DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 422 —


Thuja-Biota Engelmani, Thuja Elveyeriana, Thuja elegantissima, Thuja
camadensis nana, Thuja fastigiata, Thuja plicata, Thuja Menjiezi, Thuja Vareana,
Thuja Vareana glabra, Thuja Venoveana.


Thujopsis litoralis, Thujopsis borealis, Thujopsis delabrata, Thujopsis
variegata.
Tsuga canadensis, Tsuga Moitensiana, Tsuga Sieboldi, Tsuga Mentensiana,
Tsuga Patteniana, Tsuga Patteniana argentea,


Taxus americana, Taxus baccata, Taxus brevifolia, Taxus cuspidata, Taxus
drupaea, Taxus Dovasteni pendula, Taxus erecta pyramidalis, Taxus fastigiata,
Taxus h/bernica, Taxus hjbernica pjramidalis, Taxus imperialis Taxus baccata
elegantissima, Taxus baccata Washingtoni, Taxus baccata fastigiata aurea.


Taxodium distichum.


Velingtonia gigantea.


Racionalno gospodarstvo sladkovodnog ribarenja obzirom na
predstojeći naš zaicon o ribarstvu.


Piše Mat. J. Dudan.


Lanjske godine imali smo prilike čitati „Osnovu zakona o ribarstvu",
koju je vis. zemaljska vlada nakanila da podastre našem saboru na
pretresivanje odnosno uzakonenje.


Buduć je eto pri otvorenju novog sabora hrvatskog u kr. reskriptu iztaknut
i zakon o ribarstvu, to cienim, da će baš sada u o6i rada našega
zakonodavnoga tiela biti najumjestnije, da o nekojih glavnih nazorih ovdje
razpravim, na kojih se temelji moderno sladkovodno ribarstvo.


Kako se je u obće u svih granah narodnog gospodarstva u ovo zadnjih
godina uslied napredka osobito prirodnih znanosti orijaški napredovalo, zabaciv
stare neizpravne nazore, a prihvativ racionalni duh vremena, tako se je isto i
sa naukom o ribarenju dogodilo.


Da me uzmogne svatko tekom ove razprave razumiti, moram odmah nešto
glede nomenklature iztači.


Pod nazivom ribarenj e (Fischereiwesen) razumievam sveukupno gospodarstvo
riba t. j . sa ekonomskog, tehničkog i pravnog gledišta, dočim r i-
b a r s t V 0 (Fischerei) nam predstavlja nešto uži pojam, naime uživanje i njegovanje
riba više sa pravnog obzira. Tim smo dakle sad na čisto.


Kako rekoh, u ovo zadnjih godina znatno, baš nečuveno je napredovala
nauka o ribarenj u u obće, dočim zakoni o ribarstvu barem u našoj monarkiji,
a specielno u Hrvatskoj i Slavoniji ostadoše uvjek na onom temelju,
kako bijahu barem 40 godina prije, kad se o racionalnom ribarenju ni pojmilo
nije.