DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 431 -^
voljno je, da se izkažu sa jednogodišnjom praksom. U koliko je ovim zadjvoljeno
već današnjoj potrebi koja se je primjetno dapaSe i znatno osjećala,
slobodni smo naše mienje izjaviti, da se i u odredbi ovoga §, a obzirom i na
točku d), ipak njeka praznina opaža. Kao što smo vidili, u točki d) odredjnje
se dvogodišnja odnosno jednogodišnja praksa.


Dalje vidimo, da dotični kandidat komu je jednogodišnja praksa
dovoljna, imađe veću teoretičku naobrazbu, te se od njega zahtjeva dokaz,
da je nižu realku gimnaziju ili gradjansku školu odnosno zemaljsku ratarnicu
svršio s toga mi predmjevamo, da je dovoljno ako se jedna godina prakse od
njega traži, da može udovoljiti i praktićnom dielu, koji se kod izpita zahtjeva.*


U koliko je ovdje za kandidate skrbljeno u toliko se opaža njeka manjkavost
jer se od njih zahtjeva dvogodišnja praksa, dočim u pogledu teoretrčke
naobrazbe kandidata nije ništa određjeno. Poniešto se može ovo protegnuti i
na kandidate sa jednogodišnjom praksom, jer i njima manjka teoretička niža
šumska naobrazba.


Nećemo se upuštati u dalje razlaganje, nego ćemo samo to primjetiti, da
se je nješto i u tom pogledu učiniti moralo. Po našem mnienju moći će se
intpnciji gornje naredbe podpuno zadovoljiti, ako bi se za tehničku naobrazbu
lugarskih kandidata stvorio privremeni tečaj, u kojemu bi si kandidat uz stečenu
praksu i potrebitu teoretičku naobrazbu usvojio. Ovakovi tečaji imali bi
biti u sjedištu kotarskih šumarija, a za slučaj pako, da bi bio malen broj ovakovih
kandidata kod jedne šumarije, mogli bi se iz dvie šumarije priključiti
k tečaju jedne šumarije. Razumjeva se samo po sebi, da bi se i njeka nagrada
imala odrediti dotičnomu šumaru odnosno onomu, koji bi upitne kandidate podučavao
u teoretičkoj naobrazbi, a osim toga imalo bi se odrediti, tko bi imao
trošak za takove nagrade namiriti.**


Poznato nam je, da se za vrieme sječe, te većih šumskih radnja i izvoza
drva opredjeljuju dotičnim lugarom u pripomoć tako zvani punomoćni lugari i
stražari, te bi po našem mienju moglo se učiniti tako, da se prime u službu


* G, pisac vara se jer se u točki d) spomenute naredbe nezahtjeva od kandidata
dvogodišnja praksa, nego samo jednogodišnja praksa za pristup k polaganju
lugarskog izpita, ako je svršio nauke na nižjoj realci, gimnaziji, ratarnic
i itd. Molimo g. pisca, da ustanovu naredbe pod d) još jedan put pomnjivo pro6ita.
Uredništvo.
** Mi tu stvar drugačije shvaćamo. Čestiti će šumar i bez ikakove nagrade u
svačemu podučavati svoje lugare, jer mu je ne samo dužnost, da mu lugari
budu vješti u svemu, što se od njih danas u službi zahtjeva, nego je i služba šumarom
olahkoćena, ako ima takove lugare za obavljanje vanjske službe (kod sađjenja,
te u obće kod gojenja sume itd.), koji su pouzdani i vješti. Takove lugare može si
šumar najbolje sam odgojiti. Mi nemislimo tim, da nam nebi potrebita bila posebna
„lugarnica", ali kao zavod, koji bi teoretičku stranu za lugarske kandidate gojio.
Mi imamo t. zv. „podkivačku školu", koja se uzdžava na zemaljski trošak pak
mislimo, da nije baš ni šumarstvo poslieđnja grana te se pouzdano nadamo, da će se
i za naše lugare nješto učiniti i u pogledu njihove teoretičke naobrazbe.


Uređničtvo.