DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 30     <-- 30 -->        PDF

[ Vz privolu vlastBika zemljištah i lovnog ovlaštenika može dozvoliti kr,
^kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) pouzdanim osobam, da smiju po koju
pticu pjevicu za držanje u sobi uhvatiti u vrieme označeno u §. 6., a za ptice
koje se neinogu u to doba uhvatiti i za trajanja lovostaja (§. 5.)


§ 10.
Bezuvjetno je zabranjeno hvatati ptice pjevice navedene u izkazu A. u
veliko i u tu svrhu rabiti zato prikladna hvatala.


§ 11.
Tko se ogrieši o taj zakon ili o naredbe izdane na njegovu osnovu, kaznit
će se po političkoj oblasti globom od 1 do 50 for., ili ako je globa neutjeriva
primjerenim zatvorom.
Jednakom kazni kaznit će se i onaj, koji propusti odvratiti od prekršaja
toga zakona djecu ili druge osobe, koje su podvržene njegovoj vlasti, povjerene
njegovoj brizi ili spadaju njegovoj družini.


§. 12.
Osim globe, odnosno kazne zatvora moći će se odrediti i zapliena pticah,
gnjezdah i jajah, prisvojenih proti ovomu zakonu, pak i oruđja, koje se je rabilo
ili je tek trebalo rabiti za hvatanje ili ubijanje pticah, za razaranje ili
vadjenje gnjezdah i jajah, bilo to orudje vlastnictvom krivca ili drugoga koga.
Nebude li moguće progoniti ili osuditi koju osobu, valja odrediti zapljenu
bez obzira na §. 11.
§ 13.
Organi javne sigurnosti kao što kr. oružnictvo, redarstvo, osobe zaprisegnute
za nadzor šumarstva, lova i ribarstva, poljari i pudari, a kraj njih
imenito i članovi družtavah za zaštitu životinjah, dužni su, cim opaze koji prekršaj
ovoga zakona, prijaviti ga bud kotarskoj oblasti, bilo mjestnomu načelniku,
koji valja da prijavu predloži nadležnoj političkoj oblasti na uredovanje.


§. U.


Počini li više osobah zajedno prekršaj, jamčiti će solidarno za naknada štete.


Novčanu globu valja u osudi izreći napose za svakoga pojedinoga prekršitelja.


U osudi valja takodjer ustanoviti štetu i troškove, koji su potekli s pre


kršaja a prijavljeni su za razprave.


Bude li prijavljenik riešen od obtužbe, valja prijavitelja osuditi na troš


kove postupka.


§. 15.


Utjerano novčane globe i utržci za predmete, navedene u §. 12. teći će^


po odbitku jodne trećine, koja je opredieljena za prijavitelja, — u zakladu za


promicanje gospodarstvenih svrhah kraljevine Hrvatske i Slavonije.