DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— gliste
te dužnosti imaju i zajednice posjednikah onih šumah s kojimi po
postojećih šumsko-redarstvenih propisih valja postupati onako kao što sa obćinskimi
šumami.


§ 2.
Kr. zemaljska vlada kao vrhovna šumsko nadzorna oblast, valja da izdado
naputke o sastavljanju gospodarstvenih osnovah po načelih §. 1. ovoga
zakona.
Za sastavljanja gospodarstvenih osnovah valja se u granicah, udarenih
§ om 1. ovoga zakona, obazirati na posebue svrhe i potrebe odnosnih posjednikah
šumah, uvjetovane osebinami njihova kućanstva, te prema tomu odabirati
vrst drvah, vrst uzgoja i obhodnjn.
Ako li je ukupna šumska ploština tako malena, da se uredno šumsko
gospodarenje nebi dalo uvesti, ili ako su priUke gospodarenja tako jednostavne
da bi suvišno bilo, napose" urediti užitke, slobodno je odustati od sastavka
gospodarstvenih osnovah.
U takovih slučajevih valja da se sastave samo gospodarstveni programi,
po kojih će se za sliedećih deset godinah postupati s odnosnom šumom.


Za pašnjake, koji se nalaze na bezuvjetnom šumskom tlu ima se sastaviti
gospodarski program počivajući na načelu, da je glavna svrha tih pašnjakah
uživanje paše, a nuzgredna uzgoj drva.


Isto tako valja postupati sa šumami, koje su prigodom segregacije u ime
pašnjačke pripadnosti izlučene sve dotle, dok se glede istih u smislu zakona
inače nerazpoloži.


§ 4.
Gospodarstvene osnove pak i gospodarstvene programe valja da sastave
šumski stručnjaci (§. 6. o. z.) sporazumno sa zastupnici odnosnih posjednikah
šumah.
Izradjene gospodarstvene programe valja na 14 dana izložiti u uredu obćinskoga
poglavarstva, da jih tuj uzmognu uviditi suposjednici te eventualno
proti njim prijaviti svoje prigovore, što su jih bud ustmeno bud pismeno vlastni
dati u zapisnik.
Ako li se sbog različitih nazorah o uredjenju šumah ili drvljem obraslih
pašnjakah medju zastupnici posjednikah šumah i šumskimi stručnjaci, te sbog
najavljenih prigovorah nebi za razprave, povedene po županijskom upravnom
odboru, mogao polučiti sporazumak, odlučiti će u prvoj molbi županijski upravni
odbor, u drugoj kr. zemaljska vlada.
Gospodarske osnove i gospodarske programe valja unutar roka od dvie
godine nakon što ovaj zakon u kriepost stupi, pođnjeti županijskom upravnom
odboru. Izpitane gospodarstvene osnove odobrava kralj. zem. vlada, a gospodarstvene
programe županijski upravni odbor.