DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 429 —


i industrij i biti pomoženo, s toga je ta industrija upravo dužna da neimale žrtve u prilog ribarenju doprinese. Ne reilektirajuć na to, da bi radnici
fabrika i manji obrtnici veselo pozdravljali na tržištu jeftinu ribu, kao mesnatu
hranu, upozorujemo još i na to, da je radnikom kod mnogobrojnih industrija i
obrta čista voda glavni uvjet njihovom obstanku. Buduć racionalno ribarstvo
upravo za tim teži, to bi i obrtu ta pogodnost u većoj mjeri dobro došla. Od
nemanje važnosti za industriju jest i to, što bi se podignućem racionalnog ribarenja
ustrojili novi obrti, naime tvornice za konserva ribe, a kroz pomnoženje
vrbovih nasada uz vode podiglo bi se u nekih krajevih i košararstvo,
a to bi bilo dakle sve u prilog obrta i industrije.


Uslied svega toga bi i trgovina vukla svoju korist i to zaista ne malenu,
pošto osnovanjem novih ribjih trgova bi se i trgovina sa svježom i konserviranom
ribom i predmeti košararstva vanredno umnožili, i tako bi obći
promet oživio. Da se tako promet olakoti, morala bi se i željeznička uprava
pobrinuti, da na tovarnih kolih uvede sanduke ledom za osigurati brzo odpremanje
živih i svježih riba.


Napokon i sam čovjek, koji treba nuždno čistu vodu za napitak, te je do
sada primoran bio tu vodu u nekih krajevih baš iz rieke crpiti (kao n. pr.
Beograd u Srbiji), a težkom opasnošću po svoje zdravlje, biti će ribarstvu i
ciljevom, za kojima ono teži, često zahvalan, što će umno ribarenje i u zdravstvenom
pogledu blagotvorno djelovati.


Tko bi dakle još mogao posumnjati, da se i ovdje neobistinuje narodnoekonomski
princip, koji kaže: da njegovanje jedne gospodarstvene grane po
ekonomičkimi, kroz znanosti pronadjenimi pravili dobro dolazi u prilog sveukupnoj
narodnoj privredi i harmonično prodire u široke predjele gospodarstvenog
organizma.


Osvrt na naredbu od god. 1891. u pogledu izpita lugarskih
kandidata.


Piše Josip Sabljak.


Lugarsko osoblje po svome položaju i zadaći zauzima važno mjesto u
šumskom gospodarstvu, te se pođpunim pravom reći može, da je ono temeljni
kamen. 0 tom se je već dosta puta pisalo i razpravljalo u stručnom novinstvu,
pa i u ovom našem družtvenom listu.


Istina je, da kao što u inih zemaljah, tako ima i u našoj domovini zavod
za nižu šumsko-gospodarsku tehničku naobrazbu, ali vidimo na žalost, da se