DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 288 —,


iiatieeai«


Po naredbi kr. hrv.-slav.-đalm. zemaljske vlade, odjela za tmntarnje


l874
poslove, od 16. svibnja t g. br. "^^j^´ed" ™^ ^® ^^^ rečene zemalj.


vlade odnosno kod kn šumarskog nadzornictva popuniti mjesto kr. šumarskog
povjerenika IX, dnevničkog razreda sa 900 for., i sa
stanbinom od 200 for. ´ .


Imenovanje biti ce po propisu za prvu godinu privremeno, a nakon
toga, pošto bude vještina i revnost u službi dokazana^ — sliediti će definitivno
imenovanje.


Natjecatelji, koji žele to mjesto postići, imadu svoje vlastoručno pisane
molbenice najdulje do konc a lipnj a t. g. podnieti na predsjeda
ničtvo kr. brv.-slav.dalm, zemaljske vlade i to oni, koji su u javnoj službi
putem svoje predpostavljene oblasti, svi ostali pako putem svoje predpostavljene
političke oblasti =


Molbenice moraju potrebitimi izvornimi svjedocbami obložene biti i to :
a) krstnim listom; . ´
b) liecnickom svjedocbom o osposobljelju za šumarsku službu; .
c) svjedocbom o svršenib strukovnih i.inih naucih;´
đ) svjedocbom o položenom višjem državnom izpitu za samostalno vo


djenje šumarskog gospodarstva;
e) svjedocbami odnosno opisom sposobnosti o cjelokupnom dosadanjem
službovanju;
f) svjedocbom, kojom se dokazuje podpuna vještina hrvatskog jezika u
pismu i govoru.


Dopisnica iiređničtva.


P. B, gg. M. B. u GgTalmii. Vaše rukopise primili smo, te (5emo redom. priob(5iti"
Hvala Vam na tiaiđu, a nadamo se^ da ćete nas svojski i u buduće podupirati. —
B. H—ku u Ulini, Kako vidite priobćili stno priposlano. PreporuSamo se, — I. E. u
Zagrebu. Oprostite, što tiiesmo mogli poslanu resu otisnuti u časopisu, jer bi ju morali
dati slikati sa bojami , a to nije bilo moguće.´— ProL. M, 0. L. u Biogradu.
Veseli nas, da ste Vi jedan od n a j r e v n i j i b nagih pisaca i pomagala. Hvala Vam
i preporučamo se, — M. P. u Mitrovici. Molimo Vas, da se na nas $esto sjetite.
Molimo i ostale prijatelje „Šum, lista" i naše stare pisce, da nas podupiraju u
nagemu mučnomu rMu, jer smo opazili, da sve redje pišu n „Šum. list" oni pisci,
koji bi to mogli uSiniti i po svome zvanju i po vještini pera i uma. Nemojmo
zaboraviti, da bi „gum. list" morao biti pravo ogledal o našega strujnoga napredka
i umnoga rida.


Uredništvo.


Uredništvo i naklada hrv.-alav. Šumarskoga dmžtva. ~ Tisak a Albrechta.