DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 29     <-- 29 -->        PDF

427


Nitko ne^mije bex opravdane nužde ni rta sgradah i n dvorištib gotova
gnje^da razarati ili mladjad uništavati,
>Samo prazna snje/Aii slobodno je iskidati i odstranjivati.


Najstrože je bez iznimke i u svako doba zabranjeno hvatati i ubijati
sve ptice živuće poglavito o zareznicih ili inače koristne, i ptice pjevice, koje
su navedene u prilogu A,


§. 3.


Ptice neškodljive, koje ss djelomice hrane o zareznicih i koje su navedene
u prilogu pod K smiju se hvatati i ubijati samo u stegah ovoga zakona.


§ 4,


U svako je pako doba slobodno hvatati i ubijati škodljive ptice, nabrojene
u prilogu pod C. i razarati im gnjezda i miadjad.


Ptice navedene u §, 3. nesmiju se "loviti od L ožujka do 15. rujna.


§, 6.


Hvatati i ubijati ptice navedeno u prifogu pod B., dozvoljeno je počaiii
od 16. rujna do konca veljače samo na osnovu pismene dozvole kr. kotarske
oblasti (gradskog poglavarstva) uz predhodnu privolu vlastnika zemljišta i lovnoga
ovlaštenika. Takove ptice smiju se prodavati samo s perjem.


§ ^.


Hvatanje i ubijanje škodljivih pticah, navedenih u prilogu C., slobodno
je u svako doba ovlašteniku lova ili onome, kome on to dozvoli.


§ 8


Ako bi zaprietila pogibelj, da će ptice nanieti osobitu štetu na vinogradih,
vrtovih, usjevih, voćnjacih i loznjacih, biti će kr. kotarskoj oblasti
(gradskom poglavarstvu) u svako doba .slobodno dozvoliti vlastnikom napadnutih
mjestah., da ptice ubijaju, ai i to samo streljanjem te koliko treba, da
se šteta odvrne. 0 takovoj dozvoli imade se vazda ubavjestiti ovlaJtenik lova.


Ptice ubijene takovom dozvolom, ne smiju se prodavati.


§. U.
Za svrhe znanosti ili obuke vlastna je politička oblast dozvoljivati iz
[limke od svih zabranah ovoga zakons.