DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1893 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 120 -
Urednik sam samcat ima pune šake posla, da priredi za tisak potrebito gradivo,
a malo tko promišlja, koliko treba toga, dok se svaki mjesec naštampa 2´/2 do 3 tiskana
arka. Osim toga mora urednik prema jeziku lista izpravljati rukopise, obavljati
korekturu, reviziju, te sakupljati gradivo za sitnic e i t. d.


Ako dakle naš časopis nije po sadržaju onakav, kakav bi po želji mnogih naših
stručara i po samoj želji našoj mogao zaista biti, nije naša krivnja, pa s toga opetovano
molimo prijatelje našega šumarskoga družtva, da nam svojim perom čim kriepčije
pomognu, te da bar u budude nastoje o tom, da jim želja postane činom.


— P. D. g. M. E. u K. Vi se na nas srdite, što se Vaša razprava tekar sada
u časopisu priobduje. Zašto je to tako, pisati demo Vam u posebnom listu. U ostalom
opazili smo, da se i drugi pisci na nas srde, ali mi nijesmo krivi, što ne možemo u
našem časopisu priobćiti svaki rukopis, koji nam se pošalje. Da to učinimo, onda bi
se na nas vikalo, da neshvadamo svoju zadadu, a često došli bi i u takav škripac, iz kojega
se nebi bilo lako osloboditi, đočim bi dotični pisac iz toga škripca sretno izneo
svoju glavu.
To valja za onu gg. pisce, koji se na nas i sad još ljute.


P. n. g. M. 0. L. u Biogradu. Oprostite nam, ako iskreno kažemo, da i Vi
spadate međju one naše pisce, koji se srde, ako jim se odmah ne priobcuju svi priposlani
članci. Mi smo svakomu uslužni, kako ste se do sad dovoljno uvjerili, ali nemojte
ni Vi od nas zahtjevati, da se poslieđnji Vaš članak priobdi u „Sum. listu",
jer se je o onom, što Vi ondje pišete, ved prije toliko put pisalo i razpravljalo, da je
dotični predmet skoro posve izcrpljen, te bi naši čitatelji s nami nezadovoljni bili. Molimo
Vas, da nam pišete o čem drugom.
Ta hvala bogu, Vaše priznato strukovno znanje nede Vas na cjedilu ostaviti, a
ima tolikih životnih pitanja, koja duboko zasjecaju u sam život našega nai-oda, pak je
naša dužnost, da takova pitanja razpravimo, e da bude odtud i praktičn e koristi
narodu.


— P. n. g. V. D. u Zagrebu. Očekujemo obedani rukopis, jer ga trebamo za
budući broj „Sum. lista". Molimo Vas liepo!
— P. n. gg. B. K-vid u R. Čini nam se, da ste i Vi na nas zaboravili. Očekujemo
željno Vašu obedanu raduju.
— P. n. g. Alek. U. u Gl. Hvala Vam na priposlanom, te se preporučamo i
u budude.
— P. n. g. Lj. S-gyi u I. Jednu priposlanu vijesticu priobćili smo, dooim drugu
ne htjedosmo, jer nam je slična vijestica od drugog pisca stigla mnogo prije, nego
Vaša. Preporučamo se i u budude.
— P. n. g. J. E. u Z. Vaš poslieđnji članak nijesmo mogli do sad priobditi
s toga, što očekujemo na kemički način priredjenu artiju, da možemo upriličiti lik od
žira i lista, jer bi litografička slika skupa bila. Nemojte se zato ljutiti. Mi se obradamo
na Vas, kao na starog i prokušanog pisca, te vrlog prijatelja „Sum. lista", te se nadamo,
da nam se nedete iznevjeriti.
— Neka se zna. Molimo sve one nove pređbrojnike, koji su „Sum. list*
naknadnom nakladom za mjesec veljač u o. g. primili bez tablica, na kojima su otiskani
likovi k prvoj i drugoj razpravi, da nam to priobde, pa demo jim u bududem
broju „Sum. lista" manjkajude tablice naknadno poslati.
U ostalom upozorujemo gg. pređbrojnike, da se eveutualnom svojom molbom u
poslu reklamacije , glede predbrojke na đružtveni časopis, te glede članarine
svaki put obrate na p. n, g. đružtvenog tajnik a kr. nađšumara Ivan a Kolara,
pošto takovi poslovi na njega spadaju, a ne na urednietvo, jer se potonjemu samo
rukopisi priposlati imaju.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga diužtva. — Tisak O. Albrechta.