DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 11. u ZAGREBU, 1. studenoga 1890.
God. XIV.


Vaše gospodstvo!


Prema zaključku ovogodišnje glavne skupštine prirediti će „hrvatsko-slavonsko
šumarsko družtvo" prigodom dogodišnje „jubilarne gospodarsko-šumarske
izložbe" posebnu „skupnu izložbu šumarskih izložaka" svijah svojih članova u
naročito u tu svrhu po šumarskom družtvu sagraditi se imajućem pavilonu.


Izložba ta obuhvaćati će sve u smislu po izložbenomu eksekutivnomu odboru
objelodanjenoga programa izložbi pripuštene izložke šumarstva i lova.*


Za oživotvorenje te namisli pako potrebno je prije svega, da članovi
družtva pri podhvatu tom što življe učestvuju, u koliko se bo samo tada možemo
nadati, da će izložba ta biti i doista dostojna slika sveukupnoga stanja
šumarstva, šumarske proizvodnje i odnošaja lova u zemlji.


U to ime — čast nam je ovime pozvati i Vaše gospodstvo — na sudjelovanje
kod zajedničkog rada oko priredjenja spomenute skupne izložbe družtva molbom
začimskorijiodzi v u svrhu pospješenja dalojeg razporeda izložbenih posala.


Dodajemo pako, da će nam u svrhe dekorativne, osim samih izložaka šumarstva
i lova, dobro doći i darovi raznolike ubijene zvjeradi i divljačine, te
je podpisano predsjedničtvo pripravno nositi sve s tim skopčane
troškove. Za samo izloženje izložaka ne plaća se nikoja mjestovina,
biti će pako skrb glavnoga kao i eksekutivnoga izložbenoga odbora, da poluči
polakšicu kod željeznica i parobroda, za dopremu kao odpremu izloženih stvari.


Podpisano predsjedničtvo kao i upravljajući odbor družtva pako neće žaliti
truda, da nam djelo to uspije koristno i po šumarsko družtvo dostojno —
nadajući se ipak što kriepčijoj podpori i od strane samih članova družtva.


U Zagrebu, 30. listopada 1890.


Predsjedničtvo hrvatsko-slavon. šumarskog družtva:


M. Durst, predsjednik.
Fra« Xav. Kesterčanek, tajnik.
*
Vidi „Šumarski list" str. 337 i sliedeće od o. g.
31