DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 12     <-- 12 -->        PDF

-» 540 ™


prenos . . 19,690.000 fran.
pomoćne radnje (pute?i, barake, mjerenje, proučavanje
i obćeniti troškovi) ..... . 5,700.000 ^
ukupno . . 25,S90.000 fran.
spada na Alpe.
Iz ovih se brojka razabire:


1. da popriecna ciena pošumljena hektara ne iznaša niti 120 franaka.
Ova se ciena može smatrati maximalnora, jer sadržaje troškove mnogobrojnih,
s početka neplodnih, kasnije poučnih pokusa;
2. da regulatome radnje predstavljaju gotovo polovicu troškova.
To SB, gospodO; "U- kratko pouke, što ih možemo crpiti iz pokusa, pređuzetih
u Francezkoj u pogleda pošumljivanja planina.
Bio bih veoma sretan, kad bi Vam mogao razložiti sasma specialne i
posve nove radnje, koje su u guduri Peguere netom provedene u svrhu, daše
zaštite toplice Cauterets (u Visokih Pirenejih), gdje je odvažnost, odanost,
smotrenost i spretnost ravnajućih šamara nadvladala sve zapreke. Želio bih
napokon priobćiti Vam još šta o rađnjah, izvedenih u Visokih Pirenejih u mjestu
Bareges, da se usovi (lavine) ukinu.


Nu ja sam već odviše zlorabio Vašu skrajnu dobrohotnost, ali se, gospodo,
ipak nadam, da ćete mi oprostiti, što sam se obširuo bavio s predmetom,, o
kojem šumar ne može da govori bez strasti.


Velika zadaća, što nam bje povjerena, zaista Je podobna probuditi najžešću
strast, jer uzhićuje sve one, kojim je naložena. Što je plemenitije, nego
podpomoći prirodu, da uzpostavi ono,, što bijaše dobro utemeljila, i što je jedino
čovječja sebičnost promienila a golemu nesreću, kako reče odlični profesor
Laođolt, naš štovani drug na kongresu, izvješćujući savezno vieće o šumah
visokih gora u Švicarskoj!


; Zadaća je težka i nezahvalna; na visokih; najzapušćenijib planinah, u
dubokih gudurah, kamo on jedini prodire, vrši ju šumar skromno, bez vike,
često uz nehaj obćinstva ili dapače uz. protivštinu sebičnih koristi .. . a kad
je raduja svršena, jedva se primjeti trag njegovih napora i njegove požrtvovnosti.
No u oči nesrećah, što se imaju odstraniti, obodren svješću velike patri-´
otičke i humanitarne dužnosti, što ju ima vršiti, daje se podpunim priegorom
na ovo veliko djelo obnove prirodnih zakona, hvaleći Bogu na velikoj zadaći,
što mu je povjerena, i odlične muževe na dragocienoj ponuci, kojom ga odlikovaše.


Gospodo, proniknuti ovim čuvstvom i duboko dirnuti Vašom dobrohotnošću
mole Vas moji dragi suradnici i ja, da primite izraz zahvalnosti što nam Ju
nalaže toli srdačni doček, kojim nas počastiste na toli mnogobrojnom kongresu,
koji se danas´ otvara i koji će svojimi uspiesi osobito učvrstiti savez zdrava i
plemenita pobratimstva medju šumari svih zemalja.