DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 428 —


lieva u rieke i tim je ne samo to gnojivo za naša polja izgubljeno (što n. pr.
za Zagreb iznaša sama ljudska izmetina ogromnu količinu od 180.000 mt. centi
ili u novcu 160.000 for.), nego se dotične vode tim truležom truju i za ribe
postanu ubitačne, osobito u blizini, gdje se ti kanali i rieke slievaju. Ako bi
se dakle ljudske izmetine i drugi organski odpadci odvadjali mjesto u rieke u
bačvice po sistemu kao u Gracu i Bremenu ili po diferencialnom Lierraur-ovim
sistemu kao u Amsterdamu i Florenciji, ili napokon u starinskih provažah cementom
popravljenih, koje se pneumatično izpraznuju, te onda u polja i livade
izvažali, onda bi to koristno bilo kako za poljodjelstvo, tako i u zdravstvenom
pogledu, a od ribarstva bi se tim odstranili najubitačniji elementi. Tim bi se
u velike poljodjelstvu koristilo, osobito u svih naših krajevih, u kojih su nam
zemljišta sbog slabog gnojenja dosta jalova.


Pošto se ribarstvo pobrinuti mora i sa nasadbom vodenih biljka sbog čišćenja
vode i umnožavanja hraniva za sve vodene životinje, to će i poljodjelstvu,
odnosno stočarstvu, uporabom vodenih trava kao krma takodjer to
od vehke koristi biti. Osim toga došlo bi dobro u prilog stočarom uslied racionalnog
ribarstva još i to, što bi vode čiste bile, a pitka i zdrava voda prvi je
uvjet zdravlja svake stoke.


Osnovanjem obalnih pašnjaka, kojih takodjer treba ribarstvo za obskrbu
hrane ribama, ne samo da se učvršćuju obale rieka i potoka, nego i šumarstvu
dolaze u prilog, jer ti pašnjaci pružaju sgodnu priliku, da na njih nasadimo
drveća, a tim postaju na obalah voda tečajem vremena liepi gajevi, dapače
i visoke šume (lugovi). S tim pako u uzkom savezu stoji i obilnost divljači
u stanovitom kraju, jer je šuma divljači prava domovina. Divljač se najradje
skita u blizini vode, nu i ona zahtjeva kao istoka najradje čistu vodu,
a na tu istinitu okolnost rekao bi da se je pri zaštiti lova veoma malo pazilo.


Akoprem se kod čišćenja prirodnih voda sa ribarstvenog gledišta o rečenom
nastojati mora, to opet ne manji interes u tom poslu ima i lovogojstvo
i zaštita divljači. Mnogo divljači, koje je u nekih krajevih ponestalo, povratilo
bi se opet onamo, gdje je sad neima, ako bi našla povoljnih uvjeta t. j . čistu
vodu tekućicu i drvećem zasadjenih obala.


I isto rudarstv o podignućem ribarstva u kopnenih voda imati će odtud
znatnu korist, naime obzirom na to, što će uz mnogobrojnu i jeftinu ribu i
jadni rudari i radnici rudokoplja naći zdravu hranu, koja će im nadoknaditi do
sada ono riedko meso, koje su mogli uz današnje velike ciene uživati.


Mi smo do sada spomenuli sve one gospodarstvene grane, koje su po
nauci fiziokrata od osobite važnosti. Nu i s druge strane, kad nebi dielili nazore
fiziokrata, opet je očevidno, da poljodjelstvo, šumarstvo i rudarstvo sa
svimi svojimi ogranci u narodno-gospodarstvenom smislu ne samo da su prevažni,
nego baš mjerodavni, jer su oni najvažniji temelj za razvitak trgovine,
industrije, obrta i prometa


S toga i isti merkantilista, koji smatra prvobitnu produkciju kao nuzgre


đan dio narodne privrede, mora ipak dopustiti, da će racionalnim ribarstvom