DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1893 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 173 —
Prema iztaknutom izgledati će upisnik površina kao podloga osnove, kako
to nazočna skrižaljka pokazuje.


I m a u k a t 1 s t r a 1 n ih r a 1 i h


š u m ( ! kao


U glavnom Zabrana
Ukupno
djelu izvan osnove


šume pašnjaka krasa ukupno


Zastraža .. — — 665-00 565-00 134-52 699-52


Cičave .. . 19647 1107-23 283-73 1587-49 359-38 1946-87


Dugomjer . 516-53 460-78 83-25 1060-56 604-57 1665-13


Borovica .. 462-81 1886 197-53 679-20 63239 1311-59


Siljevice .. — 376-70 — 376-70 319-48 696-18


Zalučki .. . — 173-64 — 173-64 — 173-64


Cvije ... . 299-91 — — 299-91 — 299-91


Brgadac . 1046-81 — — 1046-81 68-41 1114-56


Ukupno 8522-43 2137-21 1130-09 5789-73 2112-39 7907-30


Iz ove skrižaljke vidi se, da se količina pašnjaka prama broju šuma odnosi
kao 1: 3 — Nu da bude ova stvar jasnija, reći ću sliedeće: Od količine
šume, koja zaprema 5790 kat. rali, obterećeno je od prilike 2000 rali pašarijom,
a ako se to uvaži uz okolnost, da je u količini do 1000 rali Krasa,
koji će se postepeno prama dolazećem pošumljivanju zabranjivati, odnosno
šumom katastrirati, dakle da će, ako se uračuna godišnja zabrambena površina
maximum od 20 rali — ovo površje samo titularno šumom biti, — većinom
dakle pašnjak, da faktične šume niti 4000 rali ne ima i da količina pašnjaka
obuhvaća 4000 rali, a to je pučanstvu za kompetenciju paše posve dovoljno.
S te strane ne može biti prigovora, jer je tolika količina pašnjaka posve dovoljna,
a toliko pašnjaka dopitano je pučanstvu i po segregacionalnoj odluci.