DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 31     <-- 31 -->        PDF

´ — 429 -. ^
§.-16.


Za prosuđjivaBJe prekršaja ovoga zakona nadležna je u prvoj molbi ooa


Koje šu oblasti nadležne u višjoj .molbi glede prekršaja ovoga zakona, u


\T. kotarskaprekršaj.
oblast ili gradsko poglavarstvo, u čijem se je području počinio
´´


.
tom su mjerodavne ustanove zakona od 5. veljače 1886. ob ustroja županijah i
ustroju uprave u županijah i kotarih, ođEosno ustanove zakona od 5. veljače
1886., kojim sepreinačuju odnosno nadopunjuju njekoje; ustanove ;^akona od 28.
siečnja 1881. ob ustroju gradskih obćioah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniii.


§ iT.;


Kažnjivost prekršaja ovoga zakona zastaruje za tri mjeseca, računajuć
od dana počinjena prekršaja, ako dotičnik unutar toga vremena nije potegnut
na odgovornost.


%, 18.


Ustanove ovoga zakona neuporabljuju se:
a) na pernatu divljač u privatnu posjedu,
b) na ptice^ koje su po ustanovah zakona o lovu predmetom lova.


´ §.19.
Ovaj zakon stupit će u kriepost danom, kad bude proglašen.


;, ´ ´ ´´ §. 20.
Provedba ovoga zakona povjerava se banu kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije-
Dano u IscMu dne drugoga kolovoza godine hiljadu osam sto devetđeset
i treće.


(M. P.) Franjo Josip s. r.
Imbro pl. j0sipoYicli s. r ´
Dragutin grof Ehueii-Heđervarj v. r.


Prilog A, (toristne)


Zeba bitkavica [z. prosta] Friugilla coelebs [L.]


^ nikavica [z. žuta.] „ montifringilla [L.]
Zelendur zelenae [zelentarka.] Chloris chloris [L.]
Zelenčica ovčica [čižak, cvrčak.] Chrjsomitris spinus [L.]
Češljugarka konopljarka [štigllc] Carduelis carduelis [L] ´^


Žutarica obična. Serinus serinus [L.] ^