DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 7     <-- 7 -->        PDF

. ´ — 535:-^


narodi smatrahu šume pođpuGim pravom posve&nimi. Naši predji sva(!ahu
instinktivno, da šume treba štovati i čuvati."


_ Ove rieči gospodo, zanimahu me tim vife, što polaze od iižeujaka, kojega
rađDje se bijahu u nikakvoj svezi sa šumom.
On se dade na posao početkom god. 1860. -U ovom šumarom novom
pitanju bijaše neobhodno potrebito, da se skromno započne,! prije svega, da se
poduzme cieli niz trajnih i dosta obsežnih pokušaja, ne bi 11 se kasnije važnost
liekova omjerila o valjano proučeni obseg sala, koja se imađjahu izliečiti.
^ Zakon od 28. srpnja god. 1860., stvoren samo radi pokusa, ustanovi u
rađnjah ovaj mudar postupak. Uz ove uviete zadovoljiše se tad pošumijivanjem
golih obronaka i samo nuzgredice kušahu oprezno urediti njeke za to odabrane
malene bujice. Uspjeh se imao od godine do godine opažati, da se stvori temelj
postupku kod većih bujica.
Tako upo^nasmo pogibelji, koje nas čekahu i naoružani dugim izučavanjem
i neprestanim opažanjem počesmo odeažnije jurišati na strasnije bajie^. Ovim
načinom pružilo nam je u Nizkih Alpah uredjenje 18 godina izsušene Labouretske
bujice podpuni niz najdragocjenijih izkustva, koje uporavismo postepeno na
velike bujice doline Ubaje, izgušenje kojih poduzeto god. 1872., danas je većinom
polnčeno.
U Alpah Visoke Provence prokušani postupak uporabljen je kasnije u
Savoji, u Dauphine i u Pirenejih, gdje su svuda postignuti brzi, jeftini i veoma
poučni uspjesi.
Danas posjedujemo dakle sve podatke svih željenih i najrazličitijih pokusa
0 svakovrstnih radnjah, ho ih iziskuje izsušenje velikih bujica.
G-ospodo! Ja ne ću duljiti opisom raznih poduzetih radnja i različitimi
načini provađjanja. Ovi podatci nalaze se u mojoj razpravi: ^F Etuđe sur les
travaux de reboisement" priobćenoj god, 1878., koju je moj štovani prijatelj
barun Arthur Seckenđorff god. 1880. na njemački jezik preveo, izkazav mi time
velika čast.
Ograničit ću se na to, da iz ovih pokusa, koji su trajali preko četvrt
vieka, izvadim sjntesu metode, te da ju opravdam činjenicami i iztakaem
zadnjih deset godina uporavljeni novi postupak.
Ova metoda, gospodo, ima kod stalne bojice glavni temelj u podpunom
pošuffiljenju svih česti bassina, koji se dadu za ovu svrhu upotrebiti, i od kojih
dolaze ustalit se imaj aće tvari. Tako na svom naravnom mjestu u hujiš tu
(basin de reception) uzpostavljena šuma jedina je kadra osjegurati konačno
izsušenje bujice, podržavajući na uviek neposredni, no prolazni uspieh uredjenja,
koje je napokon samo jedno od sredstva, daše poluči brže ili polaganije konačna
avrha Ovih radnja če jednom nestati, izuzev njeka velika poduzeća izmmne
važnosti, koja će uz shodno uzdržavanje biti u buduće jedini svjedoci ovih prvih
prolaznih radnja, kojim će biti jedina zadaća, da se šume čvrsto ukonene, čvrsto
razviju, te učinak mrtvih radnja zamieni trajnim uspiehom žive snage.
Odavle potiče naravno tečajem radnja sHedeći obćemti postupak: