DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 276 —


parske boje, sa kojom.se podjednako oboji najprije valjak, a B ovim onda i
odrezak. Zatim se položi na odrezak giadka, ali´ ne predebela artija, koja se
dobro pričvrsti i sa elastičnim valjkom, velikim komadom ravae gume ili sa
štamparskom tiskalicom napi-avi otisak.


Najprije se je kušalo na odredzku stabla od Pinus svi vest ris djelovanje
sumporne kiseline, te je posve dobro uspio takov otisak drvenog kotura.
Dan danas dugim pokusom i vježbanjem došlo se je tako daleko, da se ovom
metodom mogu dobiti posve savršeni i vjerni otisci odrezka kako od tvrdog,
tako i od mekog drveća.


Slike takovih otisaka iznenadile su me svojom originalnošću i vjernošću
na bivšoj gospodarsko-šumarskoj izložbi u Beča 1890., a naročito bio je vrlo
liep otisak odrezka od jedne grane Pinus austriaca, koja je samo 8 cm.
debela bila i brojila je 199 godova.


I tvrđe listnjače pokazuju jasne slike po metodi BohđaniekjjevoJ, akoprem
i on s^m priznaje, da bi mogle još bolje i savršenije biti.


Mnogo ovakovih otisaka, koji su snimljeni po. raznih metodah, mogao je
viđiti njihovu dobrotu i ocieniti svaki, koji je posjetio obje posliednje gospodarsko-
šumarske izložbe u Beču i Pragu, te se je mogao uvjeriti, na kako se
je visoki stupanj savršenosti popeo šumar neumornim svojim radom i u ovoj
grani šumske reprodukcije, a to sve za napredak naše mile zelene struke.


M, D..0—. ´


Xi«J »L. ^D «L. ,X^ tr^ ,
Družtvene viestL


upravni odbor lirvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva držao je 25.
siecBJa t g. redovitu ođborsku sjednicu, o kojoj bje zapisnik u sjednici od 2. svibnja


t. g. propisno ovjerovljen, fce iz kojega vadimo sliedeće:
Sjednici prisustvovahu sliededa p. n. gg. članovi odbora: M. pl. Durst kao predsjednik,
zatim A. Soretić, L. pl. Galiuff, J. Kollar, R, Fiachbacli, V. RaGki, D. Trotzer
i tajnik F. Ž. Kesterčanek.


Nakon sto je zapisnik odborske sjednice od 23. studenoga 1891. po gg, R,
Fiachbachu i L. pl. Galiuffa bez primjetbe ovjerovljen, predloži predsjedništvo družtva,
da $e obzirom na koncem prošle godine uzsliedivšega naimenovanja p. n. g. Ferde Zicfcmundovskoga
kr, zemaljskim gumarskim savjetnikom, te istodobne izjave Njegove Freuzvišenosti
g. bana u proračunskom odboru sabora n pogledu predstojet^e organizacije šumarske
službe u Hrvatskoj i Slavoniji zaključak prošle glavne skupštine o predloženju
predstavke Njegovoj PreuzviŠenosti sbog poskorenja´ istog predmeta svrgne za sada sa
dnevnoga reda, odnosno ostavi in suspenso. ~ Predlog taj bude po odboru jednoglasno
prihvaćen.


Predsjedništvo družtva predloži zatim odboru, da se obzirom na jur stvoreni zaključak
družtva 0 obdržanju dojduce glavne skupštine u gradu Taraždinu i okolici ime