DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1891 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 439 —


racuiin- Pri nastiipanju službe ^^aprisižu se. Plaća im je pri državnom uauiješteuju
240 do 280 rubalja s ogrievom, m ne prije, nego li mu isteku Setiri
godine službovanja",


U šumi Beree postoje dva cestara, t. j . u nadzor svakome pripada 50^/,
vrsta šumskih cesta.* Uzdržavanje tih cesta stoji u obće 6280 rub., ili okolo
02 rub. svaka vrsta.


Tri su različita vrela, putem kojih se ovaj trošak podmiriva:


1. Drvotržci, koji se istom prilikom, kad kupuju đrvosjek izmedju ostaloga
obvezuju: a) „da će na ceste, na ozna&enimi mjesti postaviti stanovitu
količinu kubičnih hvati ,,batude´´, ili da će tomu odgovarajuću novčanu svotu
platiti i b) da će ustanovljenom svotom isplatiti izvjestni broj težaka, upotrebljavanih
za poređjivanje cesta." Oba ova izdatka ujedno sačinjavaju navadno oko 3> od
prosječne ciene kupljenoga drvosjeka i makar da je šumska uprava po smislu
zakona dužna, da ih upotrebi za poboljšavanje imenito onih cesta, kojima će
dotični drvotržac svoj u tome drvosjeku sgotovljeni materijal izvoziti, ipak u
praksi biva to, đa se poređjivanje izvodi na onome mjestu, gdje se to šumaru
svidi, a da nikada niti ne izazove nezadovoljstva i prigovora kupaca.
2= Odrabotavanje. Sitni šumski proizvodi — olomci, sučje, panjevi, resulje,
žutilovke, paprati, suho lišće, maline, kupine, mašina, gljive i t. d. prepuštaju
se iz državnih šumah okolnim seljakom, uu ne za novce, nego da ili odplate
u naravi — odrabotanjem stanovitog broja težaka polag za to posebice postojeće
takse. Ovakovom ođplatom odrabotavanja uštede mnoge šumarije znatnu
svotu gotova novca« Tako n. pr. pače u šumi Berce ondje, gdje ona, po izjavi
Nestorova, ^ne igra veće uloge", dobiva se za sitne šumske proizvode godimice
od prilike 4.400 težaka. Vriednost ovih može se cieniti na 3.520 rubalja —
broj, koji zaslužuje oužđni pozor u gospodarstvu, budući da je njime mogućno
podmiriti 567o obće svote svih izdataka za podržavanje tamošnjih šumskih cesta«


3. Vlada — koja pođava samo plaću cestarom (O-O^JB)
S potroškom za čuvanje šuma ne škrtari se u francezkih šumah. Tako
u šumi Berce trošak za čuvanje iznosi prosječno 81 kop. po desjatini — broj
s prvoga pogleda zaplašujući,*^^ nu jedan od najpođuktivnijih izdataka, učinjenih
za unapredjenje šume i postizavanje prihoda iz nje. Nu strogo govoreći ne
treba ga zvati troškom samo za čuvanje, budući da je francezki lugar prije
svega vršitelj gospodarstvenih poslova, a onda tek čuvar, te u ulozi posljednjega
skoro da i nema što raditi, jer nema protiv koga da čuva državni ime


=´´ Da se okkoti nadzor toli raadalekih distancija, imadu oba cestara u šumi
Bercć svoje sobsfcvene dvokolae velocipede. Uporaba velocipeda u šumskoj praktici to
je, i-c<$i c´e se jošte i u zapadno-evropskom gospodarstvu iioy;\ stvar. Korist velocipeda,
pridomjcduje g. Nesterov, je očevidna, te 6o se nedvojbeno « vremenom i u ovoj struci
domoći prava gradjanstva, podobno kao i u vojnoj i poštanskoj struci.


^^^ Ovdje treba napomenuti, da su francezki drvotržci obvezani u kupljenome
drvosjeku držati svoga lugara, koga se zaprisiže kao i državnog lugara, te koji loia
pravo sačlnjati zapisnik o žumskib preetupcib tako, kao i u predjeiiii drvosjeka, isto
tako i u rajonu ua 117 bvati naokolo iijeg&, dokle se č-uje sjekira.