja.


U II. dielu knjige nalazimo smrekovo grmlje i drvede" opisano, a to:
rod jele t. j . domadu našu jelu i omoriku ili smreku; bor s pet vrsti; ariž; tisu;
smreku; smrekušu s dvje vrsti; cepriš s tri vrsti i napokon metliku s dvje vrsti.


Nazivi pojedinih vrsti grmlja i drveća potifiu baš iz svakđanjeg života, kao što
jih narod nazivlje. Opis je sasvim shvatljiv i u dobroj hrvaštini sastavljen, a nuz
nazive hrvatske nalazimo i strukovna botanička imena. Knjiga je osobito pouSna i zaslužuje
pažnju svih domaćih stručara. Slike su izvrstno izvedene prema naravskim
uzorcima po ovdašnjem uvaženom litografu g. A. Steinbaueru , koji takodjer zaslužuje
svako priznanje. Knjiga stoji 1 for. 80 nč. a dobiva se u „Knjižar i
Dioničke tiskare" u Zagrebu.


Osobne viesti.


Premješteni su: U službi knez. Thurn i Taxis: Šumari Ferdinand H i e b e 1 u
Klani i Antun P u c h t a u Lokvah međjusobno.


Umro je u Eisenachu u Njemačkoj dne 12. travnja t. g. glasoviti šumar
dr. Karl Friedrich August Grebe , zemalj. nadšumarnik i veliko-vojvodski saksouski
pravi tajni savjetnik, vitez i posjednik više redova i raznih odlikovanja. Mnogi od
naših gg. članova poznavat će starca G r e b e a s njegovih učevnih radnja i s dugotrajnog
djelovanja u šumarskoj struci, gdje bje svakom sgodom osobito odlikovan.
Grebe rodio se dae 20. lipnja 1816. u Grossritten-u kod Habichtsvvalđa u Njemačkoj,
gdje mu je otac šumarom bio. Svršiv svoje potrebite šumarske nauke, služio je postepeno
u raznih šumskih činih s najboljim uspiehom, ter bude imenovan 1. travnja 1850.
šumarskim nadsavjetnikom, predstojnikom veliko - vojvodskog povjerenstva za provedbu
prociene šumfl, i ravnateljem šumar, učilišta u Eisenachu. 1. travnja 1890., kao na
dan 50-gođišnjice njegovog vrieđnog i u svakom pogledu velezaslužuoga rada bude u
osobito priznanje imenovan pravim tajnim savjetnikom i podieljen mu prislov „Preuzvišenost".
Slava mu!


Nadalje preminuo je naglom smrću kr. nadšumar Drag. M a u k a u Dragancu.


Sitnice.


Uspjeh državnog izpita za samostalno vocJjenje šumskoga gospodarenja.
Povodom molbe nekih šum. kandidata dozvolila je visoka kr. zemalj. vlada, odjel za
unutarnje poslove, da se u buduće obdržava viši državni šumarski izpit dva puta u
godini, i to u proljeću koncem travnja i u jeseni koncem mjeseca listopada. Temeljem
te dozvole obđržavan bje već ovoga proljeća od 28 — 30. travnja rečeni izpit, na koji
su pripuštena tri mlada šumara: Bogoslav Hajek , Dragutin Polače k i Rudolf pl.
Bukavina-Liebstađtski.


Izpitno povjerenstvo sastojalo se je : Ođ strane visoke vlade bijaše p. n. g. Eugen
Josip Tomić , kr. vladni odsječni savjetnik, nadalje kao izpitni predsjednik; p. n. g.
Emil pl. Đurst , kr. šumar, ravnatelj, a kao povjerenici izpita p. n. gg. Mijo
Vrbanić , kr. zemalj. šumarski nadzornik, Ivan Kolar , kr. državni nadšumar i Pran
Žaver Kesterčanek, kr. iupanij. nadSumar.