DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1890 str. 32     <-- 32 -->        PDF

´ »« 368 —
L 0 V s i V 0


Množina ubijene grabežljiv© gvieradi, ZB> koju je nagrada izplaćeaa. Po
izvieš^^ib županijskih oblastih ubijeno je grabežljive avieradi i to : n obsegu županijske
oblasti iičko-krbavsk e u 1Y, četvrtu god. 1B89. 5 vukova, 265 lisica, 21 div.
mačaka i 265 kuna, a od mjeseca siečnja do svibnja t g. 1 medjed, 7 mlađih i H
starib vukova, 871 lisica, 30 div, mačaka, 590 kuna i 2 tvorca; u obsegu županije
riečko-modruške u zadnjem četvrtu god. 1889. 1 ml. medjed, 3 vuka, 75 lisica
11 div. mačaka i 28 kuna, a od mjeseca siečnja do mjeseca svibnja t. g. 1 medjediea
2 m^^djeda, 7 vukova, 1 vučica, 45 lisica, 7 div. mačaka i 16 kuna; u obsegu županije
križevačko-belovarske u listopadu i prosincu 1889. 1 vuk i 1 lisica;
ter u mjesecu veljači do konca travnja t. g„ 4 mi. vuka, 1 stari vuk i 1 vučica;
u obsegu županije sriemsk e u zadnjem četvrtu god. 1889. 3 vuka, 2 vučice, 51 lisica,
10 div. mačaka i 10 kuna, a u siečnju do lipnja t. g. 3 ml. vuka i 7 starih
vukova, 41 lisica, 11 div, mačaka, 2 kune i 14 tvoriča; u obsegu županije zagrebačke
u zadnjem Četvrtu god. 1880. 33 lisice, 1 div, mačka i 5 kuna, a u mjesecu
siečnju do svibnja t. g.. 109 lisica, 5 div, mačaka i 9 kuna; u obsegu županijske
oblasti požežke od rujna do konca prosinca 1889. 1 vuk, 28 lisica, 4 divlje
mačke i 4 kune, a od sieČnja do travnja t. g. 1 vučica, 34 lisice, 2 div. mačke i
10 kuna; u obsegu županije virovitičke u mjesecu travnju t. g. 2 ml. vuka i 1
stari vuk ; u obsegu gradskog poglavarstva petrinjsko g u siečnju t. g. 5 lisica i
napokon u obsegu gradskog poglavarstva brodsko g 18 lisica. Ukupno: 5 međjeda,
61 vuk, 1576 lisica, 102 div. maČke, 939 kuna i 16 tvoriČa.


Za ubijenu grabežljivu zvlerad izplaćena nagrada čini: u obsegu županijske
oblasti ličko-krbavske 1132 for.; u obsegu županijske oblasti riečkomodruške 189 for,
50 novč.; u obsegu županijske oblasti križevačko-belovarske 18 for. 50 novČ. ; u obsegu
županijske oblasti sriemske 157 for. 50 novč ; u obsegu županijske oblasti zagrebačko
81 for., u obsegu županijske oblasti požežke 61 for. 50 novč.; u obsegu
županijske oblasti virovitičke 10 for ; u obsegu gradskog poglavarstva petrinjskog
2 for. 50 novč. i napokon u obsegu gradskog poglavarstva brodskog 9 for. Ukupno
1661 for. 50 novč, Y. R.


Osobne viestl.


ImeBOvanje. U obsegu uprave imovnih občina: imenovani su obČinski pristav
Ferdo Brodsk i i abiturieot šumarstva Stjepan Eayma n privremenimi gumarskimi
vježbenici kod otočke imovne občine.


Nadalje imenovani su kod ogulinske imovne obćine: Šumarski vježbenik Antun
Ker n kot. šumarom sa sjedištem u Modrušu ter nadlugar Josip L o n č a ri e pisarom
kod gospodarstvenog ureda iste imovne občine.


Sitnice.


Borba m obstanak. Dobijem jednoga dana mladoga orla stekavca (Haliaetos
albiciila) istom poletarca, a bio sam voljan izpuniti ga.
Pošto nisam za neko vreme dospio na taj posao, to sam ga držao n jednoj sobi
i hranio ga.
Medjutim dobijem kroz dva dana veliku ušaru, ranjenu, kojoj Je bilo samo krilo
prebijeno, i ostavim ju zajedno s mladim orlom.
Kako nisam dospio niti orla a niti sovu izpunjavati, živili su obadva sužnja tri
no!Si u miru, ali samo sova nije dobila ništa jesti.