DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 438 —


inakoj krivnji porode štete ođ vatre, ima onaj, koji tomu bude kriv, naknaditi štetu
od tuda nastavšu.


IzreSenje kazni nije pređuslov za naknadu štete, jer takova može, ali nemora
da bude izreSena. Neima naročito zakonske ustanove, koja bi odredjivala, da su političke
oblasti nadležne izricati presude glede šumskih odšteta samo u takovih slučajevih,
gdje izrifiu kazneno-redarstveao presudu Takovo tumačenje zakona stajalo bi posve u
opreci s gore razloženom 2. stavkom § 44. šum. zak., a osim toga i a § 72., iz kojega
jasno proizlazi, da se u njem sadržana, ustanova glede naknade štete proteže i na takove
slučajeve, gdje pređleži učin, koji je doduše objektivno kažnjiv po šumskom zakonu,
nu gdje ipak subjektivno neima mjesta kažnjivosti. „Mjesečnik" .


Sa drvarskog tržišta.


Bužice u Prancezkoj. „Echo forestier" javlja, da je u Francezku importirano
god. 1891 66,499.617 kom. hrastovih dužica u vriednosti od 60,649.640 franaka i
12^884.922 komada dužica od raznog drugog drveda. God. 1890. importirano je
55,640.765 komada u vriednosti od 50,544.050 i 854.528 kom. dužica od ostalih
vrsti drveća. Po tom jo uvezeno 1891. u eielom za 15,198.494 dužica više, nego
god. 1890. Dužice su te uvezene najviše iz Austro-Ugarske monarkije, naime god.
1891. 58,087.612., kom. a god. 1890. 44,517.195. kom. Ostali dio uvezen je iz
Belgije, Amerike i iz drugih zemalja.


Praneezko tržište. U nodi 2, svibnja t. g. bio je veliki mraz po cieloj Prancezkoj.
Okolišu Bordelaisa, Bourgogne i Chareutesa nastradale su vrlo, a i iz drugih
pokrajinah dolaze slične vriesti. Naši proiz voditelj i dužica moraju dakle biti spremni
na nepovoljne viesti sa francezkoga tržišta. Medjutim ćemo gledati ovdje statističkim!
podatei dokazati, da možda nikakove bitne promjene biti neče.


God. 1869. dala je berba u francezkoj ^1*|^^ milijuna hktlr., a god. 1875.
84 milijuna hkltr. vina.


God. 1869. pala je ta količina na cigla 42 mil., a god. 1887. uslied zaraze
trsnog ušenca na 25 mil. htl. Od god. 1881. počeli su se opet vinogradi saditi, te
je već god. 1891. bilo 400.000 hktl. novih vinograda. Ciela u god. 1889. vinogradima
pokrita površina u francezkoj iznašala je 1,938.360 hvt., a po Conanonu narasti
će ista do god. 1893. na 2,600 000 dakle biti će više vinograda, nego što ih
je ikada prije bilo. Iz toga se vidi, da se od godine 1887. vinogradi dišu, a uslied
toga da je i prihod veći. Ako dakle momentano ciena dužicam i padne, podići će se
opet brzo jer će sada još mladi vinogradi kašnje všie groždja dati. „Holz-Zeitung"
izriče nadu, da će ciena hrastovini u hrvatskoj krajini poskočiti uslied veće produkcije
vina u francezkoj i s toga je Amerika sa svojimi dužicama potisnuti sa evropeskoga
tržišta.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je dosadašnjega
šumara II. banske imovne obćine u Dvoru Andriju Borošića kr. šumarskim
povjerenikom kod kr. zemalj, vlade, odijela za unutarnje poslove.


Umro. Početkom rujna umro je član družtva kot. šumar u Dolnjem Miholjcu
Guido S u 11 e r.


Sitnice.


Svjetlo bez vatre. Bog zna, ali ljudi nevjeruju, da mi šumari moramo svaki
bogoviti dan i po noći i po danu našu težku službu željeznom voljom savjestno obavljati,
bez da nas tko miluje ili pohvali.