DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 8     <-- 8 -->        PDF

™ 536 —


Izučavanje i ustanovljoMije obsega zemljišta, koja se imaju, pošumiti ili pošumljena
uzdržati n bujišto.


Koliko nioguće brzo posiunljenje svih stalnih zemljišta u ovom obsegu.


Ustaljenje gibljivih zemljišta, koliko iiredjenjem korita bujice i pripadnih
jaruga, toliko shodnom drenažom=
Izbor onih regulatornih radnja, koje se imaju sbođoim uzdržavanjem i u
biiđiiće sačuvati.


Ovaj postupak, uporavljen na mnogobrojne i silne bujice u tri gorovita
kraja južne France^ke, urodio je u razmjerno kratko vrieme cielim nizom
uspjeha, koji nadmašiijii sve nade.


U šumarskom pogledu trebalo je riešiti prije svega pitanje, može li se
uvesti šimiska vegetacija na znatnih visinah iznad postojećih šuma. 0 riešenju
ovoga prvobitnog pitanja stojaše u većini slučajeva opravdanje metode, jer znatan
broj velikih bujica imadjaše porieklc na visinah do blizu 3000 metara, dok postojeće
šume ne dopirahu više do 2000 metara.


U 25 godinah izvedeni su na prostranoj površini u visini izmedju 2000 do
2900 metara, i to u različitih krajevih, mnogobrojni pokusi. Uzelo se za pravilo,
pokusa ne praviti istom na zemljištib, gdje snieg po više godina
neprekidno leži.


Prama položaju zemljišta Bapređovasmo sjetvom ili sadjenjem bud Pinus
larix~a, bud Pinus eem_bre,^ pak se danas mogu vidjeti mnogobrojni nasadi, koji
uspievaju bujno na velikih visinah, gdje su nekada bile šume, satrte sebičnošću,
neznanjem i nepređvidnošću ljudi.


Svaka omorika, svaki ariš postade središtem biljinaste vegetacije, koja
se po nekoj vrsti zakona udruživanja širi od godine do godine, tako rekav
samonikla, na veliko čudo pozorna motritelja. U kratko vrieme pokrit će se
planina iz nova dvostrukim oklopom šume i trave, a priroda će se dočepati
opet svojih prava.


Danas J8 dakle dokazano činjeni čami, da je pošumljenje, pođpuno
puno provedljivo, što niekabu još god. 18G0. mnogi pisci, dapače i na velikih
visinah wi razmjerno ne>inatne troškove.


U obće prihvaćahu se na svakom mjestu domaće vrsti- Pinus laricis (crni
austrijski bor) jedina je u obće upotrebljena strana vrst; na krečevitih zemljištih
i na visinah, koje ne nadmašuju 1400 m., krasno je uspio; nu gdje ovi uvieti
ne postoje, morade se zamieniti vrstom R siivestris iz ´Auvergne. Pošumljenje
stalnih zemljišta može se \i malo godina provesti. Prirede li se odmah u početku
radnje na različitih visinah potrebiti razsadnici, može se početi raditi
jedne te iste godine na raznih klimateričkih visinah, dakako u najshoduije
godišnje doba, a sve drugo OVJSI O broju i sposobnosti radnih sila.


^^a velikih visočinah moga se prištediti posebne rastionice, ako ima ma
kako maienih tratina. Dovoljno je s početka, da se jako gusto posije prikladno
sjemenje, iz kojeg nakon četiri ili pet godina niknu tisuće stabalaca^ koja se
mogu iz^^aditi i s gradom presaditi, što se težko poluči u razsadnicih. Mogu s©