DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 436 —


Ad članak 5.


Priznanje prava slažnosti paše Dalmatincem sa strane LsčanalL
Uknjižba prava služnosti sa modaliteti i ograničenji, koja su Uctaaovijeaa
u ugovoru, na pašnjake u Liki, koji su označeni u članka 9., u koliko su
ovi obćiosko dobro ili dobro kr. državnog šumskog erara, ima se u zemljišniku
prema §. 481. obć. gradjanskog zakonika provesti u političkoj ličkoj obćini:
Zrmanj a (porezna obćina Kom, Velika Popina, Prljevo, Vrelo),
Grača c (porezna obćina Duboki dol, Glogovo, Grab, Gračac, Stikada),
Srb (porezna obćina Dabasnica, Drennovac, ]S"eteka, Srb, Suvaja, Tiškovac),
Bruvno (porezna obćina Bruvno, Mazin, Omžica),
Lovi nac (porezna obćina Sv. Rok)^
Medak (porezna obćina Kukiie, Počitelj, Raduć),
Gospić (porezna obćina Čitluk), i to za tri dalmatinske političke
obćine i dvanaest mjestah navedenih u članku 7. ugovora pod gromadom L A.
naime u obćini:
Knin (za mjesto Mokropoljejj
Ki stanje (za mjesto: Srvenik gornji i dolnji),
Obrovac (za mjesto: Žegar, Krupa, Golubić, Bilišane, Muškovci, Zaton,
Jasenice Seline, Starigrad, Tribanj), za najveći broj od 25000 komada sitnoga
blaga ili razmjerni broj velikog blaga, računajuć 7 komada sitnoga blaga na
jedan komad velikog blaga, t´ito ga dognati smiju na pašu u Liku«
Upitna uknjižba provesti će se u gore iztaknutom smislu na temelju novo
izradjenog i po mježovitom povjerenstvu ovjerovljenog katastralnog operata t.
jo na temelju katastralnih mapah i popisa onih katastralnih česticali (oranice,
vinogradi, vrtovi i kućišta su izuzeta), koje se nalaze na dotičnih obterećeoih
paševinskih površinah u Liki,
Popis ovih katastralnih česfcicah, koji sadržava površinu obzirom na vrst
težatbe i prema posjedovnoj kaiegoriji, predočuju polag najnovije katastralne
izmjere stanje stvari ovako:
oranicah 397 jo,t. 1103 <*


ii^^a^^ 591 „
pašnjakah 17142 , 854 ,
^^"*i^-^^^^ 11054 „ 807 ,


neplodno, putevi, vođe i kućišta 1030 ,, (^59


Ukupno r ~ rT"3W7Tryutri3i4 "


Od ove površine odpada:
a) na posjed p rivat ni:


^^^^^^^*^^^^ 397 juL 1103 n ^
^´´^´^^^ , 4154 , 591 „
pašnjakahšumab sutnih)
neploano 1 ino _ ^
133
-´?
_
^
^^ ^^^ ^
lAn-^´
»^^


Sbroj . . . "7~" 474ilit~T63´ fl"