DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1892 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 455
ra c un


godinu 1891. predložen XV. glavnoj skupštini, držanoj dne 12. rujna 1892. u
Varaždinu.


II . I^riliod..
1


"3
a U istinu
t-l Poimence 2 ^ primljeno 0 p a z k a.


a
.2, o


t> ^o
cl ^


0Q S


for. nvč.


1 180 209 20
2 450 440
3 400 400 —
4 1110 879 66
5 Članarina članova II. razreda 800 950 —
6 Predplate na »Šumarski list« 120 119 —
7 Vanredni prihod (upisnina, diplome i t. đ ) 70 324 89


Ukupno... 3130 3322 75


Odbiv od prihoda razhođ sa 3078 55


Ostalo je.. 244 20


t. j . đvesto četrdeset i četiri for. dvadeset uovč . od kuda je iznos za g. 1891. ođpadajućih
kamata utemeljiteljne glavnice, sa 179 for . 20 nove. o stao nedignnt, te je pripojen
samoj utemeljiteljnoj glavnici, ostatak od 65 f )r. pako pi idan je u smislu § 27. točka
4. družtvenih pravila, đružtvenoj pripomodnoj nakladi.
U Zagrebu, 31. prosinca 1891.


M. Durst, predsjednik. F. it. Kester Čanek, tajnik.