DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 44     <-- 44 -->        PDF

_ 284 ™


Kecimo nadalje, da su nam tom prigodom porastline z& petu periodu preostale


sa drvnom gromadom od " 80.0-00 m´^ dakle sa razlikom od 4™ 10^000 m^, to


tividjamo da je iziračuiiani etat tnacji od faktiSnoga.


Pokusa radi stavimo faktičan etat periode sa 20.500 m*´ i iivrstimo prema tomu
porastline u obdeniti sjeeni red, U tom. slučaju ako smo dobro kombiBOvali, neće n
petoj periodi nastati nikakva razlika, ako pako nismo, valja nam ponovno kušati, dok
nebudu rezultati svib pet perioda jednaki.


Eecimo sad, da su nam se ti rezultati odmab kod prvoga pokusa slagali, to je


faktični etat periode 20,500 m^ i prema toma 1025 m^ faktieni godišnji etat.


Prigodom uvrš<5ivanja sastojina morali smo rabiti faktifian prirast (ako ne baš
lokalan, a to svakako lokalnomu prilično odgovarajući po tudjib skrižaljkab), ~ a
tim smo ispravili glavni manjak komorskog procjenbenog načina.


Tko je pako s´ druge strane proučio ustanovljenje i uporabu faktičnog prirasta,
a osobito kod porastlina, koje su vrlo daleko od normalnih^ uviditi če^ da je to vrlo obsežna
i komplikovana manipulacija, a uz sve to ipak joj nisu rezultati nepobitno točni.


Zašto dakle da se upuštamo u vratolomije Bedo-ovog načina, kad nas jednostavniji
komorski procjenbeni način vodi do upravo tako točnih, ako ne još toČnijib
rezultata. B. ml. H—,


Odgovor na njeke primjetbe u članku ^ji/ovške prilike u vlastelinstvu
Kntjevo/* (Dopis.) U broju IV. od g. 1892. bilo je u „Šumarskom listu´´ na str.


186. pod naslovom ^^Lovske prilike u vlastelinstvu Kutjevo god. 1891." međju ostalim
otisnuto i ovo:
j,Da ima još mnogo grabežljivaca razlog je taj, što se u susjednib lovištib još
premalo brinu za utamanjenje istib. Naei susjedni velikaši umiju samo uživati, ali neumiju
koristnu divljač Čuvati. Niti vlastelinstvo naŠičko, niti djakovačko ne Čine u
tom pogledu baš ništa."


VeleŠtovani drug i moj susjed oprostiti će mi, ako´ mu na, ovu gornju njegovu
tvrdnju odgovorim s nepobitnim! brojkami o množini ubijene koristne i grabežljive
divljači u vlastelinstvu našiČkomu.


U vlastelinstvu našičkom ubijeno je k o r i s t n e d i v 1 j a č i:


Godine 1885. srna 12, zečeva 19, Šljuka 15, div. golubova 6, trČaka 3 ; god.
1886. srna 8, zečeva.15, šljuka 15, trČaka 1, div. pataka 5; god. 1887. srna 6,
zečeva 25, šljuka 13, div. pataka 10; god. 1888. srna 8, zečeva 48, šljuka 22.
div. golubova .51, trčaka 2, div, pataka 8, branjuga 59; god. 1880, srna 6, zečeva
70, šljuka 74, div. golubova 24, trčaka 3, div. pataka 36, branjuga 15 ; god. 1890,
srna 8, zečeva 95, šljuka 25, div. golubova 17, trčaka 88, div. pataka 21, branjuga
20, prepelica 26; god. 1891. srne 3, zečeva 98, šljuka 18, div. golubova 109, div.
pataka 33, branjuga 9, prepelica 36, div. gusaka 6. Ukupno ubijeno je 51 srna,
379 žeceva, 182 šljuke, 113 div„ pataka, 207 div. golubova, 103 trčke, 62 prepelice
i 6 div. gusaka, što čini sveukupno 1200 komada.


Od grabežljive divljači ubijeno je;


Godine 1885, vukova 6, lisica 50, div. mačaka 7, jastreba 114, svraka i vrana
3, skitajučib se pasa i mačaka 57; god. 1886. lisica 37, div. mačaka 1, jastreba
41, skit se pasa i mačaka 54; god, 1887. lisica 48, div. mačaka 2, jastreba 54,
skit. se pasa i mačaka 81; god. 1888. lisica 28, div. mačaka 5, jastreba 75, svraka
i vrana 41/skit se pasa i mačaka 57, jazavaea 2, kuna 1; god. 1889. lisica 56,
divlj. mačaka 5, jastreba 195, svraka i vrana 74, akit. se pasa i mačaka 95 ; god.
1890. vukova 3, lisica 63, div. mačaka 13, jastreba 242, avraka i vrana 111, skit.
se pasa i mačaka 145, jazavaea 7, kuna 1, lasica 12; god, 189L lisica 92/divlj.
mačaka 17, jastreba 233, svraka J vrana 139, skit„ se pasa i mačaka 214, jazavaea
13, kuna 6, lasica 6,, tvorca 11, vidre 3. Ukupno ubijeno je vukova d, lisica 374/