DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 409 -
Temeljem gornjih brojki Ei odbit ćemo radj( i nješto više već manje na polutke
u Sočni za žuljavost i crvotočinu i to ne: 0-95 + 0-8 postot., već okruglo
== 2 postot. a za natrulost kod trupcah III. razreda ne 0"23 postot. već
okruglo = 0-3 postot.


11. Stegnimo sada sve podatke u Sočni za 1. i 2. odsjek, jer je i broj
stabala u tih odsjecih pojednak, to dolazimo do zaključka da imade jedno popriečno
stablo 5-95 m´ tehničke gradje uz sve bolesti u deblovinah izključeno
suhare a da odpada aritmetično od toga:
Na polutke . . . 1-45 m´ = 244 postot.
Na I. razr. trupce 1-22 , = 20-6 „
Na II. „ „ 1-92 „ = 32-3
Na III. „ „ 1-36 „ == 22-7


Ukupno . . 595 m´ = 100 postot.
Sve bolesti iznose pako za 1 popriečno stablo = 4-51 postot. ili pre


neseno ostaje tada čiste zdrave gradje po tom stablu i to:
Za polutke ... . 1-45—0-36 = 109 m´
Za I. razr. trupce . 1-22-0-00 =1-1 2 „
Za II. „ „ . 1-92-0-00 = 1-92 „
Za III. , . . 1-36—0.004 = 1-356 „


Ukupno . . 5 95—0-364 = 5-586 m-´
a državna šumska uprava pronašla je u Sočni po 1 stablu = 4796 m* te je
popriečno računala isti kubični metar po 11-5 for.?!


Tko sada umije pronaći ciene jedinice za pojedine gornje vrsti gradje izračunati
će brzo zašto je Biedermann i Tiikorj toli mnogo šumu Desićevo, Zib
i Sočnu preplatio, osobito ako ovdje iztaknem, da Lamarsch istima danas nuđja
po 1 m´ za trupce I. i II. zazreda 22 for. 50 nvč.


TiLkoryu i Biedermannu smijali su se ostali trgovci a kako se iz gornjega
vidi, mogu se oni sada drugima smijati osobito procieniteljem spomenutih
šuma, jer trgovac je trgovac, koji ne nosi svoje kože na pazai pak je ni oni
sigurno nosili nisu!


Botanički vrt kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


Piše Josip Ettinger.


Medju mnoge uredbe, za podupiranje umjetnih svrha, kojimi se glavni
grad Zagreb ponositi može, spada botanički vrt kr. sveučilišta Franje Josipa I.
koji je u domovini još malo, a u susjednih krajevih naše zemlje još posve
nepoznat.


Ovaj vrt zasnovan je pod banovanjem grofa Khuena Hedervarya god. 1890.
za znanstvene svrhe, odnosno za medicinski fakultet. U tom vrtu gojiti će se
28
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 410 —
razno domaće i inostrano drveće i bilje. Da ovaj vrt namjenjenoj svrsi podpuno
zadovoljavao bude, namješten je po kr. zemaljskoj vladi jedan botanički vrtljar
i dva pomoćnika.


Zemljište botaničkoga vrta bilo je prije oranica koju je glavni grad
Zagreb u tu svrhu nabavio i kr. zemaljskoj vladi prikazao. Nacrt vrta, kojega
lik donašamo, osnovao je sveučilištni profesor dr. Antun Heinz i botanički
vrtljar V. S. Durchanek. Površina vrta zaprema 65 rali, a leži u ravnici tik
grada Zagreba, te ima oblik dugoljastog pravokuta, a nješto je od istoka uži
kako se to iz situacije razabrati može. Južno medjaši u cieloj svojoj dužini sa
željezničkom prugom drž. kolodvora, a od sjevera poljskim putem koji će doskora
liepom ulicom zamienjeno biti.


Već godine 1890. bijaše ciela površina tog vrta ogradjena i stan (1)
botaničkog vrtljara sazidan.


Godine; 1891. počele su se glavne radnje izvadjati, te je najprije čitava
površina vrta obradjena. Pošto cieli predjel po naravi nije prikladan, da bi
raznim biljkam po svud prijati mogao uzet je mogući obzir i na to, te je više
hiljada kub. metr. zemlje u vrt na vezeno, a onda su i doline umjetno načinjene
Uslied toga je i površina vrta valoviti oblik dobila. Osim toga načinjeni su
putevi i staze i šljunkom posute. Razdjelci (table), gredice i okružnice (rotunde)
izvedene su posve, a za ugadjanje alpinskim biljkam naveženo je veliko pećinsko
kamenje u vrt te su i klisure umjetno podignute. Naravno jezero za
močvarne biline (2) priredjeno je u toliko koliko je moguće bilo prilagoditi
naravnom njihovom staništu, da se tim predoči iz prirode okolišnu sliku. Osim
toga načinjen je u vrtu sjenati hodnik (3) za biljke penjačice; aquarium za
vodene biljke (4) i staklenici (5) za južne biljke itd.


Tek godine 1892. početkom proljeća posadjeno je razno drveće i grmlje,
(koje je od koje kuda nabavito) u opredieljena mjesta po skupinah i rodovih
te sad već ima drveća i grmlja oko 1200 kom. a osim toga cvieća i kulturnog
bilja, koje je u loncih i staklenicih, te koje kuda drugud po vrtu posadjeno,
može se na više hiljada komada računati.


Prošetajmo se dakle po vrtu, te razmatrajmo njegovo uredjenje. Odmah
od provizornog ulaza (6) sa zapadne strane uz stan botaničkog vrtljara (1)
viditi ćemo do 200 u loncih posadjenih mladih voćkah patuljaka, koje bujno
rastu, od vrtljarskog stana vodi i put uz sjevernu stranu vrta nješto uzbrdice
do staklenika (5) a od ovud opet do drugog kraja vrta.


Prostor izmedju vrtljarskog stana i staklenika zasadjen je raznim grmljem
i cviećem. Dalje uz medju od staklenika do glavnog sad još ne otvorenog ulaza


(7) zasadjeno je razno listavo drveće i grmlje a malo dalje vidimo crnogoricu
kojoj se nasade protežu donjekle i uz istočnu medju samoga vrta, a dalje opet
listavo drveće sve do povrtnjaka. Uz cielu dužinu južne medje vrta zasadjene
su razne vrsti breza, hrastova divljih i pitomih kestena, javori, jeseni, briesti,
i mnogo drugo listavo drveće i grmlje svode južno-zapadnog ugla i umjetno
izvedenog brežuljka, (8) na kojemu je načinjena mala sjenka, a oko nje u


ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 37     <-- 37 -->        PDF

411


0;i^CM

-^3
t
AMC^mM" x«^«*´W<=<^


iSlcK/t^ -Art^kt:


posve kamenitom predjelu zasađjeno je više exoti6nih Conifera i cvieća. Pred
sjenkom učinjena je krasna umjetna špilja sa malim jezerom, u kojemu rastu
vodene biljke. Na brežuljak popne se uzkim puteljkom, a iz pjeska kojim je
taj puteljak posut, viri preko puta položeno žilje umjetno iz cementa načinjenih
panjeva drveća.


Ako razmotrimo sad i nutarnje uredjenje vrta, onda ćemo odmah od
vrtljarevog stana dalje viditi po gredicah zasadjene razne biljke. Od ovud dolazimo
u polukružni sjenati hodnik (3), koji je okićen raznim biljem roda penjačica.
U sredini polukružnoga hodaika načinjen je velik aquarium (4), a oko
njega još četiri manja, u kojih rastu razne vodene biljke. Sa nutarnje strane
uzduž svega hodnika zasađjeno je razno cvieće. Prema sjeveru od sjenatog
hodnika smješteni su razsadnjaci, a prema jugu opet razne bilinske skupine i
tako smo se pribUžili do uajliepše točke botaničkoga vrca, a to je parter (9)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 412 —


i staklenik (8). Parter je 1 metar pod običnom površinom vrta udubljena ravnica


koja može imati oko 280 " površine, a ta površina stere se dužinom od sje


vera prama jugu i sačinjava dugoljasti pravokut. Stiene partera su koso izve


dene, te kao i parter zasijane sitnom travom. Na okolo partera nalaze se


duge gredice i male rotunde, koje su zasadjene vrlo krasnim cviećem, te će


na svakog posjetnika osobito u vrieme cvatnje vrlo ugodan utisak učiniti.


Više partera na brežuljku sjeverne strane podignut je staklenik, a načinjen
je iz željeza i stakla, te sastoji od tri odjela. Glavni odjel tog staklenika
je nješto viši od ostalih dvajuh odjela, a namjenjen je za biljke južnog
podnebja. Manji odjeli čine pravi kut sa glavnim djelom. Jedan od njih opredjeljen
je za biljke, koje ljube veću toplotu, nego što je popriečna godišnja toplota
kod nas, dočim je drugi opredieljen za biljke hladnog podnebja. Sa glavnim
odjelom staklenika nalazi se u savezu još i takozvano umnožilište (10) koje
takodjer ima topli i hladni odjel. Staklenici griju se toplom vodom, koja iz
kotlova struji kroz cievi, koje se u svih odjelih nalaze. Ložište i stanovi vrtlarski
dozidani su straga na staklenik, dočim spremište za vrtljarsko orudje i


m. d. dozidano je posebno straga staklenika te štiti staklenik proti sjeveru.
Na krovu svakog staklenika načinjen je liep hodnik, s kojega se posjetniku
otvara liep vidik preko cielog vrta.
Od partera prema istoku pruža se veliki prostor, koji je većinom zasadjen
sa raznim drvećem u hrpah, cviećem i kulturnim biljem, a na kraju vrta predočen
je alpinski predjel (12) umjetno načinjene klisure, špilja, jezero (2) preko jezera
mostić, a na okolo jezera raste trska, šaš i mnoge močvarne biline.


Čitav pako vrt uredjen je vrlo ukusno, te će se svakog posjetnika ugodno
dojmiti. Ali se ipak opaža, da taj vrt ima i svojih mana, koje se sad opaziti
nemogu, ali će se za kratko vrieme izkusiti, jer će taj vrt biti premalen obzirom
na to, što je vrt već sada u prvoj godini skoro pun sa zasadjepim drvećem,
cviećem i kulturnim biljem, a s vremenom nabrati će se koje šta, pa neće
biti dovoljnog prostora, da se sve u vrt smjesti. Osim toga opaža se još i to,
da je visoko rastuće drveće na gusto zasadjeno, koje je već sad oko 2—3
metra visoko, te će se grane krošnja srasti i jedno stablo drugomu u rastu
smetati. Na to ima se osobiti obzir uzeti kod hrasta, jele, Velingtonia gigantea
i drugoga listavog drveća, jer se takovo drveće širi i deblja na deblu, a postizava
i veliku starost, pa bi moglo biti živim spomenikom više stoljeća. I staklenik
biti će za botanički vrt premalen, buduć je već sada većim dielom izpunjen sa
domaćim cviećem i biljem, koje se preko zime u staklenik smjestiti mora, a ako se
budu poslie nabavljale još i biljke sa južnih predjela, onda neće biti za takovo
bilje dosta mjesta.


Napokon spomenuti ću još i to, da su u botaničkom vrtu od vrsti drveća
naši domaći hrastovi, koji su od sjemena postali, prvu svoju klicu u tlo pružili
i to: Quercus longicarpa, Quer. Conferta i Qur. rubra americana, akoprem
zadnji nije domaćeg poriekla, ali se je ipak kod nas udomio. Od toga hrasta
pribavio sam žira iz nadbiskupskog vrta u Maksimira godine 1890., te sam
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 413 —


takov žir u proljeću godine 1991. sa ostalimi vrsti hrastova u botanički vrt


posaditi dao, pak sad ondje bujno rastu i napreduju.


Ja sam po abecednom redu pobilježio sve vrsti drveća i grmlja, koja
rastu u našem botaničkom vrtu, pa s toga priobćujem evo u našem „Šum.
listu" u svrhu, da mogu naši stručari i botaničari saznati, kakovih ^vrsti drveća
i grmlja u tom vrtu sad ima, nebi li jih ponukalo na to, da i oni koje zrnce
doprinesu, da nam botanički vrt bude pravim uresom i glavnog grada i ciele
domovine, kao što su nam na ures i ponos mnoga krasna šetahšta u Zagrebu,
kakovimi se može malo koji veći grad podičiti.


Listavo grmlje i drveće.


Acer californicum, Acer campestre, Acer cricinatum, Acer colhicum, Acer
dasycarpum, Acer Giunata, Acer glabrum, Acer globosa, Acer Heldreichii, Acer
insigne, Acer Leopoldi, Acer Lobelii, Acer macrophyllum, Acer neapolitanum,
Acer Negundo, Acer neg. foliis varici, Acer nigrum, Acer opuUus, Acer pensjlvanicum,
Acer Platanoides, Acer Plat. foliis tricolor, Acer Platan. lacinea,
Acer pulveruleutum, Acer Pseudo Platanus, Acer Pseudo Plat. foli variae,
Acer Pseudo Plat. purpurea, Acer japonicum poljmorphum japonicum, Acer
japon. sanguineum, Acer japon. foli. rosea var., Acer japon. macrophyllum,
Acer japon. Kampheris, Acer japon. poljmorphum digitatum, Acer rubrum,
Acer Sacharicum, Acer "Wieri laciniatum, Acer Reitenbachi, Acer Schvedleri.


Aesculus Briodi, Aesculus sinensis, Aesculus glabra, Aesculus chinensis,
Aesculus humilis, Aesculus discolor heterophylla, Aesculus glabra ohiolensis,
Aesculus pallida, Aesculus Hippocastanum, Aesculus hybrida, Aesculus lutea,
Aesculus lut. neglecta, Aesculus maerostachia, Aesculus parviflora, Aesculus
Pavia flava, Aesculus Pavia rubra, Aesculus rubicunda, Aesculus umbraculifera.


Ailanthus glandulosa.


Akebia quinuta.


Alnus americana, Alnus barbata, Alnus cordata, Alnus glutinosa, Alnus


imperialis, Alnus incana, Alnus japonica, Alnus pyramidalis, Alnus rubra, Alnus
rhombifolia, Alnus rugosa.


Amelanhier asiatica, Amelanhier canadensis, Amelanhier ovalis.


Amorpha canescens, Amorpha caroliana, Amorpha elata, Amorpha erocea
lamata, Amorpha fragrans nana, Amorpha fruticosa, Amorpha fruticosa glabra,
Amorpha Levisi, Amorpha nana, Amorpha pubesceus, Amorpha purpurea.


Ampelopsis hirsuta.


Amygdalu8 comunis, Amygdalus Davisiana, Amygdalus nana, Amygdalus
persica diantiflora, Amygdalus persica Lindlagana, Amygdalus persica purpurea,
Amygdalus foliis atropurpurea, Amygdalus, foliis pendula, Amygdalus Simonii.


Anora triloba.


Andromeda japonica, Andromeda polifolia.


Aralia japonica, Aralia hybrida, Aralia papyrifera, Aralia ricinifolia, Aralia
spinosa.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 414 —
Azalea amoena, Azalea calenđulacea, Azaela pentica, Azaela viscosa.


Berberis aristata, Berberis asiatica, Berberis atropurpurea, Berberis buxifolia,
Berberis canadensis, Berberis cerasina, Berberis dulcis, Berberis floribuuda,
Berberis glaucescens, Berberis heteropoda, Berberis ilicifolia, Berberis integerima,
Berberis mycrophylla, Berberis mycrophylla serata, Berberis Neubertii, Berberis
serata, Berberis sinensis, Berberis petiolaris, Berberis pygmea, Berberis repens
rotunđifolia, Berberis Thumbergii, Berberis vulgaris.


Betula alba, Betula americana, Betula anputica, Betula atropurpurea,
Betula asplenifolia, Betula cuspidata, Betula davurica, Betula fastigata nana,
Betula fruticosa, Betula lenta, Betula nigra, Betula papyrifera, Betula pendula,
Betula pend. elegans Tonngii, Betula pend. elegans elegantissima, Betula populi-
folia, Betula pubescens, Betula tristis, Betula ulmifolia, Beluta Rhoipatra.


Bignonia cbinensis Thumbergi, Bignonia grandiflora, Bignonia radicans,


Bignonia radicans speciosa.
Brussonetia papyrifera, Brussonetia Kampherii, Brussonetia navieularis.
Buddleja cuniflora.
Callicarpa japonica.
Calluna argentea, Calluna elata, Calluna minima, Callunš, postrata, Calluna


pumila, Calluna tomentosa, Calluna vulgaris.
Calycanthus floridus, Calycanthus praecox.
Caprifolium brachypođa, Caprifolium flava, Caprifolium proliferum, Capri-


folium praelinun, Caprifolium punicum, Caprifolium semperflorens, Caprifolium
sempervirens.


Caragana arborea, Caragana arborea pygmea spinosa, Caragana altangana,
Caragana arenaria, Caragana frutescens, Caragana frutex malis, Caragana jubata,
Caragana jubata aurantia erecta, Caragana pendula, Caragana pygmea,
Caragana Redovsky, Caragana spinosissima, Caragana tragaeanthades.


Carpinus americanus, Carpinus Betulus, Carpinus betulus carpinia, Carpinus
pendula, Carpinus purpurea, Carpinus orieutalis, Carpinus quercifolia,
Carpinus Sieboldi.


Carya glabra, Carya microcarpa, Carya myrtifolia, Carya oliveformis, Carya


paeina, Carya sulcata, Carya tomentosa, Carya alba, Carya amaia, Carya aquatica.
Castanea americana, Castanea pumila, Castanea sativa-vesca.
Catalpa bigneniedes, Catalpa Bungei, Catalpa Kempferi, Catalpa speciosa,


Catalpa siringaefolia, Catalpa Wailichiana.
Ceanothus americanus, Ceanothus azurea.
Cedrela sinensis.
Celastrus orixa, Celastrus punctatus, Celastrus scandens.
Celtis australis, Celtis occidentalis, Celtis Fourneforti, Celtis reticulata.
Cephalantus occidentalis.
Cercidiphyllum japonicum.
Cercis canadensis, Cercis feruginea, Cercis siliquastrum.
Cladzastris amurensis, Cladzastris lutea.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 415 —


Clematis alpina, Clematis cainpauuliflora, Clematis montana, Clematis orien


talis, Clematis stans, Clematis Viornica.
Colutea arborescens, Colutea fruticosa.
Cornus alba, Cornus alteruifolia, Cornus Amonum, Cornus brachypoda,


Cornus fastigiata, Cornus fiorida, Cornus mascula, Cornus mas. argentea var.
Cornus mas. fructo albo, Cornus paniculata, Cornus pubescens, Cornus sanguinea,
Cornus stolenifera, Cornus sibirica, Cornus sericea, Cornus sericea foliis variaega.
Cornus tataricum.


Coromilla Emerus.
Corjlopsis spicata.
Coryllu3 americana, Coryllus atropurpurea, Coryllus aurea, Coryllus Avel


lana, Coryllus califemica, Coryllus Colurna, Coryllus heterophylla, Coryllus
humilis, Coryllus laciniata, Coryllus macrocarpa, Coryllus maxima, Coryllus
pendula, Coryllus rostrata.


Cotoneaster acuminata, Cotoneaster buxifolia, Cotoneaster erenulata, Cotoneaster
nigra, Cotoneaster numularia, Cotoneaster ovalifolia, Cotoneaster Simoussi,
Cotoneaster tomentosa, Cotoneaster vulgaris.


Crataegus Azarolus, Crataegus calpatendron, Crataegus alslana, Crataegus
coceinea, Crataegus fontanesia, Crataegus horrida, Crataegus melanocarpa,
Crataegus pectinata, Crataegus orientalis, Crataegus pyriaecantha, Crataegus
pyriae. pendula.


Cydonia japonica, Cyđonia rubra, Cydonia flore rubra.
Cytisus alpinus, Cytisus capitatus, Cytisus elongatus, Cytisu8 hirsutus,


Cytisus purpureus, Cytisus Ratisbonensis, Cytisus sessilifolia, Cytisus supinus.
Daphne alpina, Dapbne altaica, Daphne Laureola.
Desmodium Dilleni, Desmodium nutans, Desmodiun penduliflorum.
Deutzia scabra-dentata, Deutzia fortunei, Deutzia crenata, Deutzia cre


nata flore pleno, Deutzia crenata purpurea flore pl., Deutzia crenata alba
flore pl., Deutzia crenata gracilis.
Diervilla coracensis-amabilis, Diervilla atropurpurea, Diervilla hortensis,


Diervilla hybrida, Diervilla Lonicera, Diervila rosea.
Diospyros lotus, Diospiros virginiana, Diospyros straminea.
Dryas-Drumonđi.
Eleagnus angustifolia, Eleagnus argentea, Eleagnus crispa, Eleagnus


hortensis, Eleagnus Hamiltoni, Eleagnus longipes crispa, Eleagnus macrophyllus,


Eleagnus orientalis, Eleagnus Simonii.
Empetrum album, Empetrum nigrum.
Evonymus alata, Evonymus americana pendula, Evonymus Bungeana,


Evonymu8 europaeus, Evonymus gracilis, Evonymus Hamiltoniana, Evonymus
japonica, Evonymus jap. foliis argent. var. Evonymus jap. foliis aureis vari.
Evonymus latifolius, Evonymus latifoliis vari., Evonymus macrophyllus, Evonymus
mac. foliis argent. var. Evonymu8 nana, Evonyus ovata, Evonymus pulchellus,
Evonymus radicans, Evonimus rad. foliis arg. marginatis, Evonymus radicans
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 416 —


fol. aureo vari, Evonjmus rad. foliis marmoratis, Fvonymus rad. foliis varie


gatis, Evonymus Sieboldiana, Evonjmus tricoloribus, Evonymus verrucosus.
Exocliorda Alberti, Exohorda grandiflora.
Fagus asplenifolia, Fagus atropurpurea, Fagus atropurpurea major, Fagus


ferruginea, Fagus foliis crispa, Fagus pendula, Fagus Remilliensis, Fagus


sylvatica, Fagus tricolor.
Ficus Carica.
Fontanesia Fortunei, Fontanesia culifenica, Fontanesia phylliraeoides.
Forsythia Fortunei, Forsythia intermedia, Forsytia suspensa, Forsythia


viridissima.


Fraxinus americana, Fraxinus amer. acuminata, Fraxinus amer. nova
Aulicie, Fraxinus angustifolia, Fraxinus australis, Fraxinus asplenifolia, Fraxinus
americana salicifolila, Fraximus arbutifolia, Fraxinus excelsior, Fraxinus excelsior
elengantissima, Franxinus Bossey, Franxinus elyptica, Franxinus lancea,
Fraxinus lenticifolia, Fraxinus longicuspis, Fraxinus macrophylla, Fraxinus
mandschurica, Fraxinus monophylIa pendula, Fraxinus nana, Fraxinus nigra
sambucifolia, Fraxinus oregona, Fraxinus ornus, rraxinus ornus rotundifolia,
Fraxinus ovelita asplenifolia, Fraxinus parvifolia, Fraxinus pensylvanica, Fraxinus
pubescens, Fraxinus pyramidalis, Fraxinu3 quadrangulata, Fraxinu3 Richardi,
Fraxinus simplicifolia, Fraxinus spectabilis, Fraxinus Vendvorthi pendula, Fraxinus
Viridis.


Genista pilosa, Genista sagitalis, Genista tinctoria.
Gleditschia inermis, Gleditschia horrida, Gleditschia sinensis.
Gymnocladus canadensis.
Glicinie sinensis fio. albo, Glicinie simen. flo. pleno, Glicinie magnifica


Glicinie multijuga.
Halesia tetraptera.
Halimodendron argenteum.
Hamematis virginiana.
Hedera Helix.
Hippophae rhamnoides, Hippophae argentea, Hippophae salicifolia, Hip


pophae tautarica.
Hovenia dulcis.
Hydrangea arborescens, Hjdrangea coerulescens, Hyđrangea cordata,


Hydrangea involucata, Hydrangea opuloides, Hydrangea Ottaska, Hydrangea
paniculata, Hydrangea panic. grandiflora, Hydrangea radiata, Hydrangea sinensis
Hydrangea stellata, Hyđrangea Thomas Hogg, Hydrangea verticulata.


Hypericum androsaemum, Hypericum elatum, Hypericum inodorsum, Hy


pericum proliferum.
Idesia polycarpa.
Ilex aquifolium.
Itea virginica.
Judigofera dosua.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 417 —


Jasminum fructicans, Jasminum nudiflorium, Jasminum officinale, Jasminum
Revessi, Jasminum revoluta.


Juglans caria americana, Juglans cinerea, Juglans fragilis, Juglans laciniata,
Juglans nigra, Juglans nigra pendula, Juglans regia, Juglans regia pendula,
Juglans Siebioletiana.


Kerria japonica, Kerria japo. flore marginata, Kerria japo. flore pleno.
Koelreuteria paniculata.
Laburmum alpinum, Laburnum Mochingeri, Laburmum nudigayenoides


Laburnum Packssii, Laburnum purpurea, Laburnum Wossii.
Ledum latifolium. Ledum palustre, Ledum rosmarinifolium.
Lembotropis nigricans, Lembotropis sessilifolius.
Lespedea bicolor.
Ligustrum amurense, Ligustrum caricans, Ligustrnm chlororaphum, Li


gustrum italicum, Ligustrum japonicum, Ligustrum ovalifolium, Ligustrum Peki


nensis, Ligustrum Regelianum, Ligustrum Stautani, Ligustrum vulgaris.
Liquidanbar orientalis, Liquidanbar styraciftua.
Liriodendron tulipifera, Liriodendron fol. albo varieg, Liriodendron fol.


aurea varieg, Liriodendron Dampierl.


Lonicera Alberti, Lonicera caucasica, Lonicera ciliata, Lonicera caerulea,
Lonicera discolor, Lonicera diversifolia, Lonicera flavescens, Lonicera gracilepis,
Lonicera hispida, Lonispera Kermehatica, Lonicera Ledebouri, Lonicera Moravii,
Lonicera nigra, Lonicera nummularifolia, Lonicera orientalis, Lonicera pyreneica,
Lonicera Regaliana, Lonicera Ruprechtiana, Lonicera tatarica, Lonicera
Xylosteum.


Lotus pilosissimus
Lycium barbarum.
Lyonia atillaris, Lyonia calyculata, Lyonia catesbaci, Lyonia Henđaseni,


Lyonia paniculata, Lyonia speciosa.
Maclura aurantica, Maclura trienspidata.
Magnolia acuminata, Magnolia cordata, Magnolia glanca, Magnolia gra


cilis, Magnolia macrophylla, Magnolia obovata, Magnolia purpurea, Magnolia


stellata, Magnolia tripetata, Magnolia Soulangeana, Magnolia Yulan.
Mahonia fastigularis.
Mespilus Azorolus, Mespilus coccinea, Mespilus Crus galli, Mespilus cu


neata, Mespilus dsungarica, Mespilus flexspina, Mespilus germanica, Mespilus
grandiflora, Mespilus mexicana, Mespilus monogjna, Mespilus nigra, Mespilus
orientalis, Mespilus sanguinea, Mespilus Schroederi, Mespilus, santhocarpa.


Morus alba. Morus Cedrona, Morus Fegyvernekiana, Morus Moretina.
Mitchella repens. ^
Myricaria germanica.
Neillia thyrsifolia.
Ostria carpinifolia, Ostria quercifolia, Ostria virginea.
Poeonia arborea.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 418 —


Paliurus australis.
Panax sessilifolius.
Pavlovnia imperialis, Pavlovnia tomentosa.
Poriphoea graeca.
Pernettja mucronata, Pernettja speciosa.
Phalaeros cordata.
Phellodendrum ainureuse, Phellodendrum japonica.
Philadelphus coronarius, Philadelphus coron. flore pleno, Philadelphus


amurense, Philadelphus Gordonianus, Philadelphus grandiflorus, Philadelphus
hirsutus, Phihadelphus latifoliis, Philadelphus latifoliis verucosis, Philadelphus
Levisii, Philadelphus microphyllus, Philadelphus pubescens, Philadelphus Satzuni,
Philadelphus tenifoliis, Philadelphus tomentosus, Philadelphus undulatus,
Philadelphus verucosus, Philadelphus Zejheri.


a) Pirus Achras, Pirus betulaefolia, Pirus eleagnifolia, Pirus heterophjlla,
Pirus nivalis, Pirus Paschia, Pirus persica, Pirus salicifoUa, Pirus ussuriensis.
6) Pirus Malus, Pirus Chigage, Pirus fastigiata, Pirus pendula, Pirus


prunifolia pendula, Pirus Ringo, Pirus rivularis, Pirus spectabilis floribunda.
Planera japonica, Planera Ko-Keaki, Planera ulmifolia.
Platanus occidentalis, Platanus orientalis.
Populus alba, Populus angulata, Populus balsamea, Populus betulifolia,


Populus canadensis, Populus canadensis aurea, Populus caiiescens pendul, Populus
candicans, Populus diktata panonica, Populus fastigiata, Populus nigra,
Populus ontariensis, Populus pyramidalis, Populus tremula, Populus tremula
pendula.


Potentilla crassifolia, Potentilla davurica, Potentilla floribunda, Potentilla


fruticosa.
Prinos glabra. Prinos verticulata.
Prunus americana, Prunus caroliana, Prunus Capuli, Prunus cerasifolia,


Prunus Cerasus, Prunus fructicosa chamaecerasus, Prunus fructicosa pendula,
Prunus japonica-sinensis, Prunus japonica flore albo pleno, Prunus Lauro Cerasus,
Prunus Mahaleb, Prunus Mahaleb-globosa, Prumus Padus aucubaeflolia,
Prunus Petzoldii, Prunus Pisardii, Prunus pendula, Prunus pulverulenta, Prunus
pumila, Prunus Simonii, Prunus semperflorens, Prunus Spinosa, Prunus
Serotina, Prunus Utahensis, Prunus virginiana.


Ptelea trifoliata.
Pterocarja fraxinifolia, Pterocarya dumosa, Pterocarya laeviegata, Ptero


carya prunifolia, Pterocarya sinensis.
Pterostyrax hispida.
Quercus alba americana, Quercus coccinea, Quercus Catesbaei, Quercus


concordia, Quercus concordik aurea, Quercus discolor, Quefcus fastigiata, Quercus
Mcifolia, Quercus Ilex, Quercus imbricaria, Quercus ilicifolia, Quercus macrocarpa,
Quercus palustris, Quercus pendula, Quercus Phellos, Quercus Prinus,
Quercus rubra americana, Quercus tinctoria, Quercus Tozae, Quercus velutina.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 419 —


Od domaćeg lirašća, koje je iz sjemena u vrtu odgojeno, nalazi se tek
u dvogodišnjoj dobi i to:


Quercus conferta, Quercus filipendula, Quercus flaecida, Quercus langicarpa,
Quercus laciniata patelulata, Quercus opercula, Quercus rubescens, Quercus
rubra americana, Qaercus stenocarpa, Quercus sessiliflora montana, Quercus
sessiliflora avellanoides mont., Quercus sessiliflora ovalifolia mont.


Rhamnus frangula, Rhamnus latifolia, Rliamnus smeritiana, Rhamnus
tinctoria, Rhamnus utilis, Rhamnus Wieklins.


Rhodora canadensis.


Rhododendron arbutifolium, Rhododenđron cataobiense, Rhodođendron
ciliatum, Rhododendron cunninghami, Rhododendron ferugineum fl. albo, Rhododendron
fragrans, Rhododendron maximum, Rhododendron myrtifolium, Rhododendron
punctatum.


Rhus cotinus pendulus, Rhus atropurpureus, Rhus cotinus, Rhus elegans,
Rhus glabra, Rhus laciniata, Rhus juglandifolia, Rhus Taxicodendum, Rhus
tjphina, Rhus Vernus verniiiecera.


Ribes alpinum, Ribes americanum, Ribes cereum, Ribes lacustre, Ribes
nigrum, Ribes nigrum intermedium, Ribes sanguineum.


Robinia amplexa, Robiuia amoena, Robinia bella rosea, Robinia fastigiata,
Robinia macrophjlla pendula, Robinia nigra nana, Robinia Pseudo acacia,
Robinia Pseudo morphylla, Robinia Pseudo pendula, Robinia tortuosa, Robinia
semperflorens, Robinia viscosa glutinosa.


Rosa alba, Rosa Alberti, Rosa antifolia muscosa, Rosa arvensis, Rosa
bifera hjbriđa, Rosa bracteata, Rosa centifolia. Rosa damascena bifera. Rosa
daroascena. Rosa gallica ligustriana, Rosa lutea- R. eglanteria, Rosa indica
Bourbonica, Rosa majalis, Rosa moschata, Rosa multiflora. Rosa pimpinelli
folia, Rosa Poljantha, Rosa Regaliana alba, Rosa rubiginosa. Rosa sempervirens.
Rosa vestila.


Rubus americana, Rubus deliciosus, Rubus Hoifmusteriana, Rubus leucodermis,
Rubus nutkanus, Rubus odoratus, Rubus phoenicolasins, Rubus spectabilis
laciniata, Rubus triphjllus.


Salix americana, Salix aurea pendula, Salix babilonica de Sallemen, Salix
Caprea, Salix Caprea pendula, Salix Caprea tricolor, Salix cinerea, Salix elegantissima,
Salix daphnoides, Sahx fragilis, Salix purpurea, Salix purpurea pendula,
Salix pyramidalis, Salix pyramid. Eugenie, Salix pyrad. Josefskiniana, Salix
sibirica, Salix trigida, Salix viminalis, Salix vitelina, Salix Zabeli pendula.


Sambucus argentea vari., Sambucus canadensis, Sambucus glauca, Sambucus,
nigra, Sambucus nigra laciniata, Sambucus nigra fol. varig., Sambucus
pubescens, Sambucus rotundifolia, Sambucus tricolor.


Santolina Chamaecyparyssus, SantoUna incana.


Skimnia japonica.


Solanum dulcamara, Solanura persicum.


Salisburya adianthifolia (ginko biloba).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 420 —


Sophora affinis, Sophora japonica, Sophora pendula, Sophora pendula


floriis varieg.


Sorbus alpina, Sorbus americana, Sorbus arbutifoia, Sorbus Aria, Sorbus
aucuparia, Sorbus cbamemespilus, Sorbus domestica, Sorbus edulis, Sorbus
heteropbylla, Sorbus intermedia, Sorbus japonica, Sorbus lanata, Sorbus longifolia,
Sorbus Mongetti, Sorbus pendula, Sorbus sericea.


Spartium seoparium.


Spirea alba, Spirea alpina, Spirea salicifolia, Spirea amoena, Spirea
argentea, Spirea ariaefolia, Spirea biflora, Spirea bella salicifolia, Spirea Bethlemensis,
Spirea Billardi, Spirea Blumei, Spirea callosa, Spirea carpinifolia, Spirea
cbamedrifolia, Spirea crenata, Spirea Duglasii, Spirea eximia, Spirea laeviegata,
Spirea Fontenaisi alba, Spirea Lindlejana, Spirea nana purpurea,
Spirea opulifolia, Spirea opulif. floris luteis, Spirea paniculata, Spirea picoviensis,
Spirea prunifolia, Spiren prunif. flore pleno, Spirea reflexa, Spirea
Revesi, Spirea salicifolia, Spirea sorbifolia, .Spirea Spiraria, Spirea trilobata,
Spirea Thumbergli, Spirea trilobata, Spirea ulmifolia.


Staphylea colchica, Staphylea pinnata, Staphylea trifoliata.
Symphoriecarpus acuta, Symphoriecarpus macrophyllus, Symphoriecarpus
occidentalis, Sympboriecarpus orbiculatus fol. var. Sympboriecarpus rotunđifolia.


Syringa alba, Syringa atropurpurea, Syringa Emodi, Syringa Eraodi lutea
Syringa japonica persica, Syringa Josikaea, Syringa Rothomagensis, Sjringa
vulgaris.


Tamarix africana. Tamaris chinensis japonica, Tamarix gallica, Tamarix
germanica, Tainarix indica, Tamarix parvifolia, Tamarix tetandra.
Tecoma chinensis grandiflora, Tecoma coccinea, Tecoma radicans, Tecoma
speciosa flava, Tecoma speciosa rubra.


Tilia argentea nosa, Tilia arg. Missipiensis, Tilia arg. Missouriensis, Tilia
arg. nigra, Tilia arg. pendnla, Tilia corinthea, Tilia euchlora, Tilia parmentiere
pendula, Tilia plathyphylla, Tilia plathy. flacida, Tilia pubescens laxiflora, Tilia
supanudalis, Tilia tomentosa, Tilia vulgaris.


Ulmus americana, Ulmus antartica, Uimus betulaefolia nigricans, Ulmus
Berardii, Ulmns buxifolia purpurea, Ulmus campestris, Ulmus campestris glabra,
Ulmus campestris lutescens, Ulmus camp. atropurpureis, Ulmus Dampieri, Ulmus
Dampieri Wredi, Ulmus effusa, Ulmus fulva, Ulmus gigantea, Ulmus lutescens,
Ulmus montana, fol. atropurpureis, Ulmus montana pendula, Ulmus montana
Dampieri, Ulmus pendula, Ulmus pyramiđalis, Ulmus suberosa elegantisima,
Ulmus suberosa pendula, Ulmus tricolor montana.


Viburnum acerifolium, Viburnum bullatum, Viburnum lantana, Viburnum
Opulus, Viburnum prunifulium, Viburnum roseum.


Vinca major, Vinca maj. foli. argenteis, Vinca maj. foli. luteis, Vinca
maj. foli. reticulatis. Vinca minor, Vinca minor alba. Vinca minor caerulea,
minor foli. argentea, Vinca minor maculata, Vinca minor purpurea, Vinca minor
rosea.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 421 —


Vitex Agnus castus, Vitex Agnus incisa.
Xanthoxylon frarineum.
Xanthoceros sorbifolia.
Xanthorhiza apifolia.
Yucca angustifolia, Yucca baccata, Yucca filamentosa, Tucca flaccida,


Yucca Whipplei.


Coniferae.


Abies Numidica, Abies argentea, Abies Cilicica, Abies firma, Abies
brachyphylla, Abies Mariesi, Abies sibirica, Abies Veitchi, Abies amabiiis, Abies
nobilis argentea, Abies magnifica glauca, Abies violacea, Abies var. lasiocarpa,
Abies Webiana, Abies Alliokiana, Abies Apollinis, Abies americana alba, Abies
americana rubra, Abies americana, nigra, Abies balsamea, Abies Cephalonica,
Abies Concolor, Abies Douglassi, Abies Engelmanni, Abies Fraseri, Abies grandis,
Abies nobilis, Abies Normandiana, Abies orientalis vera, Abies Pinsapo, Abies
pectinata, Abies pungens, Abies pungens glauca, Abies siteheasis, Abies sibirica
picta, Abies subalpina.


Juniperus fastigiata, Juniperus hybernica, Juniperus communis, Juniperus
oxycedru8, Juniperus Sabina, Juniperus sinensis, Juniperus virginiana, Juniperus
pyramidalis, Juniperus Jacobiana, Juniperus virginia alba, Juniperus aurea
elegantissima, Juniperus suecica, Juniperus virginiana glauca, Juniperus chinensis
aurea.


Cupressus Lavsoniana, Cupressus Lavso. caerulea.
Chamaeciperis pisifera, Chamaeciperis pislf. plumosa aurea, Chamaeciperis
plifera aurea Chameciperis Law. excelsaalba, Chameciperis Law. Alumi,
Cbameciperis Law. aurea, Chameciperis Law. Beisireniana, Chameciperis Law.
fraseri, Chameciperis Law. glauca, Chameciperis Law. intertesta, Chameciperis
Law. wersicola.
Cedrus Libani, Cedrus Deodora, Cedras atlantica Cedrus Deodora robusta,
Cedrus Deodora verticilata.
Larix europaea, Larix coerulea.
Picea nigra vera, Picea nigra Donnuiti, Picea nigra Mariana, Picea alba
coeruela, Picea pungens, Picea pungens glauca, Picea pungens argentea, Picea
Eugelmani glauca, Picea excelsa aurea, Picea colaminaris, Picea miccronata,
Picea pygmea, Picea Remonti, Picea acicularis, Picea polita, Picea orientalis
pygmea, Picea ajanensis var. microsperma, Picea Alexquiana, Picea jezormois,
Picea sitchensis.
Pinus Cembra, Pinus ceneortra, Pinus exselsa, Pinus inops, Pinus monophylla,
Pinus seffresei, Pinus strobus, Pinus inops, Pinus sylvestris argentea,
Pinus Beovranensis, Piuus densiflora, Pinus flexilis, Pinus parviflora, Pinus
monticola.
Retinospera eriaeides, Retinospera squarosa, Retinospera squar. Veitchi.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 422 —


Thuja-Biota Engelmani, Thuja Elveyeriana, Thuja elegantissima, Thuja
camadensis nana, Thuja fastigiata, Thuja plicata, Thuja Menjiezi, Thuja Vareana,
Thuja Vareana glabra, Thuja Venoveana.


Thujopsis litoralis, Thujopsis borealis, Thujopsis delabrata, Thujopsis
variegata.
Tsuga canadensis, Tsuga Moitensiana, Tsuga Sieboldi, Tsuga Mentensiana,
Tsuga Patteniana, Tsuga Patteniana argentea,


Taxus americana, Taxus baccata, Taxus brevifolia, Taxus cuspidata, Taxus
drupaea, Taxus Dovasteni pendula, Taxus erecta pyramidalis, Taxus fastigiata,
Taxus h/bernica, Taxus hjbernica pjramidalis, Taxus imperialis Taxus baccata
elegantissima, Taxus baccata Washingtoni, Taxus baccata fastigiata aurea.


Taxodium distichum.


Velingtonia gigantea.


Racionalno gospodarstvo sladkovodnog ribarenja obzirom na
predstojeći naš zaicon o ribarstvu.


Piše Mat. J. Dudan.


Lanjske godine imali smo prilike čitati „Osnovu zakona o ribarstvu",
koju je vis. zemaljska vlada nakanila da podastre našem saboru na
pretresivanje odnosno uzakonenje.


Buduć je eto pri otvorenju novog sabora hrvatskog u kr. reskriptu iztaknut
i zakon o ribarstvu, to cienim, da će baš sada u o6i rada našega
zakonodavnoga tiela biti najumjestnije, da o nekojih glavnih nazorih ovdje
razpravim, na kojih se temelji moderno sladkovodno ribarstvo.


Kako se je u obće u svih granah narodnog gospodarstva u ovo zadnjih
godina uslied napredka osobito prirodnih znanosti orijaški napredovalo, zabaciv
stare neizpravne nazore, a prihvativ racionalni duh vremena, tako se je isto i
sa naukom o ribarenju dogodilo.


Da me uzmogne svatko tekom ove razprave razumiti, moram odmah nešto
glede nomenklature iztači.


Pod nazivom ribarenj e (Fischereiwesen) razumievam sveukupno gospodarstvo
riba t. j . sa ekonomskog, tehničkog i pravnog gledišta, dočim r i-
b a r s t V 0 (Fischerei) nam predstavlja nešto uži pojam, naime uživanje i njegovanje
riba više sa pravnog obzira. Tim smo dakle sad na čisto.


Kako rekoh, u ovo zadnjih godina znatno, baš nečuveno je napredovala
nauka o ribarenj u u obće, dočim zakoni o ribarstvu barem u našoj monarkiji,
a specielno u Hrvatskoj i Slavoniji ostadoše uvjek na onom temelju,
kako bijahu barem 40 godina prije, kad se o racionalnom ribarenju ni pojmilo
nije.