DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 34     <-- 34 -->        PDF

™ 274 — -
kako´se može dobiti vjeran otisak odrezka njekog stabla?


stari naši praktiCni šumari išli su uviek putem praktike t. j . da što prije
i praktičnije dođju do željena cilja, đočim nauka i Dapredno šumarstvo ide za
tiiB, da što pouČBije i savršenije u što kraćem vremenu predstavi i reproducira
u prirodi nalazeće se i za šumarstvo važne stvari. I dandanas naši praktični
šumari služe se najpraktienijimi načini, da dobiju približnu sliku njeke
stvari, na kojoj žele da osnuju razne tvrdnje i dokaze. Kako oni sniniaju slike
(lik) jednog odrezka ili izjedine raznih škodljivih zareznika, to znade svatko:
komadić artije i olovka, pak je otisak za oka tren gotov.


Poznati su nam već odavna razni načini, kako da dobijemo posve vjeran
otisak odrezka njekog stabla, a takav prema naravni vjeran i grafično liep
otisak u više eksemplara, koji bi služili n. pr. kao prilog jedne publikacije,
moguće je dobiti dan danas vrlo lako sa fotografiranjem i sa drugimi obnovnimi
(reprodukcionimi) metodami. To se postigne tako, da se dobro priredjen
i izglađjen odrezak drvenog kotura pošalje jednostavno kojemu photolithografskom
zavodu, koji se takovimi otisci bavi.


Profesor Dr. v, Schroede r preporučuje*, da se u svrhu otiska drvnoga
prirasta izsieće proljetnje drvo, da se tako jesenjsko drvo bolje vidi i da se
tako snimljeni koturi upotrebiti mogu odmah kao drvorez u štampariji. Ako
uzmemo, da je kod drveta, u koga su godišnji godovi vrlo uzki i sitni, ova
metoda snimanja vrlo tegotna i da otisak nemože biti posve vjeran, te da drveni
koturi naročito kod četinjara neizdrže pritisak ili. se pociepaju, te se tada
upotrebiti nemogu, onda dolazimo do uvjerenja, da se ni ova metoda u praksi
ne sviđja,


U mnogih slučajih, a naročito onda, kad se piše o šumarstvu, gdje treba
nješto slikovno predočiti, ne ide se za tim, da se dobije mnogo primjeraka tih
otisaka, već da se dobije brzo i praktično, odnosno Iako, savršen i naravi vjeran
otisak, koji je pojmljiv svakomu lajku i koga i on sam može napraviti, makar
ti otisci grafično i manje liepi bili.


Suvišno bi bilo ovdje nabrajati, zašto trebamo takove otiske^ Dosta je,
ako rečemo, da takove otiske pravimo onda, ako hoćemo da stalno imamo sliku
odrezka njekog stabla, jer drvo popuca za kratko vrieme ili ako hoćemo da
dobijemo ilustraciju analize njekog stabla i otiske sekcija pojedinih odrezaka.


Veoma bi skupo biio, ako bi htjeli poslati ma samo od jednog stabla 10
do 20 kotura u takav zavod i dali napraviti photo- i xylographičke otiske.


Jednostavan i odavna već dobro poznati način, kako da dobijemo spomenute
otiske, sastoji se u tom, da položimo na dobro izgladjeni odrezak stabla
tabak tanke artije i da vučemo preko iste šiljkom olovke ili grafitoim štapićem.
Ovi otisci niesu prema naravi pođpuno vjerni.


Šumaruik Bohdaneck j preporučuje ovu metodu: Sasvim svježi drveni
odpiljci donesu se kući, te se radi vjernog otiska u friškom stanju oblanjaju i


* Tharander forsfclichea Jabrbuch 1884. str 128.