DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1890 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Na temelju narebe vis. kr. zemaljske vlade od 22. rujna o. g. odjela za unutarnje
poslove broj 36.669, prodavati de se dne 15. studenoga t. g. u 10 satih prije podne kod
gospodarstvenog ureda u Vinkovcima putem javne dražbe dole izkazana raznovrstna debla.


ta ta


rH S ™


c t> E


Opazka


E-i tiK O


I


m komada for.


m´´


Banovdol 347 1940 20.906
Merolino 422 1828 18 622
Muško ostrovo 221 1002 10.238
Jošava 86 245 2.471
o Krivsko ostrovo
Eastoviea
zapadne Kusare
269
118
150
1217
524|
870
12.464
5.691
8,697
Kunjevce-
Cunjevce
Vrabčana
Ađa-Vrabčana
Almaš
419
725
345
185
158
1673!
3641
1590
756
6241
16.315
31049
17.199
8.421
7.077
Ograđjene
sječe
Slavir 93 274 4.850
Gradina 536 29481 29.773
Dubovica 188 10091 8.951
Eastovo 31 164 1.931
Trizlovi
Sveno
119
134
633|
679
6.070
6.114
Eađiševo 82 737 8.073
Orljak
iztočne Kusare
Mašanj
Desičevo
Mašanj
113
319
129
36
29i 23
638|
180(:
410|
601
48
331
142
6.390
17.293
4.095
769
637
I, Preostatci u
j starih zabranah
Ukupno 52541 23 253161 473 254.096


Obćidražbeniuvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati ce se posebno pismenimi ponudami.
2. Ponuda uvažiti će se, ako je propisno i razgovjetno sastavljena, sa 5´´/o žaobinom
procienbene v^eđnosti dotične hrpe providjena i na dan dražbe do 10 satih prije
podne gospod. uredu predana bude ; u ponudi mora izrično navedeno biti, da su nudiocu
đražbeni uvjeti dobro poznati, te da na iste bez svakog pridržaja pristaje.
3. Rok izradbe i izvoza ustanovljuje se za sve hrpe do konca mjeseca kolovoza 1891.
4. Uplata kupovnine obaviti se ima prije početka izradbe, najkasnije pako do
konca mjeseca ožujka 1891.
5. Dostalcu dozvoljeno nije kod hrpa broj 1 do uključivo 22 izkupljenih debala
gorivo drvo izradjivati, pošto si imovna obćina ovrsine i odpadke za podmirenje pravoužitnika
gorivom pridržaje, ved mu je slobodno sve za tehnićku porabu sposobne djelove
kupljenih debala za rezku građju i za proizvadjanje dužica svih vrstih i dimenzija izcrpiti,
dočim je izradba vinogradskog kolja i ma kakvog materijala za ogradjivanje
izklj učena.