DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 185 «
Sad se ličinka sve više razvija, a time se pomnožuje Škodljivost, koja nastaje
nsiled izaisavanja biiiuskoga soka=
One Jičhike, iz kojih de ženke postati, upoznati možemo već sad po njihovom okrugljaetijem
i bržem uzrastu.
Oko 20. travnja preobražuju se ličinke po ćetvrtl put, to su sad VQ6. ^^jt do
3 mm. duge i 1^/2 do 2 mm. široke ali ploaiia^te. Podpar.u velič´Inu posU>:^mi po.^erkom


* mjeseca svibnja, kad im se jaja usiied oplodjenja s mužavinia brzo započmu razvijati.
Mužake opažamo u posijednim danima mjeseca travnja. One ličinke, od kojili de
se mužaci razviti, upoznat demo po njihovom vitkijem stasu već nakon treće preobrazbe.
Kasnije oko 20. travnja pokriveno su ličinke bieiom koritastom tankom ko/ieoin. pod
kojom je sakriven crv^ mužkarac providjen krilcima. Iz ove kukuljice izvuče se sad
ffotov mužak,


Mužak je dakle B krilcima urešen mal živahan crvac, koji po svojoj vanjštin;
nalikuje malenoj mušici. Duljina mu je 1^/4 mm., boja svictla, crljenkasto - smedja, a
glava i prsa nešto tamnija. Na prozračnim krilima, koja se preko zadke protežu, opazit
ćemo nekoliko smedjih žilica, ticala imadu duljinu polovice tiela; a sastoje se od 9
ČlanČića; na kraju zadke imade mažak dvie tanke bielkaste dlačice.


Budući da u mužaka nisu razvijene ni čeljusti ni kljun, to se ne brane, a jedini
im je posao oplodjenje; za koju eu svrhu providjeni kljnnastim bodljem (penis)
od 0´40—0´42 mm. duljine, kojim oplodjuju vi^e tisuća jaja ženkS,.


Parenje se obavija početkom svibnja, svršivsi mužak svoju zadaću pogine, a ženka
tek sada počne rasti, to prima upravo usiied razvijanja jaja karakterističan oblik.


Posve razvite ženke su tamnije iii svetlije smedje boje, okruglastijega debljeg
uzrasta različitih dimenzija. Najveći eksemplari dosegnu daljinu od 55 mm. te 3 ,2 mm.
širine, a isto tako su i debele, Tieio im je malo ne sasvim jajima izpunjeno, koja sredinom
mjeseca svibnja započnu leći. Nesenjem jaja povuće se trbušna koža prama
hrbtu takoj da se nesenjem posliednjega jajeta posve priliepi na otvrdnuti hrbat. Redovito
koncem svibnja pogine ženka, te pokriva vlastitim tielom izneSenu hrpu jajeta. Kod
većih ženka iznaša množina iznešenih jaja preko 3000 komada.


Eliptična biela jajažca Sine nam se kao sitan prašak, do kojega početkom mjeseca
srpnja nov rod izlazi, a pod štitovi, koji na kori učvršćeni ostaju, nalazimo samo
mekinjasti preostatak IjuŠtica,


Bagremov crvac napada zdrava kao i nezdrava stabla kao i cieie sastojine, ipak
bude ponajviše napadnuto potisnuto drveće, na nadkriijujućim pak stablima nutarnje \
do\n]e i granje, a osobito doinja pola granja, jer crvei rado traže od kiše i vjetra za^
klonjena mjesta.


Neda se doduše dokazuti, da je bagremov crvac uništio pojedina stabla ili sastojine,
nu nema dvojbe 0 škodljivosti toga zareznika.
U travnju i svibnju razvijajući ee crvci oduzimlju mnogo soka, te na liSću šiša


jući ličinke izkvare li^će tako, da po>:uti i prije normalnoga vremena odpaaa;^ neposredno
kvare bagrem ovo životinje osim toga i time, što opogane površinu hš^a, na
kojoj se tim laglje razprostranjuju glivaši, osobito pak parasit famago.


Drveću nanesena Šteta pojavljuje se time: _^_ ^


a) što zaostaje razvoj lišća i mladica, b) Što se jedno i dvie gouisnje mlaaiee
sasvim ili samo vršak njihov suši; c) što se pospješuje osušenje potisnutih stabala i po^
tisnutih grana pojedinih stabala. , ., ^ ,


Ovo oStećivanje nije pogibeljno po oue bagremove sastojine, koje na prikladnom
t!u rastu, osobito cak ne osjedaju v´iaa) crvac se tek u posljednjim d^im mjesecima — u travnju i svibnju - svojega
života ra.vija, te se za ostali ra.voj Ušća i mladica u sliedcdim mjesecima naaoknadi^