DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 33     <-- 33 -->        PDF

~ 321 ™


Pa i zanimiva gore opisana biljka iz Offeubacha sa njeziaijn abiiormiaim
inladorastom daje nam dokaza, da Symbiote na mlade biljke djeluju. Ovdje se
vidi, da se malo ne bez iznimke na svim zadnjim žilicama n duljini od 2 do
3 em, od vrška Mjcorhiza ne nalazi, dok odavde potev žilice jedan gusti
čopor prave; i uzme li se u obzir zapreka, koja ne da, da se korjen daije razvija,
a MycorLizoin prouzrokovana u periodu od g. 1885. pada, i da sa ovim
istodobno vrlo osjetljivi gubitak na biljkinoj hrani u savezu stoji, to onda ne
treba da se ustručavamo uztvrditi, da i četkasti izrast od godine 1885. na pomenutoj
biljci u stvarnom savezu sa Symbiosom stoji. Tomu u prilog stoji još
i podpuni izostatak svibanjske mladorasti od g. 1886.; osobito pak iza ovoga
sliedeći vrlo jaki razvoj ivanjske mladorasti, jer se biljka od bolesti oslobodila
i jer su njene žile opet mirno izvorima hrauiva sliediti mogle.


Odgovoriv potanko na gore stavljeno pitanje upoznasmo se s još jednim
od onih mnogobrojnih naših štetočina a na jednom od koristnijeg našeg drveća.
Poznajmo neprijatelje naše, jer prijatelji nam dodijati ne će!


LIST.A.K:.


Oružtvene viesti.


Kao članovi utemeljitelji pristupiše k hrvatsko - slavonskom šumarskom
dražtvu; siavni k o m p ossesor a t pleinićke obcine Turopolje i presvietli


g. grof Marko Bombelle s ml., veleposjednik n Komaru kraj Varaždina; presvietli
g. grof Ervin pi, Cseh , veliki župan županije sriemgke i veleposjednik u ErdutUj
te slavno ravnateljstvo tvornice ^T b e Gak eztract Co. Limited-´ u Županji,
Družtvenoj pripomoćnoj zakladi pristupiše ovi lugari kot. š u n; a rije
petrovaradinske imovne obcine u Mor o vidu : Adamović Stevan, Bogdanovid Mato,
Budimirović Veselić, llid Damjan, Kovačevid Čira, Kovačevic Cvoja, Kuzmiuac Jovan,
Kovačević Aca, Martinković Martin, Ognjanović Stojan, Op;Simeonovid Jaša. Vučidevid Lazar i Treanie Andrija, Ugledali se i ostali članovi družtva,
koji još sveudilj niesu dionici plemenite ovo i korisfcne zaklade u njihov primjer, da neznatnim
prinosom od 5 for. xnnogoj siroti i udovici osjeguraju dauas sutra podporu !


Zajednički izlet dražtvemli članova na bečku šumarsku i gospodarsku
izložbu. Upravljajudi odbor družtva, znajući, da de gospodarsko-šumarskom kongresu,
koji se bude obdržavao od 1. do 8. mjeseca riijna o, g, u Beču, prisustvovati takodjer
i do 20 jur prijavljenih šumara i gospodara Iz raznib krajeva Hrvatske i Slavonije, a
i osim oviti, da de velik broj i>a3ih drugova posjetiti spomenutu izložbu, zaključio je
u svojoj dne C. lipnja t. g, obdr/,av´^-noj odborskoj sjednici obratiti se ovito pozivoai na
sve one družtvene članove, koji tom prlllkoiii kane poć^jetiti Beč i izložbu, da taj svoj
put odgode do poi^etka rujna c. g\ a taj svoj naum da podjcdno pF>jiive
družtvene mu tainiku^ jer bi prcdsjednictvo dru/tva u slupaju, da se ovomu
pozivu dovoljan broj ućestaikn odazove, orda eventualno zajediv.čki sa slavnim hrvas.slavonskim
gospodarskim družtvom nastojalo udc^ti posebiii vlak sa poduzeće toga
zajedničkoi^´- i/.le,ty. :Lrvatskik ši^mara i gospodara na he^ka iziožhu.


21