DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 22     <-- 22 -->        PDF

BOO da su presadnici, osobito njihove ^He, prije ili kod sudiOBja .h poBhje
to,a o.liedia.e. uvjek prieti pooibelj, te će Msad oboljeti od P^^´^^^^^ ^ ^ j ^
Bi BO govorim o posljedicama glede bilin.ke fiziologije. 0 tom su se u posljednje
doba vrlo žalostna ktotvastekla, tako suše n. pr, morali Basađi, sto biše pnje
50 godina podigBoti rečenom ii^etodoiB, sasvim izkrcitijerkiahtiposve okuzem
breJovnla^l CRothpilz). Ovdje se Badalje pozivljem na ime žalibože prerano umrloga
Bad^mBarnika Domina te upozorujem na dotične dokaze i opomene sfrukovnjaka,
kao što Sli Roberto Hartig, pL Diickert, Hoftmann, GrossmanB,
Gerđing, Muhi, Heger, Neimeister i dr.


Dakako da ogleda sama po sebi neće poroditi parasitA, ali neposredno
uzrokuje, što ošte-ćeni dio koriena stane gnjiti. Ako li je n tlu recimo brezovnjače,
svakako će na ovakovim gnjilim mjestima lakše ulaziti u bolestno, nego
li u zdravo korienje, kao što je već bezdvojbeno dokazano. Kad su, već oštećene
žile počele gniiti, šume vrlo lasno obole od ti´uhle srži (Rothfaule) i parasita.


Neka mi se dopusti, da navedem jednoga izmedju najvrstnijih izpitavaca
bolesti drveća, mislim naime Dr. Bu Havtiga .
Isti naglašuje kod trubi e sržit _ . „pošto njezini zametci ponajpace
tamo nastaju, gdje miv^evi mimo bolestni b žila prolaze^ . .. itd.
Kod gr ma će (Hallimasch): . . . „njezina gljivaća (Mycel) vrlo lasno dospije
u oštećeni iile^^ . - . itd.
Kod žiloraora (Wurzeltođter) ... „rane na žilama, koje mu omogućuju
ulaz u unutrašnjost stabla" . . . itd.
Harti g nadalje iztiče: „Točna se medja ne da odrediti medju parasitima
i saprofitima, .. . razvijaju se naime u istoj cesti koriena" , . . itd.


Ovaj strukovnjak nadalje dokazuje: ,Oz]eđe su žila presadnicama uviek
štetne, s toga se ima s najvećim oprezom postupati, bilo da se presadnice iz
zemlje vade i preaa^ajn, bijo da se usadjiiju , . / ; onda: „da se razvoj parasita
zaustavlja, ako su stanice uz povi^senje topline još na životu^ — k tomu bib
pridodao: a čemu treba prije svega presadnica, koje na svojoj sna^i još nikakvim
povodom štetovale nisu! Što više: presadnice,, kojima su žile ozlieđjene,
moraju suvišak svoje vegetativne snage na to trošiti, da izlieće rane i nadomjeste
pretrgnute žilice.


Tako bili mogao navesti još mnogo njamcenib činjenica iz znamenitoga


djela Dr. Hartiga sveudilj dokazajuć, od koli zamašne je važnosti za buduć


nost naših šuma, da se jedino podpiino zdravim materijaloiB podižu nasadi, i


to na tald način, te se drvca, osobito na žilama, sadjedjem ozliedila ne bi


Jamaćtio neće nijedan strukovnjak uztvrđiti. da pastmje goveda u sumi
Bije štetno te će se obćenito priznati istina, da se n šumama, osobito u omo»
nema (ticMeobestande), redovno poiavlia trnbh ^r´/ <^\a i.u .
Odakle potjeee ova redo;ita bolest? ´ ´´´´^ ^ "´"" ´ ""´´´


kouen ozleđjuju, žile stanu oko rane gujiti, a tako m sasvim uspo.obliene
da se u njima nastane parasiti, koji napokon okuže i Mtavu i u