DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 18 —
vkBtitlh naoka, Ba kojirBa se temelji .afielo sađjenja, zagovaraju noviji pisci
2 SLv^Je i testo lui bezobzirnim ^^^^^^ ^´"´^^ f; ^


nasada, te je prosuđjuju ponajpaSes jednostranoga gledišta s lahkode (jeflmoce)
i što obseŽDijega i bržega izvadjanja.
Nikako se ne može zanijekati, da se u rahlom tln i s posve roladim
presadnicama takodjer slaliki današnji naSini upotriebiti dadu s povoljnim
uspjehom; gdje pako mjestne osebujnosti, osobiti način izvadjanja, zaštita protiv
divljaci, zareznika (Insekten) i drača te drugi obziri prinulraše, da se rabe ojače
presadnice, svakako je onaj način sađjenja najopravđaniji, koji prama dubljuu
i prostranosti najviše njamčuje naravan položaj koriena. Uzme li se još i to
na nm, da dandanašnji kod podizanja nasada — ponajpače kod najvažnijega
drveta, omorik e — prevladjuje uporaba čvršćih presadnica, imati će se vrlo


opravdanim smatrati, ako izkustvo podigne svoj glas opomene, da se točno i
nepristrano izpita vriednost novijih načina sađjenja i njihovog utjecaja na razvoj
šuma!


Predočimo si samo izvadjanje nasada načinom ciepanja, zaglavljivanja,
ubađanja i mnogih srodnih metoda Kako je tu moguće dati žilama naravni
položaj, postići prikladnu đubljinu i raziti smjer žilica, napose kod omorike,
koja se u današnje doba bez sumnje najviše sadi te od najranije rnlađosti
odlučnu težnju očituje, da si žile postrance u razitom položaju razvije.


Pošto su rupice pretiesne te nezgodno udešene, moraju se žile na strani
preklopiti te svinuti i tako reći u tlo zgnječiti. Ali ovaj postupak uzrokuje uz
sve ostale mane takodjer i to, da se stablo preduboko u tlo spušta, te da je
način dubokog usadjivanja i tamo, gdje se smatra pogriešnim, pravilom postao.


Preduboko usadjivanje niti se „smije niti se može uzimati kao značajna
osebujnost kojega postupka. Takodjer kod načina sadjeoja u izkopane-jamtee
prerado se mlađa stabla odviše duboko spuštaju, te je poznata istina, koMko je
vrstnih šumara — iztirući zbiljsko izkustvo, da su stabla duboko usadjena kod
suše uviek manje štetovala, akoprem samo do nekoga stupnja — pomislilo, da
su jedino pravi način odabrali, ako presadnice što dublje ukopaju te tako-žilama
zadrže vlagu donjih naslaga: Jer se malo na to mislilo, kolika je neopravdano
prosudjivati uspjeh po prvoj godini, prijanjalo se sve viša uz: metodu, koju
prate u daljnjem razvoju posljedice po mlade nasade najteže i najpogubnije.


Svaki pačin^ sađjenja, kojim se žile obzirom na dojakošnje prilike spuštaj«
u preduooke slojeve tla, što su vazdušnim utjecajima manje na dohvatu, izpostavlja
bilmski organizam posvema preinačenim fizikalnim odnošajima te sili
na rekonstrukciju sustava žila, pošto sa medjusobice podzemne i nadzemne osi
znatno poremećene i narušene. Hraneći organi, ukopani u sterilnom sloj« tla i
osim toga zgnječeni , oštećeni, nikako ne mogu podupirati djelovanja na d ga


ZtZlt^^Z^´^´^^ ´°^"" ´´^´"´´´´^ ^-^^ poginule izgubivši