DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 518 —


Izvještaj ovoga povjerenstva može služiti temeljem internacijonalnog ugovora,
koji bi morao opredieliti uvjete učestvovanja svake države, koli obzirom na izvadjanje
gradnja, toli glede njihovog uzdržavanja.


Ugovori ovakovi baš bi se lahko dali utanačiti, a pružaju svekoliko potrebno
jamstvo, te sačinjavaju jedino sredstvo za reguliranje zajedničkih vođa,
služeći na obću korist onim krajevima, koji danas stradaju od takovih neuredjenih
voda i nezagradjenih bujica. (Nastavit će se.)


LZSTJ^K:.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. banskoga stola od 15. listopada 1890. br. 23.702, kojom se
upućuju svi kr. sudovi I. molbe glede izbora vještakž, šumsko - tehničke


struke. Povodom visokoj kr. zemaljskoj vladi podnesene predstavke upravnog odbora
hrv.-slav šumarskoga đružtva u Zagrebu od 25. travnja 1890. broj 21. protiv nekorektnom
postupku sudova, u koliko rabe u šumsko-tehničkih poslovih i takove osobe,
koje naimaju osposobljenja prema ustanovi § 22. car. patenta od 24- lipnja 185V.,
kojim bje u Hrvatskoj i Slavoniji uveden šumski zakon od 3. prosinca 1852. (br. 121.


d. z. I.), obnalazi kr. banski stol sve kr. sudove prve molbe na gornju ustanovu
upozoriti, ter im naložiti, da u slučajevih, u kojih se ukaže nužđno saslušanje ili sudjelovanje
šumsko - tehnižkih vještaka, imađu lih takove osobe upotrebiti, koje su zato
zakonom propisano osposobljenje postigle.
Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 20. listopada
1890, br. 40233, upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika za
imovne oboine, glede sudjelovanja imovnih obćina kod buduće jubilarne
gospodarsko-šumarske izložbe u Zagrebu. Eksekutivni odbor jubilarne gospođarskošumarske
izložbe, koja de se god. 1891. mjeseca kolovoza i i-ujna u Zagrebu obdržavati,
razposlao je više hiljada poziva, glavnih programa, obdenitih ustanova i prijavnica na
sve područne kotarske oblasti, obdinska i gradska poglavarstva, gospodarske podružnice
i t. d. s umolbom, da iz svih sila nastoje, da započeto djelo glede upriličenja pomenute
izložbe bude po našu domovinu i narod što koristnije i dostojnije.


Tim povodom obnalazi kr. zemaljska vlada, odjel za un utarnje poslove, pozvati
Poglavitost Vašu, da gospodarstveni ured tamošnje imovne obdine o prenavedenom
shodno obaviesti s uputom, da uznastoji, da imovna obdina takodjer sudjeluje kod izložbe
i tim uzveličaje ovo narodno slavje.


Griede daljnjih mjera, koje de se u gornjem smjeru poprimiti i u svrhu izložbe
upriličiti, neka se gospodarstveni ured imovne obdine u neposredni sporazumak stavi
s eksekutivnim odborom prenavedene izložbe.


Osobne viesti.


Odobrenje izbora. Kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, odobrila je u
smislu § 14. družtvenih pravila izbor predsjedništva hrvat.-slav. šumarskoga đružtva
za buduće trogodište 1891. —1893., koji izbor bje po glavnoj skupštini obavljen dne


23. rujna t. g. u Petrinji, Izabrani su naime: Predsjednikom Milan Durst, kralj.