DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1890 str. 38     <-- 38 -->        PDF

~ 326


Kr. županijska oblast u Br,


Izviestnica


b odpuštenoffi obćinskom obeine


Za vrieme


Izvadak iz- pravo


službova


moćne odpustne


Svršeni Opis ukupnoga sUižbo-nja posvje


odluke, d^ln i broj


nauei, privaDJa
kroDolcgienim dočio mar


Odpuštenoga , iste, oblast, koja ju


jašnje zaredom
uz naznaeenje ljivost,


olkcinskoga einov-je izdala, krivnja


nimanje, službovBoga svojstva, sposobOpazka


nika ime i prezime uz ozna^-enje čina


osposob-mjesta u pojedinom nost, ste


it , d. i dotičnog §. zakona.


ijenje svojstva i trajauje kao po


kazan, event, na


(izpiti) istogj li vate ili


knadej odštete, gu


dobio


o´d UU) bitak jamčevine itd,


kazne


:odine


Ime i prezime


Posljednje službeno


svojstvo 1 mjesto


službovanja


Posljednja beriva


Jamčevina


Eodno mjesto
Zavičajno m esto
Doba (god. i rodj.)
Stalež
Pjeca


Kr. županijska oblast,


U ´" dne 189 (Podpis i peeat).


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Motriocem ptičjega svijeta. Naputak i popis domaćih ptica. Sastavio S. Brusina.
Pod gornjim naslovom dobismo u ruke knjigu u osmini str. 3 03., koju je napisao
veleučeni gosp. kr. sveučilistni profesor Sp. Brusina , pozriat kao Heumorni
pregaoc naravoslovne struke. Ista knjiga sadržaje naputak i prv i podpun i popis
domaćib ptica s kritički isirađjenom hrvatskom nomenklaturom.


Tko se za to zanima, može dobiti istu knjigu bezplatn o kod gosp. pisca;
elanovi pak j,Hrvat. naravosl„ družtva^´ dobit će ju u svoje vrieme sa „Grlasnikom"
za god, 1889. i 90.j koji se baš sada štampa.


Našim cienjeoim sudrugom preporu^amo gornju knjigu tim prije, jer će u njoj
Baci mnogo zanimiva i poučna, sadržaje naime nešto sasvim nova, §to će svakom Šusaara
dobro doći,


Osobne vlesti.


Imenovanje i premjeltenje kod uprave kr, državnih Suma. Dosadanji lugarski
ziamjenici Gjuro Lelić i G-jugjo Madžar ac imenovani su kr. lugarima^ prvi za srez
Petrovagora br, 25, vranovske šumarije, potonji za srez Orlova br, 20; glioske šumarije.
Nadalje premješteni su sb´edeći lugari: Josip Šubari ć na srez Prolom br. 13.
i 19, ter Nikola Plavljani ć na srez Majdan br. 12. glinske odnosno rujevačke gumarije,
obadva na vlastitu molbu.