DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 451 —


3. U kojih pređjelih su rabljeni pokusi natapanja vinograđah, na koji način i
kako su uspjeli"?
4. Kakvo je zdravlje divlje loze (vinjage), koja raste u grmlju i živicah, a kakvo
je one loze, što raste na okrajcih aumah, ponajpafie
a) na okrajcih hrastika i borika, b) bukvika i smrekika ter jelika, i c) da li
su te šume sasvim ili djelomično prašume.


5. Ima li možebit peronospore ili filoxere na šumskom ili vrtnom drvedu, voćkama
itđ., ponajpače na exemplarih, koji u starih vinogradih stoje. Nadalje na drveću
uz cestu, na ostrminam i u obie na onom drvedu, koje na vrlo mršavom tlu raste?
6. Kakov je bio tekudi quantitativni prirast šumah, graničeći uz vinograde
(dobar, srednji, slab) i to 10 — 20 godina prije bolesti, zatim za bolesti i poslie iste.
Ako bolest nije prestala, kakov je sada?
7. Radi pobližeg fizioložkog iztraživanja moli podpisani, da bi mu se poslali koturi
najstarijih čokotah, stabalah ili vodkah, uzetih iz bolestnih vinogradah. Koturi moraju
biti odrezani 10—20 cm. nad zemljom, a debljina im neka bude oko 3 cm.
8. U kakvom tlu raste amerikanska loza u svojoj domovini, a kako se odnaša
prama bolesti, aku ju plitko ili vrlo duboko usadimo? M. M. R.
Sve odgovore, kao i koture prima dragovoljno uređnidtvo ovoga lista, a troškove
transporta nosi pisac poziva. Pisac nam je javio, da on ved sredstvo vitri, dapače da
ga skoro sjegurno znade, samo bi rado da iz gornjih odgovorah vidi, da li je sredstvo
sbilja dobro. Podje li mu sbilja za rukom — što mu mi iz svega srca želimo — ođkriti
sredstvo za tamanjenje filoxere i peronospore, blagoslivljat de ga ciela Europa, a
valjda de od te slave i nama koji komadid pripasti!


Nesreća. U Moravskoj dogodila se je vrlo velika nesreća, koja se samo slučaju
pripisati može. Grof Mitrovskj ml. lovio je u okolici dvora Rožinka, te upravo kada
je opalio na jarebicu, promoli pogonid Halačka glavu i ciela sadržina patrone prodre
mu u moždjane. Nesretnik bio je na mjestu mrtav. Grof, inade vrlo dobar lovac, pobrinuo
se je za pokop nastradaloga, a obrekao je brinuti se za njegovu udovicu i dvoje
sirotčadi.


Opet sokol polazi u lov. Njemački car uvesti de opet lov sa sokoli, koji je
ved posvuda prestao. Car misli tim lovljenjem proriediti daplje, koje su se na državnih
imanjih vrlo umnožale.


Ogrlas.


Od strane kralj, zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja se
ovim do obćega znanja, da će se u smislu ovovladne normativne naredbe od


18. listopada 1886. broj 33.094. i naredbe od 21. svibnja 1890. br. 12.782.
viši državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja obđržavati
dne 24. i sliedećih dana mjeseca listopada 1S92.