DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 5     <-- 5 -->        PDF

\-~ 533 —


Poslije gospodarske ankete god. 1866. opisa državni savjetnik, kojemu bi
povjereno proučavanje južno-iztočnog kraja Praacezke, u svom god 1868 izdanom
i^viešću Nizke Alpe (Basses-Alpes) kako sliedi:


. „Kad proputujemo gorske krajeve departementa Nizkiii Alpa, pada nam
pnje svega u oči impozantan, no žalostan i porazujući vidik, što ga pružaju
Mjesto velikih šuma i bujnih pašnjaka, koji ih po mjestnoj predaji njeko6 po^
krivabu, nalazimo samo još gole glavice, suhe strmine, gdje je samo još riedko
grmlje zadržalo ono malo plodne zemlje, da ju nije vođa odnjela, i duboke
jarke, po kojih bujice valjahu ogromne plazove pećina i šljunka. Gdje kuda
opažamo kao izgubljene uslied ovih devastacija na visinah ili često prividno
nepristupnih obroncih siromašne kućarke, nekoje već napuštene, drage kao
biedne ostanke koje važnije exploitacije, koju se htjede povisiti bezumnim
krčenjem, uslied česa se postepeno ciele gromađe zemlje odtrgoše. U većem ili
manjem razmaku nalazimo nekoliko sela okruženih malenimi posjedi, koje je
žilavo pučanstvo velikom mukom stvorilo, braneći Ih svom silom proti olujam,
poplavam i inim uništavajućim elementom, koji našim francezkim Alpam priete.
Dalje se pojavljuju u većih razmacih riedke livade, pošumljeni obronci i njeke
visočine s dobrimi pašnjaci, koje je manja strmina sačuvala od obće propasti:
to su oaze u ovih neizmjernih stepah. Okolo njih širi se polagano,
no neprestano djelo osiromašenja, započeto prije jednoga vieka, t. j* u doba,
kad je zakonodavstvo, poštujući možda odviše pravo vlastničtva, dopustilo, da
se komadaju i krče šume, koje bijahu njekoč bogatstvo i zaštita ovih krajeva."


´ Ovako glasi dušom potresući opis ovoga, kraja, gdje bijahu šumari pozvani,
da zametnu prvu borbu proti groznomu neprijatelju, koji, osvojiv teritorij
ovih od naravi zapuštenih gora, zaposjedne bezumljem i siromaštvom pučanstva
svoje naravne obrane lišene točke^ te iz visina, gdje se bijaše učvrstio, pretijaše
obstanku čitavoga pučanstva.


Borba se prikazivaše šumarom to pogibeljnijom, što se ne mogahu osloniti
na nikakvo predjašnje izkustvo, jer se ^akon o ovom predmetu istom stvaraše.
Sredstva proti bujicam tražijahu se doduše već davno, pak su u Francezkoj


u tom pogledu mnogi predloži priobćeni.


U susjednoj Švicarskoj nastojalo se početkom ovoga vieka (1802.) oko
uredjenja nekih točaka sa sjajnim uspiehom napose u uredjenju Linthe. Nu
ondje su drugi uvieti podnebja, zemlje zakonarstva i javnoga mnienja.


Napokon bijaše proučavanju osnova i po mnogobrojnih mjernicih predloženim
i izvedenim radnjam prije svega svrha, da umanje štetu bujica; nitko
ne idjaše za tim, da ih odstrani. _


U spomenicah, objavljenih prije nego što izadje Surellova studija o bujicah
visokih Alpa, ne spominje se niti pošumljenje gornjega rječišta; iztraživase se
lih budi reguliranje šljunka, koji se prama dolinam gibaše, budi njegovo sustavljanje
u ždrelu i na čunjih bujica. _ _ ^


Poslije razprave Surellove ustanoviše njeki mjernici dvie vrsti bujica: jedne
za koje mišljahu, da se moga odstraniti pošumljenjem, i druge, o kojih se