DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1891 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 379 —


I šumari iz bivše krajine osigurani su dobro, samo mi šumari kod urbarskih ob(!ina
gledamo sa strahom u našu buđut´nost!
Od god. 1871. obečava se toga mnogo, ali uviek ostajemo ondje, gdje smo prije
20 godina bili.
Ta eno već 1 obćinski činovnici digoše se na noge, da vojuju za svoju bududnost,
ali samo mi stojimo prekrštenih ruku.


Za to je vet^ hora, da i mi šumari urbarskih ob(5ina štogod započmemo. da si
obezbiedimo našu buđue´nost. Nedajmo, đa nam se reže: „koliko ste se sami za sebe
brinuli, toliko neka vam bude"


Ne čekajmo dulje, nego složno na rad, pak obratimo se tamo, odkuda će nam
sigurno traci bolje budućnosti sinuti. Obratimo se dakle na ono mjesto, odkuda možemo
punim pouzdanjem očekivati, da neće naše jadikovke ostati kao „glas vapijućega u
pustinji". )


Naš glavar zemlje pokazao je na svakom mjestu, đa mu je kulturni razvitak
našega naroda na srdeu, pak da uviek gleda blagostanje njegovo podići.
Obratimo se dakle, braćo šumari, na našeg glavara zemlje, te mu živimi bojami
opišimo naše sadauje stanje i našu tamnu budućnost.


8 toga predlažem sliedeće:


Pošto će se ove godine obdržavati šumarska skupština u Zagrebu, to neka se
od strane šumarskoga družtva izašalje glavaru zemlje deputacija, koja će predati molbu
svih šumara urbarskih obeina u svrhu uredjenja šumarstva i šumarske službe u provincijalu.


Od strane šumarskog družtva neka se priredi memorandum, u kojemu će se
obširno razložiti stanje šumarstva i šumara bivšega provincijala.
Ovaj memorandum neka bi izradio tajnik šumarskog družtva. koji će ga tada
predložiti šumarskoj skupštini na razpravljanje.


Svi šumari, koji su za ovaj predlog, neka se za vremena jave predsjedničtvu
šumarskog družtva, đa taj predmet može staviti na dnevni red kod ovogodišnje
skupštine.


Konačno molim sve prijatelje i sađrugove osobito one iz provincijala, đa u što
većem broju na ovogodišnju skupštinu dođju u svrhu, da se o tom toli važnom predmetu
bratinski i svojski medjusobno posavjetujemo.


Budemo li u tomu složni, onda nemojmo krzmati, nego se sjatimo u glavnoj
šumar, skupštini, te i ondje podignimo naš glas u obranu naše budućnosti, a ja sam
uvjeren, đa ćemo i mi šumari urbarskih o´ćina radostno uzkliknuti: „I naša je budućnost
!"


Dakle do vidova. Gašo Vac , stubički šumar.


Poziv i program češkog šumarskog družtva. Ćesko šumarsko đružtvo imati
će 43. glavnu skupštinu u gradu Bi´eznic dne 10., 11. i 12. kolovoza t. g., te će
spojiti i poučni izlet u šume kneževsko-biskupskog vlastelinstva Kožnital, u šume grofa
Pž,lftyja u Bfeznici i u šume kneza Sehwarzenberga u Tochovici.


Program glavne skupštine je vrlo zanimiv, a glavni referenti kod razpravljanja
raznih šumsko i narodno - gospodarstvenih zadataka biti će vrhovni šum. savjetnik Ed.
Swoboda, nađšumar Iv. Rektorjs, šumarnik Jos. Zenker, šumarnik Jos. Bohdimecky i
šumarnik Jos. Haschke.


Prijateljevanje odnosno mržnja međju životinjama. Prijateljevanje medju
životinjama poznato je ne po jednomu, nego po više primjera. Zna se, đa čovječim
uplivom životinje raznog poriekla žive u najvećoj medjusobnoj ljubavi, pa će zanimati
čitatelje, ako jim o tom sa njekoliko primjera pričam.


Kod njekog seljaka ostao je samo jedan kunić živ, đočim su ostali njegovi
suplemenici redom uginuli.