DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— BS9, —


Pročišćenje obavlja se prama pravcu i širiBi novo prihvaćena korita tako,
da se u.podnožju bregova ponamjeste pećine, koje su ga prije zatvarale i koje
tako bivaju čvrstom obranom briega. Tako je BOVO korito učvršćeno pećinami,
kojimi je zadaća, da ođvađjaju vode u željenom smjeru, te zapriece svako
rušenje briegova.


Ovaj ekonomicki postupak zaztieva višegodišnje uzdržavanje, kojemu dostaje
njekolieina vještih radnika. Ovim načinom polučuje se malenim troškom
čvrsta podloga novih briegova, koji će se, zamieniv stare, uslied podrovanja
skoro okomite briegove, prilagoditi naravnomu priklonu zemljišta.


Baš ovim postupkom opredjeluje se ovaj čas rektifikacija korita EioaBourđoux
u dužini od blizu 2900 m. Čim se iza uređjenja korita podpunim poŠumljenjem.
rušivih ploha kotline bujica svlada, promieni se ona, koja je još
prije kratka vremena toliko štete nanašala, u blagotvorni gorski potok. Tek
onda bit će mogućan izborgrađnja, koje će se i matistalno uzdržavati.


Što se tiče drugih radnja bit će dovoljno, da se provedu u oplakanom obsegu
prosjeka novoga potoka i da se razlika razine nadoknadi nizom malenih
odsjeka, koji se prostiru lih širinom novoga korita, dočim je ostala okolica pokrivena
i ustaljena čvrstom šumskom vegetacijom. Tako će se uzpostavitl naravni
gorski potoci s čistom i dobrotvoroom vođom i bez pogibeljne poplave.
Prvi pokusi, poduzeti u Franeezkoj u razmaku god. 1861.—1888., ukupno dakle
za 28 godini, mogu se svesti na sliedeće podatke:


Kadnje;
Pošumljenje 145.000 ha, od kojih pripadaju:


60.600 ha državi (obligatorne radnje)
.
.. 50.200 „ obćinam 1 fakultativne radnje državom
34200 „ posebnikomj podupirane.


Državni troškovi:
Ukupni trošak države u istom razdobju (28 god.) iznaša u okruglom broju
51,670,000 franaka i to za:
, , radnje obligatorne . . . ´ V - - -25,390.000 fram
podpore obćinam i posebnikom za fakultativno pošumljivanje
/ . / ^ . . ^ V ^,050.000 „ \:
nabava putem ugovora i espropriacije od 70.300 ha. 12,410.000 „
obćeniti troškovi, uzev u račun radničke sile kroz
lOgodina . . / . . « -.^ . -.„^^^^OOO^^
ukupno . . 51,670.000 fran.
, Napokon se 25,390.000 franaka, potrošenih u jaTiiom interesu na obliga


torne radnje, diele kako sliedi: .^ ^^^^^^^ ^^^^_
šumBke radnje . , " _ ^^^^^^^^
regulatorne radnje ´* ;


iznos . . 19.690.000 fran.