DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 425 —


po kojih su mlinovi u stanju, da bez uštrba svojeg obrta tim zahtjevom za


kona zadovolje.


Isto tako je od važnosti za ribarstvo i to, da mnogobrojne pilane, koje
kod nas obstoje, nebudu smjele u vodu bacati pilotine, od kojih takodjer ribe
stradaju. S toga kao što i u tom pogledu u cieloj prosvietljenoj E uropi postoje
strogi redarstveni propisi na zaštitu ribarstva, tako bi se i kod nas morali takove
propise ne samo na papiru izdati, nego bi se morali zaista i strogo vršiti.


Glede trovanja voda, puštajuć u njih da teku nečiste vode iz raznih industrijalnih
poduzeća, primjećujem, da se na to doduše jedino sbog primitivnog
stanja naše industrije sada još nemožemo potužiti, uu obzirom na to, što se i
kod nas počimlju fabrike tako vrsti dizati kao n. p. strojarnice koža, tvornice
papira, bojadisarnice, tvornice treslovine (tanina), plinar e i t. d., bilo bi već
sada umjestno, da se poprimu sva ona sredstva, koja su već poprimljena od
industrijalnih država na zaštitu ribarstva.


Poznato je, da su kod nas močenjem lana i konoplje u mnogih
voda ribe posve uništene, s toga i obstoje redarstveni propisi, koji to močenje
ograničuju i zabranjuju, nu mi ipak ovdje upozorujemo dotične oblasti, kojima
je povjereno vršenje tih propisa, da čim strožije postupaju, a to i s toga, što
u zakonskoj osnovi o ribarstvu o to neima nikakove ustanove, što je upravo
čudnovato.


0 trovanju riba sa baluketom i pucanju dinamitom netreba
ništa ni spomenuti, pošto je svakomu poznato, da je to na uštrb ribarstva, a
zakonom i kod nas strogo zabranjeno.


Bilo kako mu drago, baš zadaća narodne privrede ili gospodarstva jest ta,
da sve te grane, iz kojih se ono sastoji, u njeki sklad dovede. Kako god je u
interesu šumarstva, da djeluje ne samo na promicanje šumž,, nego i na poboljšanje
podneblja, na razdielenje vodenih oborina i t. d., tako je isto bilo moguće
shodnirai naredbami i rudarstv o obratiti na obću korist unatoč tomu,
što se oštećuje tlo posjednika, na čijem se tlu kopa i ruje. Pa kao što je uredjenje
željeznica došlo u prilog narodnom blagostanju, isto tako će se i dobro
uredjeno ribarenj e uzprkos početnom tangiranju tudjih interesa moći ne
samo s ovim dovesti u sklad, nego će to umno ribarenje i drugim granam narodne
privrede biti od znatne koristi.


U pravoj duši narodno-gospodarstvenog organizma leži upravo to, da se
uredi gospodarstvo socialnih dielova u svih ogranaka tako, da nitko na svoj
trošak neprikrati drugoga, nego nasuprot, da svi djelovi kao grane jednog stabla
dobro uspjevaju i plodove nose i to ne samo privremeno, ne samo za jedno
razdobje gospodarstva, nego trajno tim načinom, da se medjusobno nadopunjuju
i ojačaju. A nije li možda nerazborito i u najvećem stepenu negospodarstveno,
ako se ne samo koristonosnost voda kvari, nego ako se posve zapušta, kao što
se to kod nas obično sa malimi potoci dogadja? Nije li to isto tako nerazborito,
kao kad zapustimo i neobradjujemo njeko zemljište, koje bi nam moglo
plodova nositi? Vode sadržavaju silesiju tvari, koje izravno nisu čovjeku od ko


29