DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 3     <-- 3 -->        PDF

. — 591 —


Poye našega rađa, gospođo, tri su glavna gorska sustava jažae Fr aa


cezke: „Pireoeji, Cevenne i Alpe;. .


Kosa Pireneja preds^^^^^ se kao zemljopisuo podpuao opredieljCBa cjelina.


Podnebje joj nije promienljivo, a osim toga ide ju velika prednost, jer se nje


zina vapnena (kreževita) zemlja dieli u tri vrsti: jedna, koja se.´dade Iako


obradjivati, drnga, koja se s više muke obradjuje i konačno treća, vrlo težka


zemlja. Kosa Pireneja više je razvijena prama sjeveru; kiša ima samo izdašnih


i u obiju; podnebje najvećih visina n obće je vlažno. Šume i pašnjaci zauzimlju


u Pirenejih velike ploštine, a nalaze se relativno u dosta dobrom stanju.


Bujica ima samo iznimice, nu ove iznimke mogle bi se uobičajiti´, kad se


tome ne bi stalo u vrieme na put, tako, da bi Pireneje stigla ista sudbina kao


i Alpe, osobito u gornjem toku rieka Gave de Pau, Garonne, Ari^ge, Aude´


i Cet-e. .


Povodnja od god. 1875. još se danas živo osjeća a djelatnost njekojih


bujica predočuje težnju, da se na način pospješi, koji nas ozbiljno uznemiruje.


, Karakteristifino je po ovaj pojas osobito to, što su sve djelatne bujice po


stale u novijem vremenu; većiua se njih pojavila u naše doba.


Iz toga proizlazi, da ovdje radnje pogumljivanja niesu vrlo obsežne, ali
zagradjivanje nekih strašnih bujica iziskuje na mnogih tožkah vrlo važne radnje,
od kojih su nekoje sasvim specialDO/


Kosa je Cevenna stvorena iz ogromnih čvorova^ koji su medjusobno spojeni
pojasi manjih visočina, nego što ih nalazimo u Alpah i Pirenejih. Ove su
gore pravi pravcati hjdrologicki čvorovi, koji naznačuju obćeniti pravac razvodja
izmeđju Atlantičkoga oceana i Sredozemnoga mora.


Kiše se ovdje pojavljuju u obliku diluvialnih pljuskavica, kojim drugdje
nema ni traga, a sve vode imadu ovdje pretežno značaj bujica.


Sbog orografičkog razredjenja nijestž produljuju se doline, a da i ne provaljuju
nigdje poput onih u Alpah neposredno i kađkad iznenada u aluvialne
nizine. S toga se ovdje ne nalaze na drugih mjestih loli značajni veliki i strmi čanji.


Zemlja i kamenje, koje bujice, otev ih gori, sa sobom nose u rieke, sasvim
bujicam nalike, povisuju im korito i čine tok bržim, usljed čega se i opasnost
po bogate kulture i industrijalna i rudarska središta dolini povećava.


Pođpune goljeti vrhova i rječišta bujica karakterizuje ovaj pojas. Šume su
rjedje, nego u Alpah; strmine su razrovane čitavim nizom uzporednih bujica i
bezbrojnim! dubokim jarcima, dapače i na položitih bokovih.


U ovaj pojas brojimo sliedeće departemente:


Haute-Loire. Ardeche, Lozere. Gard, Herault i sjeverni dio departementa
Auđe, poznat u meteoroložkih Ijetopisih radi neizmjerno brzog i ogi´omnog
^asta njihovih rieka, koji je uzrokom god. 1875. strašnom pustošenju, a traci
mu se još dan danas svagdje opažaju. ´ ^ ^


Samo da navedemo jedan primjer. Oluja od 12. rujna 1875 raznnla je u
njekoliko sati do 150 kuća i suša, ubila više od sto ljudi i nacmila štete, kako
je službeno proračunano, više od tri milijuna franaka. ^,