DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1890 str. 84     <-- 84 -->        PDF

da i šumarstvo spada medju koju od tih vrsti. Francuzka je dobro znala uvažiti
tu okolnost pak prima samo 12 na godinii. Podjimo dalje. Da ne bi došle na
zavod sile slabe, da dodju duševno jake sile, zrelija mladost, odredila je dvogodišnji
gospodarski tečaj kao pripravu, a iza toga strogi prijamni izpit.


Mnogo se kod nas zamiera Križevcima, što premlade sile prima. Sile
16-godišnjeg mladića slabe su, a da bi se mogao ozbiljno dati na šumarsku
struku, koja nije igračka, već znanost, koja zahtieva i kako razvijene duševne
i tjelesne sposobnosti. U Francuzkoj dodje dotičnik, kad svrši nauke, u praksu
na godinu dana, a poslije te prakse postaje šumarom (garde general). I tako
mu je nagradjen toliko godišnji učenički trud i potrošena glavnica, da se može
mirno dati na daljnji rad, da ne mora reći: sad sam tek — ništa. Da je uz
takovu naukovnu osnovu dosta jednogodišnja praksa, mislim, da će svatko od
štovanih čitatelja lako prosuditi.


Ma koncu još nešto o francuzkom šumarskom osoblju.


G. 1878. predje šumarstvo od ministarstva financija pod ministarstvo za´
poljodjelstvo. Ta promjena donese sobom i promjene u samom šumarstvu. Iste
godine 11. svibnja izdana je naredba, po kojoj uprava šumarstva imade da
ovako stoji:
Ima četiri glavna odjela, kojim na čelu svakom stoji po jedan conservateur
(nadšumarnik). Svaki glavni odjel ima opet dva odjela, kojimi upravljaju po
jedan inspecteur (šumarnik). Kod centralne uprave ima dakle 28 osoba. Kod
te uprave može biti nadšumarnikom samo onaj, koji je bar 2 godine služio vani
kao šumarnik.


Nabasah na statističke podatke iz g. 1879., pak jer po svoj prilici ne će
bit dosada znatnijih promjena, priobćujem ih.


G. 1879. imala je država 967.120 hkt. šume, na razna okružja odpadalo je
2,058.729, a 32.059 hkt. bijaše vlastničtvom raznih zavoda. Ukupno šumarsko
osoblje čitave Francuzke´sastojaše od 40 nadšumarnika, 150 šumarnika, 267
podšumarnika, 241 šumara i 62 šumarska pomoćnika (vježbenika). V. F.
II1ZST.A.K:.


Družtvene viesti.


Sjednice upravnog odbora, obđržavane su dne 26. srpnja i 2. kolovoza t. g.
Osim priobdenja raznih na đružtvo prispjelih dopisa, bude u tih sjednicah riešenazamolnica vlastelinskog šumarnika g. M. Radoševida od 15. srpnja t. g., kojom je isti
zamolio intervenciju odbora u pogledu dobave za iztraživanja tehničkih svojstva hrastovine,
kod uporabe u bačvarstvu potrebnog mu materijala. Zatim uzeo je odbor u pretres
ođpisom kr. zemalj. vlade od 26. svibnja t. g. br. 43 888. dostavljeni mu nacrt
nove naredbe za obdržanje lugarskih državnih izpita; stvori poznati zaključak u pogledu
načina sudjelovanja šumarskog družtva na jubilarnoj izložbi od g. 1891. u Zagrebu,