DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 53     <-- 53 -->        PDF

437 ~


I tako bi to išlo dalje, jer mjesto, daju ništimo, mi bi ju time gojili t. j .
radili ono, što sama narav radi, samo u jačoj mjeri.


Glasovita rieč prirodoslovaca: „da se narav ne briae za indiviđium, nego
samo za vrst (ragu)" pokazala se je i kod gusjenice posve istinitom; radili mi
dakle štogod mu drago, gubara mi sa svieta ne uklonismo. L K~c„


Suma Berce U departementu Sarthe«


u „Izvjestijama Petrovskoj ZemleđjelžskoJ i Ljesooj Akađemii« G-od. XIL
(1889.). svezku IL, str. 35—129 objelodanio je Nestorov čitavu seriju crtica
iz francezkoga šumskoga- gospodarstva pod obćenitim naslovom: „Fraucezke
šume/ Autor toga članka vrlo dobro pozna predmet, što ga posmatra, a budući
se je obskrbio i bogatim statističkim materijalom, mogao je i umio je, da
udesi sve, a da mu ilustracija onoga, što slika, izpane najpogodnije. U toj
seriji crtica nahodi se i gore označena: „ŠumaBerce u departementu Sarthe",
koja u sebi sadržava dovoljno interesa za svakoga, koji se šumskim gospodarstvom
bavi. Mi ne ćemo ovdje izlagati sadržaja čitave spomenute crtice: „Šuma
Berce", jer po kratkome izvadku i tako. nije mogućno suditi o svim njegovim
vrlinam. Mi ćemo nastojati, da se samo dofcaknemo nekojih glavnijih pitanja,
koji su tamo dosta reljefno prikazana.


.A) Francezko šumsko gospodarstvo, toli privatno, koli i državno, životari´
dan današnji težke dane: odasvud tuže se na nizke ciene, te na opadanje dođobodka
od šuma. Ciena gradjevne i priugotovljene hrastove robe, ako ju prispodobimo
s cienom od nazad deset godina, bila je god, 1888, za 29% niža te
i za 327« izpođ srednje mjere posljednjega desetgođišta. Pa akoprem se kroz
to vrieme ciena gorivomu drvu stala ponekako podizati, nu dosta mlitavo,
ipak i ta povišica ni iz daleka ne poravnava onoga cpadka ciena gradjevnog i
tvorivog liesa. Najveći dio đohodka 70~80Vo proizbodi od prodaje posljednjih
drvnih sortimenata. Ponajglavaiji obći uzroci ovoga pojava jesu:


a) Zamjena hrastovine željezom pri pomorskim i suhoputnim građjevinam,,
koja. od godine do godine sve više raste; b) zamjena hrastovine s drugimi
jeftinijimi đrvnimi vrsti, koje pripomoću raznih antiseptičkih tvari s njome
uspješno konkurišu; c) opustošenje francezkih vinograda filokserom i parasitnim
gljivicam, uslieđ česa se hrastova dužica i vinogradarsko kolje manje traži,
te opadaju ciene, a napokon d) uvoz inostrane šumske robe, koji postepeno
od godine do godine raste, te francezka šumsku robu svojom jefdnoćom s mjestnih
tržišta uspješno potiskuje. Uza sve to, da su šumske eeste dobre, a že^
ijeznička mreža gusta, ipak je usljed visokih željezničkih tarifa transport tuzemnoga
liesa iz podaleka do većih tržišta vrlo skup. Nestorov navodi za to
naročiti dokaz: hrast iz šume Berce, koji je svojimi svojstvi u trgovini,na
boljemu glasu, ne prevozi se "izvan granice mu´dalje negoli 190—200 vrsta