DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 1     <-- 1 -->        PDF

wmm^


Br, 12« u ZAGREBU, 1 prosinca 189G. God XIV.


40-godišnjica kr. šumarnlka Antuna Soretića.


Dne 15. studenoga 1890. navršio je naš velecienjeni utemeljitelj ni 61an
p, n. gosp. Antun Soretić, šumarnik kod ovdašnjega kr. šumarskoga ravnateljstva,
četrđ^eULg^^dinu svojega revnoga i u svakom pogledu pohvalnoga
službovanja´ """


Ovim povodom nemožemo ino, a da se u našem đružtvenom organu nesjetimo
ovoga vriedna i čeliena muža, ter da mu najusrdnije čestitamo s vrućom
željom, da još i nadalje u dosadanjem svojem, kriepkom zdravlju uztraje i da
uspiešno dieluje na uhar i unapredjivanje naše liepe zelene struke.


Antun Soretić rodio se je 4. prosinca 1829. u gorovitom Žumberku
bivše slunjske krajiške pukovnije u sela gornji. Oštre, gdje mu bijaše otac
krajiškim podcastnikom. Svršiv mladi, Antun elementarne škole u Sošicali,
gjmnazijske nauke pako u Karlovcu, a dielomice u benediktinskom samostanu
kod Schottena u Beču, bude jeseni god/1846. primljen kao krajiški pitomac u


c. k. šumarsko učilište u Mariabrunnu kod Beča, gdje je nakon trih godina
šumarske nauke vrlo dobrim uspiehom dovršio.
Jeseni god. 1849. stupi po ondašnjem običaju u praksu za onda čuvenom
šumaru Guilleaume-u u Bečko Novomjesto, a pošto bje isti u proljeću g. 1850.
promaknut, na čin dvorskoga lovca u Prateru,,nastavi Antun ondje dalje svoje
praktične nauke.


Koncem mjeseca listopada 1850. bude Soretić po c. kr. ratnom ministarstvu
imenovan c, kr. šumarom kod brodske krajiške pukovnije, a početkom g. 1859,
prigodom preustrojstva krajiške šumarske struke c. k. nadšumarom kod gradiške
krajiške pukovnije, u kojem je svojstvu preko 12 godina ondje revno i hvalevriedno
uredovao. Na čiu c, kr. šumarnita promaknut god. 187L mjeseca travnja,
bje dodieljen c. kr. vojnom zapovjedničtvu u Petrovaradin, a odanle nakon
njekoliko mjeseci c. k. glavnom zapovjeduičtvu u Teraišvar, te kada je asiieđilo
preustrojstvo krajiške šumarske uprave, bude premješten koncem god. 1871.
kao šumarnik L razreda u Karansebes rumunjsko-banatske krajiške pukovnije,
odakle se mjeseca srpnja 1876. povrati u svoju domovinu, ter bude imenovao
šumarskim izvjestiteljem kod kr. zemalj. finam ravnateljstva u Zagrebu. ^