DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 94 —


c) ako u kojoj obćini ili zajednici šumsko gospodarenje, razumjevajući tuj
i financijalnu upravu, nebi odgovaralo propisom šumskoga zakona, gospodarstvene
osnove ili programa ni postojećim ostalim propisom ili ako bi se njim
zatirala šuma.


U svih tih slučajevih biti će odnosne obćine ili zajednice posjednikah
dužne doprinositi zemlji redovito onaj godišnji prino=i, što će ga na predlog
županijskoga upravnoga odbora prama obsegu šumskoga zemljišta odmjeriti
kr. zemalj. vlada.


§. 12.


Posjednici šumah kategorijah označenih u §. 1. o. z. dužai su za čuvanje
svojih šumah namjestiti potrebito, prama propisom usposobljeno lugarsko osoblje,
u službenom pogledu neposredno podčinjeno šumarskomu stručnjaku, te pribavljati
0 svom trošku radnike, što ih treba za obavljanje šumskih radnja.


Lugarsko osoblje, koje je već namješteno i zapriseguuto, moći će službodavac
odpustiti od službe samo nakon provedbenoga disciplinarnoga postupka, te
na temelju stvorene o tom odluke kr. kotarske oblasti u prvoj, odnosno županijskoga
upravnoga odbora u drugoj molbi. Proti potonjoj odluci neima više
priziva.


No županijski upravni odbor vlastan je na predlog šumarskih tehničarah
pohtičke uprave odpustiti lugarsko osoblje, koje se nebi moglo upotriebljivati
za službu. Proti ovakvim odlukam ima mjesta prizivu kralj, zemalj. vladi.


§. 13.


Pravne ođnošaje o vlastničtvu, uživanju i upravljanju glede šumah i
drvljem obraslih pašnjakah posjedovnih kategorijah, označenih u §. 1. ovoga
zakona, urediti će poseban zakon.


§ 14.


Ustanove §. i. ovoga zakona protežu se i na sHedeće šume:


a) stojeće u javnoj upravi;


b) koje su na temelju ustanovah §§. 6., 7., 19. i 20. šum. zak. ili inih
zakonskih propisah podvrgnute osobitomu javnomu nadzoru;


c) zakladne;


d) redovah, manastirah, beneficijah i nadarbinab;


e) ostalih korporacijah;


f) dioničkih družtavah, utemeljenih za rudarske i druge industrijalne
podhvate;


g) povjerbinah;


h) koje su obterećene šumskimi služnosti, a nestoje u javnoj upravi niti


nisu nabrojene u §. 1. o. z.
§. 15.
Posjednici šumah, navedeni pod točkami b) do h) u §. 14. ovoga zakona,
dužni su za tri godine iza što zakon ovaj zadobije kriepost, podnieti gospodar