DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 19     <-- 19 -->        PDF

PraBia stupnju đubljine sadjeiija razviju se više manje visoko nad korienom


— nikada niže od 2 coi. izpofl površine tla — već u prvoj godini korienci, iz
kojih u đojđućem proljeću nastanu vrlo krepko i brzo nove žile. 0 Bjima
životari biljka te´ se joj njihovim razvojem obično i čitavo šuštalo djelovanje
oporavi. Ujedno biva prvotni pridanak (rhizoma) od godine do godine sve manje
nuždan, napokon se više ne razvija, oburnre i sagnjije. Što jače su žile od
vazdušnih utjecaja zaklonjene, bilo da su preduboko ukopane, ili da Je tlo
odviše čvrsto, toliko brže obumiru i gnjiju; uguše se tako reći te se s toga
već u drugoj ili trećoj godini nalaze obamrle i gojijuće žile.
Po izvjestiteljevim opažanjima je slučaj, da preduboko ukopani pridanak
doskora odgnjije, uvjek još povoljniji, pošto se majušno ono mjesto, gdje je
žila ođpala izpod drugoga sloja vrlo brzo zaraste, te se tako sustav žila bez
štetnih posljedica preinači.


Ako li pako prvotni pridanak, dok mu je oduzeta mogućnost djelovanja,
uz manje živo raztvarajuće prilike još neko vrieme uztraje i raste, stane tako
ojačan obično toli žestoko gnjiti, da uza-nj i novo naraslo korienje propada a
gnjiloća takodjer u stablo prelazi.


Obzirom na opažanja takovih činjenica, koje su već od najranijega doba
na uštrb razvoju duboko ukopanih nasada te im, uništujuć njihovu životna snaga,
rodnost posvema smanjuju, nema nikakve sumnje, da jeftinoća postupka nije
najglavnija svrha kod podizanja nasada te da se ima ponajprije na to paziti,
kakov je postupak i kako će na razvoj nasada djelovati, a ne koliko su mu
primjereni troškovi.


Vrlo je znatan nedostatak u našem današnjem gospodarskom nastojanju,
što se baš u novije doba polaže toli malena važnost na najglavniji uvjet izdašne
plodovitosti: na utemeljene zdravih i krepkih nasada, budući
da se misli, da se udovoljilo zahtjevima nauke o čistom prihodu, ako se samo
glavnica obalila za nekoliko forinti, te se kašnje svojski uznastoji oko nuždne
njege nasada.


Izvjestitelj upozoruje konačno na izložbu šumarskoga ureda dobara kneza
Golleredo-MannsfelduDobrišu, ukojoj je na omorici kroz tri dobna razreda opažao
štetne posljedice predubokoga sadjenja dokazavši ua izkopanim pridancima, kako
svako stablo pouzdanim znakovima očituje način svoga razvoja.


U prvoj je skupini zastupan način normalnoga sadjenja u prostranim plitkim
rupama s nešto uzdignutim tlom, te sadržava više zbirka stabala, koja su
s normalno razvijenim stablom i korjenom proizašla iz ove metode.


U drugoj skupini nalazimo način dubokoga sadjenja u nasutim brežuljčićima
i proizvode, koje ova metoda uzgaja. Kao značajno svojstvo toga protunaravnoga
postupka odmah ćemo opaziti, kako sa žile izprepletene i zamršene; nadalje se
iztiču na stranama nove žile, koje se stale u razitom položaju razvijati a izrasle
su prama duljini sadjenja u visini i-nad visinom grana. Isto tako se može
opaziti, kako je i kod najmladjih presadnica prvotni pridanak stao obumlrati i
kako na krajevima žilica gnjiloća napreduje. Na pridancima dragoga dobnoga