DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1893 str. 39     <-- 39 -->        PDF

b) na posjed obćiBski:


pašnjakah ........ ´ ...-,.... 10086 jut 868 Q^


šumah (sitnih) .....-/ . ;,, .......... 568 „ 665 „ ´
neplodno iino....,; \ "..,...,../ :.-441 ^
^^ 451„


Sbroj „"™T"T~7™Tio9rji^^


c) na posjed kr. državnog šumskog erara: .


pašnjakah ......,.,,....-. ´ 7922. jut 1413 \J^
šamah (krupnih) ....-......./..,., 10428 „ 295 „
neplodno i ino .. . . , , . . \ . ... . . ; . . ./SSS » 1359 „


." Sbroj ..... . 17939 jut 1467 Q^
Ad članak 7.
Na pašui ovlaštena dalmatinska mjesta i ražiđjelba istih^


Ukopni broj blaga, što ga dognati smiju, po razmjerju ustanovljenom u
članku 5, obje gromađe dalmatinskih mjestah na pašnjake u Liku, nesmije prekoračiti
60000 komadah sitnoga blaga u jednoj godini, od kojeg odpada navedena
pod gromađom L A. 25000 komadah, a na mjesta pod groiaadom I I B.
navedena, 85000 komadah.


Dielovi ovih pašnjakah, koji su ličkim žiteljem iz naslova supaše na´isključivu
porabu idučeni, i koji su u katastralne mape rameljkom urisani, leže u
političkoj obćini:


Zrmanja (porezna obćina Velika Popina, Prljevo, Vrelo), ,


Gračac (porezna obćina Glogovo),


Srb (porezna obćina Dabašnica, Drenovac, Neteka, Srb, Suvaj, Tiškovac),


Bruvno (porezna obćina Bruvno), . " ,


te imadu za sada:
oranieah . ´
´´ . ´/ . ´.16 jut. 1135 ^
livadah -........,.-523 „ 954 „
pašnjakah . . . , . . .´ ^´ ......-.. ^ . ^ ´ 736, « 547 „
šumah ....,..-^ .-.. .^ -» ^68 „ 1103 ^
neplodno´! ino .,./...´.-.. . . . . . 266 „ 107^ „


Ukupno . , 1911 jut "U D ´


od ovih površinah odpada : " ,


a)naposjedprivatni:\


oramcah .............- 16 jut. 1136 D«
livadah . . . 522 . 954 „
pašnjakah 9 « 751 „


šumah (sitnili) . , . . .. . < ___.^_™____±_^_JžiL-J.´--


´ / . Sbroj ..... 550 jut. 1052 D«
´A