DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Po prediogu Schiibergovu budu u stalni odbor kabrani: Danekelmanu
iz Eberswal(]a, Friedrich iz Mariabrufina, Solcz vi Beczterczebanje,
B ti h 1 e r u Zilricha i B o p p e iz Nancya=


Nadalje uze se pod predsjedanjem preuzv. taj. savjetnika Eroesta grofa
Hoy os-Sprinzenstoina u pretres pitanje „izbor ogoja u šumskom
gospodarstvu% pošto bijahu odsutni u to ime izabrani predsjedatelji
profesori đr. Ebermajer i Eriksson.


0 toj razpravi bijahu izvjestitelji pristav dr. Ciesla r iz Mariabruana
i šumarnik R e u s s iz Dobi^iša. Ođaosoa izvješća dometi ćemo naknadno u
našem organu.


U odnosnoj diskusiji glede iste razprave govorio je prvi nađšumarnik
profesor dr, Borggreve , obrazloživ predmet sa svojeg stanovišta, a nadalje
nastaviše profesori đr. K. Hartig, dr. Schwappach, Weise i Hempel
iz Beča dotićnu diskusija o upitnom predmetu.


Navesti nam je ovdje naročito nazore profesora Hempela. On potipuno
uvažuje potežkoća pitanja, a podjedoo i gospodarstveni zaraašaj istog; opazio
je kod ogoja erotičnih vrsti, da je pazka kod izbora ogoja u šumskoj praksi
od velikog ospielia. On mnije, da nije potrebito ovo pitanje pokusi razjasniti i
nažđnu znanstvenu podlogu za pomni izbor sjemena u smislu izbora za ogoj
pribaviti. Nu već sada imala bi praksa pri izboru ogoja više nego li do sada
djelovati. Dosada obična nabava sjemena većinom kupovanjem nepruža u označenom
smjeru dovoljne sigurnosti, te bi trebalo, u koliko moguće, sjeme za
kulture u vlastitom gospodarstvu nabavljati. Hempel preporuča resolucije u
glavnom prihvatiti, na ne tako obsežno, kao što izvjestitelj predlaže; važnost
pokusa valja iztaknuti^ pravac pato iztraživanja neima se propisati. Stavlja
dakle sliedeći predlog:


^Pravo i potreba methodičkog izbora ogoja u šumskom gospodarstvu nemože
se ^aniekati. Zaaudtveno iztraživanje ovoga predmeta je zadaća šumskih
pokušiš a i drugih zavoda, koji se bave sa šiimsko-znanstvenim iztraživanjem.


Sumsko-ogojna praksa ima već sada, u koliko je to prema sađanjem stanju
našega znanja moguće, ´jvoju osobitu pozornost obratiti gospodarstvenoj važnosti
izbora ogoja kod izabiranja sjemena za kulture".


Dočim je šumarnik Keus s još neke primjetbe stavio glede svojstva sjemena,
pridruži se đr. Ciesla r predložim prufesora Hempela , koji budu
primljeni kao zaključak kongresu.


Buduć da se je vrieme ^eć priniaklo, jer bje o I^ satih urečena plenarna
zaključna sjednica, to je došlo pitanje dr. Kellner a iz Beča, koje glasi:
„Koji uspiesi i napredci su postignuti glede upotrebijivanja
drva u kemi čko-teh ni čke svrhe?" na dnevni red samo kratkim obrazloženjem
nekog postupka glede izradjivuiija ilrva, koji postupak je Kellner
izumio. U plenarnoj zaključnoj sjednici predavao je pod predsjedanjem preuzv.
grofa CUristiana Kiiisky-a tajni šumar, nrulsavjetnik i^ Theranda đr. Fr.