DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 95 —


stvene osnove ili gospodarstvene programe, sastavljene po propisih §§. 1. i 2.
ovoga zakona, županijskomu upravnomu odboru, da ih izpita. Izpitane gospodarstvene
osnove odobrava kr. zemalj. vlada, a gospodarstvene programe županijski
upravni odbor.


Rok, u kojem treba da se podnesu gospodarstvene osnove i gospodarstveni
programi, vlastna je kr. zemalj. vlada u osobitih slučajevih i na molbu posjednikah
šumah ili njihovih zakonitih zastupnikah produljiti prama okolnostim.


Za vrieme, dokle gospodarstvena osnova ili gospodarski program predložen
ili odobren ne bude, može pohtička oblast zabraniti svaku sječu, ako se
nerazborito gospodari.


Ako posjednici šumah ili zakoniti im zastupnici svojom krivnjom bud ne
izpune gore navedene dužnosti u opredieljenu za to roku, bud prekrše odobrene
već gospodarstvene osnove ili programe, moći će ih polit, oblast kazniti
novčanom globom od 100—300 for., kod žumah preko 500 jutara globom od
300—1000 for. U odnosnoj odluci valja posjednikom šumah ili zakonitim im
zastupnikom opredieliti uz prietnju ponovnih globah novi rok, u kojem im
valja izpuniti gornje dužnosti.


Ujedno moći će politička oblast obustaviti i svaku sječu.


Ako li pako unatoč ponovnim globam posjednici šumah ili zakoniti im
zastupnici nezadovolje propisom §§. 1. i 2. ovoga zakona, ili ako gospodarenjem
svojim zatiru šume, ili ako šumsko njihovo gospodarenje u obće neodgovara
propisom šumskoga zakona, vlastan je županijski upravni odbor odrediti javni
koji šumarski organ, da se pod njegovim neposrednim nadzorom o trošku ovih
posjednikah šumah vodi stručna uprava i šumsko gospodarenje u njihovih šuma.


Proti ovoj odluci županijskoga upravnoga odbora ima u roku od 30 dana
utok kr. zemaljskoj vladi.


Odredbe izdane u smislu ovoga §-a valja dokinuti, čim se šumsko gospodarenje
uredi prama propisom §§. 1. i 2. ovoga zakona, ili čim se podade zatraženo
jamstvo, da će se izdane odredbe trajno obdržavati i provoditi.


§. 16.


Kr. zemaljka vlada izdati će naredbom službene naputke i tehničke poslovne
upute za sve organe, koji će se po ustanovah ovoga zakona namještati
ili preuzimati stručnu upravu ili vodjenje šumskoga gospodarenja.


§. n.


Svi zakoni i naredbe, koje su i u koliko u oprieci s ovim zakonom, ovim
se ukidaju.
§. 18.


Provedba ovoga zakona povjerava se banu.


U Zagrebu, dne 24. siečnja 1894.


Svetozar Kušević, l)r. A. Egersdorfer,
predsjednik. izvjestitelj.