DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 432 —


na mjesto potonjih samo lugarski kandidati, jer bi se tim načinom ovakovi
kandidati plaćali barma za ono vrieme, za koje bi se moralo drugomu platiti,
do6im bi za ostalo vrieme služiti bezplatno te bi se moglo tim od njihove
plaće stanovita svota odbiti kao pristojba za naukovni tečaj. U ubće nije u
naredbi ustanovljeno, kako i na koji način da lugarski kandidati prakticiraju.*


Konačno imali bi još i to primjetiti, da nije upitnom naredbom jasno
određjeno, tko je u obće dužan dotične kandidate u praksu primati, što bi se
po našem mnienju takodjer imalo opredieliti i to tim prije, jer je kod imovnih
obćina bivše krajine ipak za to šire polje, te se može kako tako i bez stalnog
opredieljenja tomu udovljiti, doćim je to kod urbarijalnih obćina posve ne moguće.
Ovo pitanje vriedi i kod državne šumske uprave kao i kod vlastelinstva.


Obzirom na samu važnost ovoga predmeta, naveli smo sve što smo u
dobroj nakani mislili, da bi dobro bilo. U ostalom uvjereni smo, da će se
naći vještije pero, koje će bolje ovaj predmet razbistriti.


LIST-i^IK.


Družtvene viesti.


Ovogodišnja petnajsta glavna skupština obđržavana na dne 12. rujna u
Varaždinu, razmierno bje dosta dobro posjećena. Skupštini prisustvovalo je osim družtvenoga
predsjednika velemožnoga g. M. Dursta, takodjer i presvietli g Miroslav grof
Kulmer, te oko 40 članova družtva. Mjestni poslovođja g. nađšumar Vilim Dojković,
učinio je sve i sva, da učestnikom skupštine bude u Varaždinu što ugodniji boravak.
Izlet što no ga družtvo u zajednici sa više članova: „obdeg hrvatskog družtva za gojenje
lova i ribarstva" na dne 11. rujna t. g. poduze u šume i lovišta svog utemeljitelja
vlastelina u Opeki presvietlog g. grofa Marka Bombellesa ml., bio je vanredno
zanimiv i poučan. Doček pako od strane presvietlog domaćine vanredno srdačan. Sama
skupština obavljena je uz živahno saužešde prisutnih, dostojno i svrsi odgovarajuće i
na obde zadovoljstvo prisutnih.


Pridržavajući si u sliedećem broju o. 1. đonjeti potanko izvješće o toj skupštini,
žalimo jedino, što uzprkos sgodnog položaja mjesta sastanka te razmjerno dosta neznatnih
troškova gg. sučlanovi iz Slavonije, a naročito i šumarsko osoblje naše državne
šumarske uprave, nije mnogobrojnije tom sastanku prisustvovati moglo.


TT korist zaklade za gradnju šumarskoga doma, priposlaše p. n. g. kr.
šumarski nadzornik Mijo Vrbani ć iznos od 22 for., koji je sabran u prijateljskom
sastanku u Vinkovcih, a đoprinieli su u tu svrhu p. n. gg. J. Benaković 1 for., Dr.


H. Blum 3 for., J. Balley 1 for., R. pl. Devan 2 for., R. Henn 5 for., F. Košdal
* Ovakovi zahtjevi nespađaju u naredbu, buđuć se kandidat mora sam pobrinuti,
kako će i na koji način prakticirati. Od njega se zaktjeva znanje , a kako i na
koji način će si ovo znanje steći, to je njegova i opet samo njegova skrb i briga.
Uredničtvo.