DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 31     <-- 31 -->        PDF

_. 367 ~™


V, ol?n.:ižjs tvori kestenova porastlina na 59-48 (jnt. 0-7 ^= 41´GB jut*)
12 godišnja sa 13 in´* glavine i 4 nr^ tiuzgredne drvae gromade sa 2´22 prosječnog
godišnjeg prirasta ter 68 god. bukova, kestenova, i hrastova porastlina
Ba 36*G2 jut. (0-5 = 18-31 n. j.) sa 63 nr´^ po rali i l´4i m´* prosječnog godiŽBJeg
prirasta.


VL okružje tvori kestenova porastlina 8 godi^snja na 32-4() jiit. sa 0 7
obrasta, 4 m" po raii i 2-22 prosj. godi.^rije^ prirasta i 58 god. kestenova, bukova,
grabova i hrastova porastlina na 84*77 jut, (0 7 = 50*33 norm. jut.) sa
100 nr^ po rali i ri)8 m^ prosječnog godišnjeg prirasta.


Vli. okružje tvori hrastova, kestenova, bukova i grabova porastlina 58 godišnja
na 157*88 j* (0*3 == 47*35 norm. jut.) sa 40 m^ po rali i 0-13 nr** godišnjeg
prosječnog prirasta u sječnoj dobi.


Čitava ova gospodarstvena jedinica sastoji od porastlina izpod 20 god. na
195-85 jut., izpod 40 god. sia 114-93 jut., izpod 60 god,. 497´()S jut. koji tvore
ukupno 495´0I jut normalne stojbine uz 2462 jut. čistina i 18*91 jut. neplodnog
tla, što čini ukupno 851*94 jut ukupne prave površine sa 487.99 m*
glavne i 2537 m^ nuzgredne drvne gromade. V, Benak , nadšumar.


HiISTJk-K:.


Družtvene viesti.


Sjednica upravnog odbora šum. družtva držana bje dne 26. srpnja t, g.
pod predsjedanjem družtv. predsjednika g. M, Dursta i gg. družtv, odbornika: J.
Ettingera^ R. Fischbacha, H. Grunda, F. FCcs t e i´č an ka, J„ Ko i. ara, Y.
Kackoga, A, Soretića i M, Vrbanica, —- Kajprlje bude ovjerovljen zapisnik
od posljednje odborske sjednice«


Zatim javlja tajnik ra^soe dopise, koji su na naše dvužtvo prispieli,
Medju ostalim spomenuti nam je, da je centralni odbor bečke gospod.-sumarske
izložbe priposlao vise ekseroplara „Programa " o gospodarsko-.^umar, kongresu, koji
će se 2. i slieđećib dana mjeseca rujna 1890. u Beču obdržavati. Isti programi odposlani
su pojedinim članovom ravnanja radi, koji su se medjutiin za upitni kos:^grcs
prijavili^
Nadalje bude preduzeta razprava nacrta naredbe o propisu za obdržavaiije državnih
izpita za iugarsko i ino pomoćno tehničko osoblje, koji nacrt je vis. kv, zeKnalj.
vlada našemu družtvu dostavila na pretres. Nakou nekih izpravaka bude ista po odboru
prihva(^enaj te će se tako povratiti s preporukom, da se izda.
Svi predmeti stavljeni na dnevni red prigodom ove sjednice, uemogose se radi
kasne dobe dana u razpravu uzeti, sbog toga bje ova. sjednica zaključena, a buduća
urečena na dne 2. kolovoza t. g. poslije podne, i gg^ odbornici zamoljeni^ da se u
$im većem broju u .sjednicu na isti dan nadju.