DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1890 str. 9     <-- 9 -->        PDF

mnaBBmmm^immmBmmsBSSi


- 537,


dapače ovako dobivena stabalca sačuvati do sedme ili osme godine, kojimi se
osjegurava uspjeli poŠBmljenja strmim, gdje bi mlađja stabalca bila u velikoj
pogibelji od sniežnice i oluja. .


Ovaj je način sadjenja s gmđom 7, 8 i g^godišnjih stabljika proveden u
vehke poshedfijih godina, pak je urodio u alpinskih radnjah najljepšim uspiehom,
ma da trošak po hektaru nije prekoračio 80 franaka.


Nestalna zemljišta nalaze se obično na živih strminah bujice ili ua nizbrđicah,
koje ih neposredno nadvisuju. Jer su ova zemljišta nestalna, to ga
bujice gotovo uviek podjeđuju budi po duljioi, budi po stranab, pak tako/podkapajući
podnožje strmih briegova, prouzrokaju omicanje zemlje, koje kadkada
daleko na okolo djeluje.


: Već iza prvog omaknuća pojave se veće ili manje pukotine, pak se
zemljište nagne prama nizbrdici, radi cesa nastaje čitavi niz depresija, u kojih
u zirni mećava nagomila sniega. U prolieću-prodre sniežanica, iie nalazeći napovršini
br^a odtoka, u sve pukotine^, napoji zemlju i uzrokuje tako strašne
urvine, a na njekih mjestih ogromne struje blata.


Na ovakovih mjestih radnje oko uredjenja igraju prije svega velil^u uloga.


Radnje ove mogu se svesti na prejaženje, drenaže i rektifiicaciju korita.


Jazovi prave se, ili suhimi zidinami, ili pomoću hidrauličkoga mazaj ili od
drva, ili ako je moguće i od pletera (Flechtwerk); a svrha im je, da razšire
prosjek tako, da omoguće postepeni razvoj čvrsta i konačna korita j zapriečiv
svako postrano ili uzporedno podrovanje, i pođav dotle nestalnim briegovom
čvrstu podlogu. Mogu se pako praraa volji i potrebi podići skoro uzporedno
sa starim koritom, radnjami drugoga reda, nizajući se poput stuba, te više
puta malenim troškom doprinašajući, da budu njeki jazovi što koristniji.


Ove sekundarne razumno provedene radnje omogućuju, da se potrebite
veće radnje u većem razmaku provedu, te time njihov broj znantno umanji.


Jazovi prvoga reda imaju osim ove glavne uloge jošte zadaću, da slapovi,
koje prouzrocuju, umanje brzinu toka i da zaprieče nenadano sticanje vođa,
buđ u glavnoj matici, buđ u rieci, u koju se izlieva bujica; s druge strane da
zadrže kršje, koje je prije navaljivalo u dolinu-


Osim velikih radnja prvoga reda, provedenih u glavnom koritu koje bujice,
podigne se u svih pritocih ni2 jazova od suha kamena, kojim je ista zadaća,
a ^^vrha im je, da se gornja kotlina svlada, prije nego se poduzme konačno
uredjenje odtoka.


Ovaj je postupak i u pogledu štednje i u pogledu sigurnosti opravdan
izkustvom od blizu dvadeset godini
Broj velikih radnja prvoga reda, njihov oblik i obseg ovisi od specialnoga
značaja dotične bujice, pak se dogadja često, da najsilnije bujice zahtievaju
manje radnje, nego neke drugo puno slabijega razvoja. Eto na primjer
prispodabljajuće skrižaljke zidanih radnja, izvedenih oko^ sedam susjednih bujici
u okolišu Barcelonette, na-desnoj brini rieke Ubaye. ^ _;,_ ,