DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 426 —


Sjeiiienje, priposiaiio na iztraživanje u znanstvenom ili javnom interesu
od strane kr, zemaljske vlade i gospodarskog družtva u Zagrebu i 0:5ieku iztražuje
se bezplatno.


Clanovom gospodarskih društava u Zagreba i Osieka (izuzev trgovce),
ako se kao takovi vjerodostojno izkažu, do^vcljeD je od redovltili pristojbah
popust od 25*^/0, a za naknadno kontrolno iztraživanje 50%.


Zavod taj pozvan je„ da trgovinu sjemenjem stavi u solidnu reelnu podlogu,
da domaće gospodare zaštiti proti nereelnim trgovcem, koji za skup
novac prodavaju nečisto i nevaljalo sjeme, a da s druge strane bude i na pomoć
solidnim prodavaocem gospodarskog i šumskog sjemenja, koji će m.oći svako
svoje trgovinsko sjemenje dati iztražiti na njegovu valjanost, te će isto moći i
svojim kupcem zajaO´čiti,


Do naših gospodara stoji, da u vlastitom interesu podupru nastojanje ove
institucije time, da će odsele, kupujući sjemenje ^ zahtjevati i kupovati sjem.e
samo od trgovaca, stojećih pod kontrolom postaje, koji će im jamčiti za čistoću
i klijavost prodane robe.


Djelokrug postaje i njezin odnošaj na prama trgovini sjemenjem označen
je u posebnim praviiama, koja se p» n. gg. interesentom bezplatno na zahtjev
pripošilju.


Upiti i dopisi neka se uprave na adresu:
,,Postaja za iztraživanje sjemenja u kr. gospodarskom i šumarskom učilištu
u Križevcih".


U Križevcih, 18. rujna 1883.


Ravnateljstvo kr, gospodarskog i šumarskog učilišta.


Zakon


od 2. kolovoza 1893.
za zaštitu ptica h.
MI FRAISJO JOSIP PETI,
po milosti božjoj cesar Austrijanski,
kralj Češki i t. d. i apostolski kralj kraljevinah Ugarske, Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije potvrdjujemo predloženi nam u osnovi po hrv,-slav.-dalm, saboru


zaKoii


za zaštitu p t i c a h,


§. ^


Zabranjeno je razarati gi^jezda, razbijati ili vaditi jaja, vaditi ili ubijati
mladjad, nudjati na prodaju jii tržiti gnjezda, jaja i mladjad svih divjih, a
neškodljivib^ptlcah,